Spill fra ALT MIX III

I ALT MIX III (på BBO) ble tirsdag den sjette kampen av 10 kvalifiseringskamper avsluttet. Jessica Larsson og Geir Helgemo sitt lag DONNER ligger fortsatt på 4.plass, og åtte lag går videre til kvartfinalen.

I runde 6 opparbeidet DONNER en stor ledelse, men de tapte 17 IMP på fire av de siste spillene for likevel til slutt å vinne kampen 30-17.

Kampens siste spill så slik ut:

Helgemo (øst) åpnet med 1 kløver og syd doblet opplysende. Larsson sa 1 hjerter, og nord hoppet til 4 spar. Øst har fin hjertertilpasning, men det er ikke slik at man kan bare melde 5 hjerter «på farta». Makkers svar 1 hjerter viser kun 6+ poeng og minst 4 hjerter. Har vest en helt ordinær hånd for sitt 1-over-1 svar har ikke Ø/V noe som helst å gjøre på fem-trinnet. I en slik situasjon hvor meldingene har kommet så høyt må åpneren passe med en vanlig åpningshånd selv med tilpasning til makkeren og håpe hun kan komme tilbake med en melding.

Helgemo passet, og etter pass også fra syd hadde Larsson et valg hva hun skulle gjøre. Et alternativ er å melde ruter som kanskje ville vært det mest fristende hvis øst hadde åpnet med 1 ruter, men å doble er det mest fleksible siden øst åpnet med 1 kløver. Det kan sett fra vest sitt ståsted godt være at øst har langfarge i kløver slik at det er kløverkontrakt Ø/V skal spille. Dessuten er det langt fra alltid at motparten har så mange trumf til sammen, og om øst har tre-fire spar, kanskje med honnør er det mulig det beste Ø/V kan gjøre er å spille motspill mot 4 spar doblet.

Larsson doblet, og Helgemo tok ut i 5 hjerter. Nå syntes Larsson slem var sannsynlig og løftet til 6 hjerter.

Det kom et litt merkelig utspill, ruter 3.

Det kjedelige for spillefører er at hun ikke trygt kan få lagt ned en hjerterhonnør først og så eventuelt ta finesse over syd som åpenbart er favoritt til å ha lengde i hjerter, for det er ikke noe sikket inntak til øst. Hvis det spilles for eksempel hjerter til esset må det i så fall spilles en andre runde ruter for å komme inn igjen på østs hånd, og det er sannelig ikke sikkert går bra med ni ruter til sammen (selv om det her faktisk sitter 2-2 i ruter).

For en spiller av Larssons kaliber er det imidlertid nokså naturlig å ta en direkte finesse i hjerter i denne konteksten, selv om det vanligvis er uvanlig spill med en slik farge.

Larsson lot hjerter knekt seile i andre stikk og kunne like etter notere vunnet slem da det kun var en kløvertaper, en kløver kunne kastes på spar ess.

Pluss 980 er selvsagt et kanonspill, men fikk de betalt for det?

Det er ikke alltid man får hva man fortjener.

Ved det andre bordet åpnet øst med 1 ruter. Etter et lignende meldingsforløp hvor syd hadde doblet opplysende og nord sagt 4 spar foreslo vest 6 ruter. Da doblet nord! Hvorfor det?

Dette er en såkalt Lightnerdobling som ber om unaturlig utspill, dvs. i alle fall ikke utspill i den fargen egen side har meldt som er det mest normale å spille ut. En slik dobling er ofte for å få seg en stjeling. Nord har en makker som doblet opplysende, og om nord kan få fremprovosert et hjerterutspill som hun kan trumfe er det sannsynlig at syd har verdier som gjør at de kan få (minst) ett stikk til som i så fall er beten.

Og det var for så vidt riktig.

Hvis syd spiller ut hjerter mot 6 ruter blir det to bet da nord får enda en stjeling etter å ha skiftet til kløver til esset. Men det er en hake ved prosjektet som det ikke sjelden kan være når det gjelder Lightnerdobling mot slem. Motparten kan flytte til en annen kontrakt!

Opp gjennom årene har jeg sett noen vellykkede Lightnerdoblinger, men også mange «Lightner-katastrofer». Det er alltid et dilemma. Hvis man ikke dobler for å dirigere utspillet fyker slemmen kanskje hjem, og om man dobler flytter de kanskje til en annen kontrakt (ofte 6 grand) som står!

Idet 6 ruter ble doblet sa øst 6 hjerter. Syd trodde ikke på den og doblet. Men også ved det bordet ble det tolv stikk, +1210 som var verd 6 IMP for lag DONNER sine motstandere.

I kun en av de syv kampene ble resultatet 6 ruter doblet med to bet etter hjerterutspill (N/S +300). Det var lederlaget BYRNES som fikk inn det fantomresultatet, og de vant 12 IMP på spillet til tross for at deres Ø/V par spilte kun 5 ruter med tolv stikk etter spar konge i utspill, +420.

Pluss 420 til Ø/V ga altså i den kampen et stort gevinstspill mens +980 Ø/V ga 6 tapte IMP for Jessica og Geir i deres kamp.

Fem av 14 Ø/V-par meldte og vant slem, to av dem noterte +1210 for 6 hjerter doblet med tolv.

Vi tar med et «horror-spill» fra en av de tidligere kampene.

Du sitter nord og er giver, N/S i sonen, og motstandere er Jessica Larsson (vest) og Geir Helgemo.

Etter din åpning 1 kløver hører du 1 spar fra øst, pass fra syd og 2 kløver fra vest som viser en god sparløft. Hva melder du nå?

Ja, dette er som så ofte et spørsmål om avtaler.

Hva betyr dobler?

Det kan avtales som at man har en god kløverfarge rett og slett. Men er det så nyttig? Med en god sekskorts farge og gode kort er det ofte bedre å si 3 kløver og ta bort melderom for motparten.

Dobler kan brukes som «en god hånd», eller mer som en ren opplysende dobling som bør være med fokus på tilpasning i de andre fargene, spesielt umeldt major.

Nord doblet, øst sa 2 spar, og da hoppet syd til 4 hjerter!

Hva nå?

Jeg synes det nå er lite annet å gjøre enn å passe og håpe det beste. Nord må ha fått litt panikk her og ha tenkt at det kunne ha vært en misforståelse med hensyn til doblingen, og hun sa 5 kløver. Nå mente Helgemo (øst) det fikk være nok og doblet. Slik så hele spillet ut:

Dette var skivebom av nord. Kontrakten 5 kløver ble ikke noen fest, og da røyken hadde lagt seg hadde spillefører gått 800 i bet.

Er 4 hjerter noe særlig bedre?

Vel, for det første er det langt i fra sikkert den blir doblet. For det andre, N/S spiller vel ganske bra i hjerterkontrakt?

Ved det andre bordet åpnet Marion Michielsen også med 1 kløver, men der hoppet øst til 2 spar, svakt innhopp. Jeg er enig med Helgemo sin 1 spar heller enn et svakt innhopp med østs kort (og å være enig med han når det gjelder bridge er ikke dumt). Det er dog klart at hoppet til 2 spar kan fungere bra det også.

Johan Upmark (syd) passet, og vest høynet til 3 spar. Etter pass, pass var det Upmark sin tur. Han har en hånd med endel spillestyrke hvis det er tilpasning hos makkere, og han så klart og tydelig for seg kortfarge i spar hos nord. Da kunne det vel godt være at nord hadde tre, kanskje til og med fire hjerter?

Svensken sa 4 hjerter, og det gikk pass rundt.

Vest spilte ut spar ess og skiftet til en liten trumf til esset. Upmark gikk for gull. Han trumfet en kløver med det samme og spilte ruter til damen som vant det stikket. Så kløver ess og kløver til stjeling, og siden det satt så snilt 3-3 var resten av kløverfargen godspilt. Problemet var at han begynte å bli veldig kort og rar i trumf selv. Med kun K-10 dobbel gjenværende i trumf spilte han kongen før han lukket igjen øynene og fortsatte med den single tieren som han kastet en ruter på fra nord. Da hjerterfargen satt 3-3 var trumfen ute hos alle inkludert han selv. Øst kunne kun ta for spar konge som ville vært forsvarets tredje stikk. Da han ikke gjorde det, men spilte liten spar tok Upmark resten da bordet stod!

Elleve stikk i 4hjerter ga en smått utrolig +650 til N/S som sammen med +800 i favør lagkameratene Ø/V ved det andre bordet var verd hele 16 IMP.