RAPPORT FRA FINALEN I ALT MIX III

Andre halvrunde i finalen mellom ZORLU (Tyrkia) og DONNER (Norge, Sverige og USA) startet forrykende. Helgemo-Larssons lag DONNER ledet altså med 8,1 IMP ved halvtid, og i aller første spill økte ledelsen.

Flertallet av internasjonale topp-par spiller med femkorts majoråpninger. Helgemo sverger til fire-korts hjerteråpning, og i dette første spillet var det blink. Det tyrkiske paret fant ikke en gang sin ni-korts hjertertilpasning. Det må medgis at det også skyldtes at Per-Ola Cullin meldte inn en slags psykisk 1NT(om de da ikke har «Comic NT» på repertoaret?) med åtte gående kløver! Det tyrkiske paret endte i delkontrakt i ruter hvor Helgemo spilte 5 hjerter doblet med hjemgang, 12 IMP inn!

Ledelsen var da oppe i 20,1 IMP, men så kom to store svingspill ut. Det ene var at det tyrkiske laget fant en fin storeslem som ikke ble funnet ved det andre bordet. Etter tre spill stod det i halvrunden 21-12 (11 IMP utslag per spill!) i favør av ZORLU som plutselig ledet kampen med 0,9 IMP.

En delkontraktssving gikk i favør DONNER, men like etter fant den tyrkiske spillefører absolutt alt i en sparutgang. Hun spilte helt «på merket» og noterte 620. Det bli ikke kopiert, og kontrakten kollapset ved det andre bordet, tre bet. Med 14 IMP til ZORLU idet spillet lå plutselig DONNER under med 8,1 IMP.

For en thriller!

Midtveis i halvrunden kom dette spillet hvor Geir satt øst og skulle spille motspill:

BLINDEMANN

Meldignene hadde gått slik:

Geir satt altså øst og spilte ut spar konge som vant stikket, og vest la spar 7 som så ut som svakhet. Geir så kun det vi ser her, og han skiftet til hjerter 8 som ville være helt gull om vest hadde hatt hjerter dame. Slik så hele spillet ut:

Spillefører kunne sluppet hjerterskiftet til damen og enkelt vunnet kontrakten. Kontrakten kan dessuten vinnes uansett motspill, og hjerterskift er nok det eneste som kan skape trøbbel.

Da spillefører ikke slapp hjerteren (var vel redd for hjerter konge hos vest og spar gjennom A-J) ble det bet, men Ø/V måtte være forsiktige. Kløveren kunne ikke utnyttes før forsvaret hadde fem stikk.

Ruterfinessen ble tatt og røk til østs dame. Geir fortsatte med ruter som ble vunnet hos nord for å beholde inntak til syd på ruter 10. Så ble det spilt tre ganger kløver som vest vant. Kløveren var godspilt. Nå må vest spille hjerter for at Ø/V skal kunne ta to hjerterstikk, og det tror jeg nok Jessica ville funnet uansett. Geir hjelp imidlertid til så godt han kunne og kastet spar dame i tredje kløverrunde. Hjerter kom fra vest, en bet.

Ved det andre bordet startet det også med spar konge i utspill mot nords 3NT, og kongen fikk beholde stikket. Men der hadde tydeligvis ikke Ø/V det helt klart med hensyn signalene sine, for øst fortsatte med spar rett inn i nords A-J. Kontrakten ble etter den starten vunnet med to overstikk.

Spillet ga 11 IMP til lag DONNER som tok tilbake ledelsen, men kun med 2,1 IMP.

Om det hadde vært spennende så langt så ble det ikke noe mindre dramatikk i spill 9.

Noen har kanskje ikke helt klar avtale for denne doblingen. Siden vest ikke kunne melde første gangen er det logisk at det er straffedobling, en sterk hånd med god spar bak åpneren.

Øst spilte ut spar til liten og kongen. Nå er det ikke lett for vest å vite hva som er riktig, og hun fortsatte med en hjerterhonnør, svakhet fra øst (lavt kort styrke, så han la syveren, så tydelig svakhet som mulig). Hva nå?

Husk Jessica (vest) så ikke mer enn sine egne kort og blindemann (syd). Hun fant etter å ha tenkt seg lenge om det beste skiftet, liten kløver! Spilleførers beste forsøk ville da vært å legge kongen (slik det satt), og så dukket fra Q-x hos syd idet øst spiller kløver knekt og pinner ut nords tier senere. Men han la kløver 10, øst dekket med knekten. Nå har Ø/V fire kløverstikk uansett. Spillefører forsøkte å lasjere, men øst fortsatte med kløver til esset og mer kløver derfra. Kontrakten var dømt til minst -300. Mot slutten så Helgemo at det ikke var nødvendig å cashe inn to doblede bet og fant motspillet som ga en enorm +500 for tre bet!

Glimrende motspill!

Det var enda mer dramatisk ved det andre bordet!

Michielsen (nord) endte i 1 grand redoblet!

Etter en litt skummel start på spillet så det ut som om det kunne bli minst to redoblede -600, eller kanskje tre redoblede og en helt grusom -1000!

Motspillerne ble imidlertid litt for ivrige etter å få tatt den redoblede beten, så motspillet var langt fra perfekt. Spillefører fikk til slutt seks stikk som kostet «kun» -200. Dermed ga det skumle spillet 7 IMP til DONNER, og de ledet kampen med 9,1 IMP.

Det kom et spill hvor ZORLU vant 1 IMP for et overstikk, Donner fortsatt foran, nå med 8,1 IMP.

Etter et uavgjort spill kom det som kanskje kan kalles avgjørelsen. ZORLU sitt Ø/V par meldte - litt umotivert vil jeg si - slem hvor de manglet to ess. Larsson-Helgemo spilte 5 kløver med elleve stikk. De to essene ble raskt tatt mot ZORLU sin "slem", og spillet ga 10 deilige IMP inn for lag DONNER som ledet med 18,1 IMP.

Sa jeg avgjørelsen?

Vel, å lede med 18 IMP er bra, men det er langt ifra noen sikker ledelse selv om det kun gjenstår fire spill. Situasjonen minnet meg litt om den grusomme avslutningen på Gold Coast finalen tidligere i år, en hendelse jeg uten suksess har forsøkt å fortrenge. Da forsvant en ledelse med 30 IMP i de tre siste spillene.

Det er ikke over før det er over…

"Briljant, Jessica!"

Det var hva Geir Helgemo utbrøt da hennes vakre motspill var funnet i kampens tredje siste spill. Med glimt i øyet (vil jeg tro) repliserte den tyrkiske spilleføreren «I hate her».

Michielsen-Cullin spilte 3NT uten at Ø/V hadde meldt, og med ruter ut ble det to bet.

Ved Helgemo-Larssons bord var det mye farligere da vest åpnet med 1 hjerter, og derfor ble hjerter 3 naturlig nok utspillet mot nords 3NT. Det gikk liten, hjerter 10 og nords dame. Spar ble spilt til kongen og esset.

Nå står kontrakten hvis ikke vest spiller et bestemt kort. Ser du med åpne kort hvilket kort?

Jessica fant det riktig skiftet, og det riktige kortet selv om hun altså ikke så mer enn sine egne kort og syd sine.

Det må spilles ruter 9!

Hvis hun skifter til ruter 3 går det ruter 10 og damen fra øst. Idet øst spiller liten ruter tilbake til kongen og vest så spiller ruter 9 blokkerer spillefører for østs to siste ruterstikk ved å legge lavt fra J-5 gjenværende. Øst har jo A-8-7 bak og stikker han over vests nier står jo nords knekt. Og legger han liten ruter er ikke hans kort interessante lenger!

Å skifte til ruter konge hjelper heller ikke. Den vinner stikket, og ruter 9 i neste stikk går til tieren og damen. Da er det øst som er inne, og vest kan ikke komme inn igjen for å spille gjennom nords gjenværende ruter J-5.

Å skifte til ruter 9 er altså løsningen, og den ble funnet.

Det gikk ruter 9, 10, dame, liten ruter tilbake til kongen, og nå kom ruter 3 fra vest som gjennomspilte nords J-5 med østs A-8-7 bak!

Et riktig kanonmotspill, og DONNER beholdt sin gode ledelse.

En fin triumf for Geir Helgemo og Jessica Larsson

Da var det nesten over, for i nest siste spill ble en tynn 3NT vunnet ved begge bord. Kun et ekstremresultat til slutt kunne ha tatt fra DONNER seieren. Det kom imidlertid en helt standard utgang som ikke ga utslag, og DONNER vant finalen med 70,1 – 52.

På vinnerlaget spilte foruten Jessica Larsson og Geir Helgemo disse: Gary Donner, Per-Ola Cullin, Marion Michielsen og Cecilia Rimstedt.

FINALESEIER etter forrykende andre halvrunde!

I ALT MIX II finalen ble det seier til lag DONNER med Jessica Larsson og Geir Helgemo.

VI GRATULERER!

Vi kommer om en liten stund tilbake med en fyldig rapport fra den spennende og svært interessante avslutningen av kampen.