INSTRUKTIVT (to spill)

Fra videopptaket av en kort treningsøkt forleden (Trening 3) går vi gjennom en gang til to spill som var litt ekstra interessante. Selv om det ble sagt endel også da spillet forekom ser vi litt nærmere på disse ganske instruktive spillene, også for de som ikke så videoen. 

Først en spilleprøve:

FARGEBEHANDLING

Det skal spilles 3 grand etter at nord hadde vist 22-24NT, og syd løftet til 3NT.

Et hint: Med forskjellige fargekombinasjoner har man lært seg standard fargebehandling. Det er imidlertid ikke alltid det er riktig spill av fargen i spillets kontekst. Man må se på helheten, hvor mange overganger det er mellom hendene, og hva som kan skje hvis man gjør det ene eller det andre. 

Det spilles lagkamp/IMP.

Nord ble altså spillefører og øst spilte ut kløver konge. Her er det rutinemessig å lasjere kløveren to ganger. For dere som er ferske bridgespillere: å lasjere, eller ligge unna når man kan stikke, er i spill hvor det handler om å bryte forbindelsen mellom motspillerne i den fargen (kløver). Det er jo grandkontrakt her, og håpet er at øst ikke kan komme inn å få tatt kløverstikkene sine. 

Øst får både for kløver konge og kløver dame i neste stikk, og nord vinner med kløver ess i tredje stikk. Vest hadde dobbel kløver fra start og kastet en spar i tredje kløverrunde. 

Hvordan spiller du videre?

I planleggingen av grandspill teller vi først de sikre stikkene, og her er det 2+3+1+1 = 7 stikk. Vi må få tak i to til, og det kan godt være ett stikk til i hjerter. Men selv om hjerteren gir full uttelling blir det kun åtte stikk. Vi må altså få flere stikk i ruter, og det er det gode sjanser for. Hvordan bør ruterfargen spilles?

Før vi går videre ser vi på denne ruterkombinasjonen.

Det er jo isolert sett en finesse, ikke sant? Med slik farge spilles normalt fra syd, for eksempel liten til knekten. Hvis den finessen holder tas esset, og det blir fire ruterstikk hvis kongen sitter singel i saksen. Alternativt er dobbelfinesse, det vil si man kan dra damen fra syd. Hvis den dekkes kan det senere tas en finesse med nieren. Dette gir fire ruterstikk hvis K-10 sitter foran. For å kunne ta en sånn dobbelfinesse må det dog være to inntak til den siden fargen må spilles fra (her syd). En tredje mulighet er å dra damen først, så toppe ut tieren dobbel hos øst hvis damen blir dekket med kongen.

Ingen av de mulige fargebehandlingene er korrekt i dette spillet. Vi må ikke glemme i hvilken kontekst ruteren skal spilles. Husk vi må gjøre alt vi kan for å unngå at øst kommer inn. Hvis han har kongen dobbel (eller flere) i ruter er det ingenting vi kan gjøre, øst vil komme inn å få tatt sine kløverstikk (fire i alt) og det blir en bet. 

Riktig spill her er å denge ned ruter ess. Vi trenger ikke mer enn tre ruterstikk (2+3+3+1=9). Hvis vest har ruter konge får vi tre ruterstikk. Ved IKKE å ta ruterfinesse får vi med oss en ekstra sjanse til, øst kan ha ruter konge singel! Det hadde han ikke, men det var likevel nødvendig å starte med esset. 

Etter tre runder kløver, den siste stukket med esset bør altså ruter ess spilles. Så mer ruter til damen og kongen. Hvis ruter hadde vært fordelt 3-2 ville det vært tre enkle ruterstikk. I dette tilfellet oppdages 4-1 sitsen i fargen, og spillefører har en markert finesse etterpå for tre ruterstikk totalt med J-9 over vests 10-5. Merk at syd har kun ett inntak (hjerter dame) til syd, og det må brukes til å ta DEN siste ruterfinessen, over vests tier. 

Hvis hjerter dame brukes i fjerde stikk for å spille ruteren "normalt" blir det bet om syd spiller liten ruter fra syd til knekten. Det blir i så fall kun to ruterstikk, for det er ingen måte å komme seg over til syd for å ordne seg tre ruterstikk med denne sitsen i mot. 

Det kan hende denne safespillingen koster ett overstikk (vest har ruter konge dobbel), men det sikrer kontrakten om den i det hele tatt kan vinnes. Egentlig synes jeg nesten de som spiller korrekt med ruter ess først heller fortjener ett herlig overstikk hvis østs ruter konge faller singel enn at de som spiller feil får overstikket hvis det sitter snilt og ruteren gir fire stikk med normal fargebehandling. Med den sitsen (kongen  singel) får de som spiller riktig ti stikk (fire ruterstikk), mens de som spiller feil og tar ruterfinesse går bet!

KORTVURDERING

I det neste spillet handler det litt om kortvurdering i meldingene, men også om spilleføringen i de mulige kontraktene. Først syds melde"problem":

 

Det er alle i sonen og syd er giver. Etter pass fra syd og vest åpner nord med 1 spar. Øst passer, og det er syd sin tur til å finne en melding. Hva ville du meldt?

Svaret på det avhenger i stor grad av avtaler. Noen bruker Toronto, andre mini-splinter osv. Men hva man skal melde avhenger også av vurdering av disse kortene, og litt hvilken turneringsform det er, parturnering eller lagkamp. Det spilles altså i dette tilfellet lagkamp (IMP). 

Hvor sterk er syds hånd?

Vi talte jo opp 9HP her, men idet makker melder spar vokser hånden ganske kraftig pga. den gode fordelingen. Det er vel ikke feil å plassere denne hånden i gruppen "invitt til utgang" (10-12), men det kan hende selv det er litt forsiktig. Det hadde vært ideelt her å kunne brukt mini-splinter som er hopp til 3 hjerter for å vise en invitthånd med singel hjerter. Da kan man finne en hardmeldt utgang i forhold til samlet honnørstyrke når kortene sitter bra mot hverandre. Hvis ikke det er på repertoaret blir det et valg mellom å invitere, eller sørge for at vi kommer oss i utgang. Uten mini-splinter vil ikke jeg ta sjansen på å invitere i lagkamp da det er mange minimushender hos åpneren som vil gi ti stikk mot disse kortene. Å være i utgang alltid vil selvsagt føre til bet noen ganger. I parturnering kan det argumenteres mer for å kun invitere til utgang da flertallet av bordene nok er i delkontrakt om nord har minimum, og da er det greit å dele poengene heller enn å få et veldig trist bet med 4 spar en bet, og kanskje heller håpe på et greit pluss-spill om en får tak i ett ekstra stikk. 

Hvis vi bestemmer oss for utgang er det best å få vist hånden mest mulig korrekt i tilfelle åpneren har en monsterhånd, for det kan godt stå slem hvis han har noe sånt som Axxxxx - Axx - A - KQx. Ja, med de 17 poengene står det faktisk normalt i 7 spar!

Vi har jo passet i åpning, så hvis vi bestemmer oss for å sørge for at det blir utgang av dette, kan vi melde 4 hjerter hvis det er avtalt som Splinter. Makker vet vi har passet, så hva slags hånd vi har får han uansett et bra bilde på. 

Noen vil kanskje synes dette er hardt, og jada, det kan sikkert diskuteres.

SPILLEPRØVE 

Uansett, kontrakten ble 4 spar spilt av nord ved vårt bord. 

Noen ville kanskje meldt inn 2 hjerter som øst, men selv om det er fristende er kanskje østs kort littegrann for svake for det i sonen?

La oss si øst spiller ut hjerter dame mot 4 spar. Spilleplan?

Det er ingen tapere i majorfargene. I kløver er det en taper, og problemfargen er ruteren. Om spillefører spiller den selv kan det bli tre tapere siden spillefører ikke har åtteren (!). Hvis for eksempel tieren spilles dekker vest og kongen blir stukket med esset. Vest blir sittende igjen med Q-8 bak syds 9-5-3 og Ø/V får to ruterstikk til som sammen med ruter ess og ett stikk i kløver gir beten. 

Det er imidlertid et klassisk mønster for eliminasjon og innspill i dette spillet. Mange trumf på hver hånd og muligheter for å eliminere sidefarge(r) for så å sette inn motparten på et tidspunkt hvor de må hjelpe spillefører med problemfargen. 

Vinn hjerterutspillet med esset. Hjerterstjeling hos syd kan tas senere, men for rekkefølgen her er det greit å gjøre det med det samme. Så to runder trumf, den siste tatt hos nord. Dette er igjen:

 

Nord er inne og spiller nå kløver og legger liten fra syd idet øst følger farge. Vest blir innspilt og må gi hjelp. Hvis han spiller kløver tilbake blir det ett ekstra i den fargen som gir ruteravkast. Hvis vest spiller hjerter er det til dobbeltrenons og trumfes hos syd mens en ruter forsvinner fra nord, og det blir maks to rutertapere. Endelig, hvis vest spiller ruter går det også greit for spillefører fordi det er forsvaret som først åpner fargen. Hvis vest spiller liten ruter må nord legge liten. Selv om øst i det stikket ikke må bruke esset som her er det gode sjanser etterpå. Og om vest spiller ruter dame (eller knekt) dekkes simpelten med kongen. Selv om øst stikker kongen med esset er det bare is og brus, og forskjellen fra om spillefører selv angriper ruteren er at nå har spillefører igjen 10-9 hos syd, og forsvaret har kun en større ruter.

En ekstra analyse for spesielt interesserte

Et siste poeng i dette spillet er at Ø/V har en glimrende hjerterkontrakt. Da spillet forekom ga 4 spar med ti stikk en veldig god score til N/S. Det var ikke fordi det var så mange som gikk bet i 4 spar, men det var ganske mange bord hvor Ø/V fikk spille 4 hjerter! I den kontrakten sitter det glimrende, ruter konge i saks og kløver ess foran konge-dame. Det er kun tre tapere, en i spar, en i trumf (hjerter) og en i kløver. Det ble ved mange bord +620 til Ø/V! 

Ser du hvordan 4 hjerter kan betes?

Det er et vanskelig motspill. Forsvaret (N/S) mot hjerterkontrakt må få tak i en kløverstjeling hos nord. 

La oss si syd spiller ut spar konge. Da kan nord sitkke over og spille kløver. Det er imidlertid ikke så lett for syd, for han må ligge unna med kløver ess og nord kan jo ha singel kløver. Han må imidlertid ligge unna første kløver fordi idet nord kommer inn på trumfesset må han ha en mulighet til å spille inn syd. Eneste mulighet er i kløverfargen. Nord vinner med trumfesset og spiller sin siste kløver til syds ess, så kløverstjeling og en bet. (det går også an å bete med et usannsynlig kløverutspill selv om esset blir spilt da syd i så fall har inntak i spar til å få gitt stjelingen)