FESTIVALEN - Fin start!

Det ble en fin-fin start på Norsk Bridgefestival som startet på Lillehammer mandag. De første rapportene sier at alle storkoser seg!

PATTON

Første turnering var Patton, en krevende turneringsform som jeg mener favoriserer de beste kortspillerne. Feltet var som vanlig sterkt, og i denne turneringn kanskje sterkere enn tidligere år da det var eneste turnering på programmet mandag. Med så mange gode spillere på plass er det klart at det var haugevis med gode kortspillere nedover på listene og, men mange av favorittlagene var der oppe i toppen. Og det ble seier til et av favorittlagene, lag BAKKE med Christian Bakke, Tor Eivind Grude samt far og sønn Tor og Fredrik Helness. (Grude-Bakke var på vinnerlaget i denne turneringen i fjor også)

Hele resutlatlisten for de 50 lagene finner du her.

Tor Helness har tydeligvis funnet storformen!

Etter noen helsproblemer i det siste er tydeligvis Tor Helness tilbake i kanonform. I helgen var han også på vinnerlaget i et amerikansk mesterskap som ble utkjempet online. Der spilte han med sin faste makker Geir Helgemo.

TEKNOLOGI OG MORSOMME OVERFØRINGER

Under årets festival er det direkte overføringer av turneringene på Youtube. Det opplegget bør bli en hit! Der får du se alt som skjer, og det er dyktige, kvalifiserte kommentarer som du også får se (Zoom?), samt en chat hvor alle kan spørre, eller komme med innspill underveis. Jeg fulgte kun med i starten siden det nærmet seg natt her jeg er. Dette tror jeg virkelig blir populært selv om kanskje ikke så mange har oppdaget det så langt. Sendeskjemaet for youtube-overføringene finner du her. 

Kommentorene følger godt med. Fra topp: Fred A. Moen, Markus Lund og Svein Gunnar Karlberg.

I Patton var det Markus Lund, Fred A. Moen og Svein Gunnar Karlberg som kommenterte. Det gjorde det bra, og det hele fungerte godt (jeg fulgte kun med i starten), og kommentatorene visste hva de snakket om. Kanskje undervurderte de litt potenisalet i det aller første spillet som kom opp på skjermen, spill nr. 6 i første kamp:

Vi fulgte kampen mellom det to sterke lagene "God (Gammel) årgang" og "Steng Oslo" - og Elllingsen-Marstrander meldte seg opp i det som ser ut som den normale utgangen 4 hjerter. Det er vel endel som risikerer å havne i 4 spar med slikt etter starten 1 kløver-1 hjerter, 1 spar (eller 2 spar), men Ø/V ved dette bordet bruket overføringer over 1 kløver, og da øst etter 1 ruter sa 1 hjerter (trekorts hjerter) endte de etter litt om og men i 4 hjerter. Det er bedre i hjerterkontrakt her, men det bør bli de samme stikkene i sparkontrakt slik det sitter.

Pga. starten på meldingene skulle Marstrander (øst) spille utgangen og fikk ruter 3 i utspill.

Det ser unektelig ut som et plankespill, det bør bli kun to tapere i spar. Markus nevnte mulige problemer med 4-0 sitsen i trumf, og at det i dette tilfellet ikke bør by på problemer. Så spillet så litt kjedelig ut?

Vel, det gjør nok det for oss som ser alle kortene. For spillefører er det ikke så enkelt, og han har flere valg i hvordan legge opp spillet. Han vet jo ikke at spar ess sitter foran. Og dette dreide seg om PATTON hvor altse en stor del av vinnerpoengene avgjøres etter Board-A-Match beregning hvvor ett ekstra stikk i forhold til det andre bordet gir vunnet spill 2-0. Skulle man for eksempel ikke treffe i denne spilleføringen og ramle ned på ti stikk blir det ofte å bokføre 0-2, en stor margin i BAM, mens det i lagkamp eventuelt ville kun gitt 1 IMP.

Hvis man starter med å ta ut trumfen blir det slik det sitter også elleve stikk, selv for eksempel ved å starte sparspillingen fra vest. Men spilles spar fra øst tidlig vinner syd med damen og tar for esset før han gir nord en stjeling.

Det er klart bedre å spille spar fra øst også om spar skal angripes med det samme. Merk også at det kan være en variant (om en ikke ser sitsen) å forsøke å godspille kløverfargen som godt kan sitte snillere. Får man godspilt to kløverstikk (for eksempel KQ-tredje) gir det i så fall to sparavkast og da kan man kanskje spille for de andre overstikket (spar ess foran kongen). Men siden trumfen sitter 4-0 kan en slik start på spillet bli starten på trøbbel.

Marstrander vant med ruter ess og spilte spar til kongen med det samme. Det er antagelig riktig start da han også kan få med seg A-Q dobbel hos syd, og i så fall tape kun ett stikk i spar. Slik det satt tapte han kun to sparstikk og noterte de elleve stikkene kommentatorene hadde spådd med det samme.

Er dette nødvendigvis et plankespill? Det ser jo ganske greit ut å få elleve stikk i sparkontrakt også. Uavgjort spill, 1-1?

Nei, for det er for eksmepel en viss fare for å komme for høyt. Ved det andre bordet gjorde "Steng Oslo" sitt Ø/V-par - et sterkt par -  nettopp det. Etter samme start (1 kløver-1 ruter (=hjerter), 1 hjerter fra øst (= 3) hoppet vest ikke urimelig til 4 hjerter. Da gikk øst på mot slem. Jeg tror det var litt optimistisk selv om det selvsagt var fristende. Det var da heller ikke så langt unna en slem. Litt bedre spar hadde gitt brukbart spill for tolv stikk.

Etter overføringsstarten spiller de med XYZ, dvs. svareren kan i stedet for å hoppe til utgang kreve til utgang først og så sleminvitere, eller etter utgangskravet melde utgang for å vise mer verdier i form av honnørpoeng. Det direkte hoppet bør vise noe slikt som dette, eller til og med kanskje litt svakere kort med god fordeling? 

Der Marstrander-Ellingsen meldte 4 hjerter var de innom en god del meldinger som i hvertfall så ut som om de luktet på slem, men bremset. Dermed vant "God (gammel) årgang" spillet, og de vant også kampen, men kun med 11-9. De kom like foran "Sten Oslo" på resultatlisten til slutt (nr. 7 mens Oslo kom på 9.plass).

Det tilsynelatende spillet ga utslag i en rekke kamper. Av de 50 resultatene var det:

13 Ø/V-par som gikk bet i slem (og noen på femtrinnet).

Det var dessuten en god del som kom seg med i meldingene N/S og stampet i ruterkontrakter med fra +100 til +500 som var bra mot en "opplagt" +650 til Ø/V.

Det som kunne se ut som det mest opplagte resultatet, +650 til Ø/V forekom ved 24 av 50 bord.

Noen få fikk tak i tolv stikk i hjerterkontrakter. Det er egentlig umulig. Det må vel ha skjedd ved at syd hoppet på med spar ess etter liten fra øst, og at spillefører senere dro knekten og fikk fisket opp damen idet nords tier falt.

Toppresultatet Ø/V gikk til Hallgeir Holden-Hallvar Fallang (Hadeland) som noterte tolv stikk i 5 hjerter doblet, +1050

Tirsdag fortsetter bridgefestivalen med NM MONRAD LAG.

LYKKE TIL!