ALT MIX III

Fra 24. til 28.august spilles ALT MIX III.

__________________________________________________________________________________________________________________

Den første ALT MIX III - bulletinen som er ført i pennen av danske Christina Lund Madsen er for en stor del viet amerikaneren Justin Lall sin tragiske bortgang i forrige uke. Jlall som han kalles ble bare 33 år.

Det er en spesiell og veldig populær mann som har forlatt det internasjonale bridgemiljøet alt for tidlig. Foruten å være en ekstremt skarp bridgespiller var han "annerledes". Og det var han på en særdeles god måte slik at alle som kjente ham, ja også alle som bare hadde møtt ham en eller noen få ganger simpelthen elsket ham. 

Du kan lese mer om Justin Lall og hans alt for korte liv flere steder, bl.a. på bridgewinners.com og i den nevnte bulletinen som du kan finne her.  

Vi sakser dette bildet og et sitat fra Christinas fine ord i ALT-bulletinen:

Hemant Lall sa en gang: "Justin used to be known as my son - now I'm known as Justin's father"

 

                                                                                  RIP JUSTIN

____________________________________________________________________________________________________________________

ALT MIX III

Det er uvanlig spedt med norsk innslag i denne ALT-turneringen, men den ene nordmannen som er med holder i alle fall standarden (åvælsåde') - Geir Helgemo spiller med Jessica Larsson på lag DONNER. Det er flere svensker med på laget som har Gary Donner som kaptein.

Etter de to første av ti kvalifiseringskamper ligger de på 4.plass. De åtte beste etter kvalifiseringen går til sluttspillet. 

I første kamp fikk svenske Johan Upmark et utspillsproblem hvor det handler om avtaler. Har du og din makker avtalt denne situasjonen?

Øst var giver, og Ø/V i sonen. Ved Upmark (syd) sitt bord gikk meldingene:

Hva betyr nords dobling? Vil hun ha sin egen farge (spar) i utspill, eller ber doblingen om noe annet?

Det er ikke så mye å tjene på dobling av 3 grand som "spill ut min farge" da det vil utspilleren som oftest gjøre uansett. Det kan bare ha noe for seg hvis det er skikkelig beteplukk (mange bet), noe som nok veldig sjelden er tilfellet. Det har mer for seg å bruke dobling som "spill ut noe annet", og vanligvis er det "spill ut bordets først meldte farge".

Det gjorde Upmark, og det måtte hjerter ut for å ha en sjanse til å bete 3 grand!

Etter hjerter 2 ut kunne forsvaret ta fire stikk i fargen med liten til tieren, liten tilbake til esset og hjerter gjennom vests beholding en gang til. Det var kanten, og da spillefører ikke hadde noen god grunn til å toppe ut kløver konge ble det en doblet bet idet finessen i den fargen ble tatt, +200 til lag DONNER.

Vi så at øst åpnet med 1 ruter. Ved det andre bordet åpnet Geir Helgemo (øst) med 1 kløver. Det er en sånn litt ekkel hånd når det gjelder gjenmelding da over makkerens sannsynlige hjertersvar har ikke åpneren noen perfekt gjenmelding. Jessica sa 1 hjerter, og nord meldte inn 1 spar. Geir meldte da 2 ruter, revers, og pga. av dette gjenmeldingsproblemet har mange definert akkurat den reversen (2 ruter) som muligens litt svakere enn andre reverser.

Jeg er enig med åpningen 1 kløver og ikke den "strategiske" løsningen 1 ruter for å ha en enklere gjenmelding. Etter å ha åpnet med 1 ruter kan man på et vis komfortabelt melde kløver andre gangen, men den starten fører til at det gis et bilde av en annen fordeling  i fargene (flere ruter enn kløver, eller like lange farger).

Over reversen 2 ruter krevde Jessica med 2 spar, og over 2 grand fra øst viste hun ruterstøtten. Geir avsluttet med 3 grand. Nord turde ikke doble etter disse meldingene som tydet på at Ø/V var veldig sterke. Syd hadde ingen spesiell grunn til å spille ut noe annet enn makkers farge, spar.

Etter sparutspillet ut tok Geir kløverfinessen, og pga. av vest hjerter 9 (!) kan ikke forsvaret få tak i mer enn tre hjerterstikk siden nord var inne. Det må to gjennomspill av denne hjerteren hos vest for å få fatt i fire motspillstikk.

Dermed ble det en enkel +600 til Geir og Jessica, og 13 IMP til lag DONNER. 

 

TRENING 3 (video)

I dag får du et video-opptak av en individuell treningsøkt på BBO. Underveis i spillingen forsøkte jeg å gi noen kommentarer både når det gjelder meldinger, spill og motspill. Det må presiseres at det som blir sagt skjer spontant, ingen redigering, så det kan godt skje at det blir sagt noe feil, at noe blir oversett osv.

De mest interessante spillene kan det godt hende jeg kommer tilbake til her i bloggen for dem som ikke velger å «bakspille» treningsøkta ved å se videoen.

I denne økta spilte jeg med en robot og hadde roboter som motspillere. Det er bare en av mange måter å trene på. Hvis man spiller robot-turnering på BBO er fordelen at du selv får spille kontraktene hver gang egen side er spillefører (du blir flyttet fra blindemann til spilleførers plass). I turneringene har man imidlertid ikke så god tid selv om det normalt er rikelig, men det kan blir litt stress hvis det skal analyseres og forsøksvis sagt si noe fornuftig underveis. Så i dette opptaket spiller robotmakkeren min sine egne kontrakter, og da går det lynfort. Det blir ikke så lett å følge med og si noe særlig fornuftig da. Jeg kan komme tilbake til noen av de spillene hvis noe spesielt interessant skjer.

I denne debuten min når det gjelder å lage denne type videoer gikk spillingen ganske bra for robotmakkeren min og meg, men senere kan det godt hende det blir mange flere dårlige spill. Det kan imidlertid være minst like nyttig å gå gjennom spill i ettertid hvis det har gått dårlig!

I dette opptaket er det åtte spill og videoen varer ca. 36 minutter.

Her er opptaket: