Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

ALT MIX III: Spennende finale! (halvtidsrapport)

I ALT MIX III finalens første sett tok tyrkiske ZORLU ledelsen i starten med mot lag DONNER, men DONNER sine spillere spilte veldig tett og kom seg foran til halvtid.

Stillingen er 24-16, og de 24 IMP’ene ble vunnet ble vunnet kun ved hjelp av småsvinger, den største svingen de vant var +5 IMP!

Når det ene laget vinner 11 av 16 spill tyder det på at de rett og slett spiller bedre. Men vi får se i andre halvrunde, det skal spilles kun 16 spill.

Det var imidlertid ZORLU som fikk inn det store svingspillet (13 IMP) som så slik ut:

Den tyrkiske spilleføreren fikk kløver ut mot 3NT. Hvis den fargen hadde vært fordelt 4-2 eller bedre ville det vært ni sikre stikk (1+1+2+5), men da det var kun fire kløverstikk å hente måtte spillefører få tak i ett ekstra i ruter.

Kløversitsen ble oppdaget umiddelbart da den andre kløverhonnøren ble tatt fra bordet. Nå har spillefører et valg, ta ruterfinesse som gir det niende med en gang hvis syd har ruter dame, eller spille ruter A-K-J i håp om å sette opp den fjerde ruteren. Merk at det etter denne starten er kun ett inntak hos øst, spar ess..

Hva er beste variant i ruter?

Det er fort gjort å tenke at ruterfinesse er best (50%), men hvis den ryker går det galt selv om det er tre ruterstikk ved å spille fargen fra topp, for nord kan skifte til spar. Da ryker inntaket til den fjerde ruteren hos øst. Det skiftet må imidlertid finnes hvis nord kommer inn på ruter dame mens vests ruterhonnører blokkerer.

Ved å toppe vinnes hver gang fargen sitter 3-3 (36%), men også om tieren eller damen sitter dobbel, eller singel. Det er dog også et poeng at syd har kun en kløver og derfor er favoritt til å ha ruterlengde. Den aller beste spilleplanen er nok i alle fall å spille en ruter til esset i andre stikk, så kløver til øst for å se om fargen gir fem stikk. Gjør den det tas kun de ni stikkene i full fart. Etter denne starten ville spillefører også kunne claimet ni stikk om tieren eller damen i ruter hadde kommet på i første ruterrunde. 

Spillefører tok ruterfinesse i tredje stikk, og kontrakten kunne gått bet om nord hadde skiftet til spar som tar bort inntaket til den fjered ruteren fordi vests honnører blokkerer. Men syd hadde i andre kløverrunde signalisert hjerter, og nord skiftet derfor naturlig nok til hjerter konge. Vest stakk og kunne avblokkere ruterhonnørene mens spar ess var i behold. Siden ruteren ga det nødvendige ekstra stikket ble det vunnet 1+1+3+4=9 stikk, ZORLU +600.

Gary Donner fikk spar 8 ut mot sin 3NT. Han lasjerte som kanskje ikke er best her (?), og syd vant det første stikket. Hjerter dame kom tilbake, lasjert, og neste hjerter ble vunnet med esset. Siden kløveren ikke satt var det båre åtte stikk fra topp. Da spillefører tok alle sine sidestikk før han forsøkte ruterfinessen i et forsøk på å vinne ni stikk fikk han ikke flere stikk, heller ikke for den andre ruterhonnøren sin, og kontrakten gikk to bet.

Med -200 ved det bordet ble det 13 IMP ut for lag DONNER.

Andre halvrunde følger nå fredag kveld start ca. klokken 22.30 norsk tid).

Det ser jo ut til å bli jevnt, men merk at DONNER har carry-over 0,1 IMP slik at om de faktiske IMP’ene i kampen er like til slutt så vinner DONNER turneringen.

I siste halvrunde skal Jessica Larsson-Geir Helgemo som ikke spilte i det første settet på banen for lag DONNER. Kampen overføres på BBO.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.