Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

TRENING (2)

I morges forsøkte jeg meg på et videoopptak av en treningsøkt da jeg spilte robot-turnering på BBO. Tanken var å kommentere og forsøke å si hvorfor de forskjellige valg blir tatt i meldinger og spill. Det ble bare nesten bra, og jeg kommer ikke til å legge ut akkurat den videoen selv om det ble lovet at slike videoer vil komme her i bloggen. Det må nok trenes litt på å lage slikt før hvordan beskrive analysene og tankeprossessene blir bra nok slik at det blir nyttig for de som følger med. Men det kommer nok noen sånne videoer i bloggen senere...

Under dagens treningsøkt som var en parturnering gikk det ganske bra med meg og robotmakkeren, så det var ingen grunn til å forkaste videoen pga. av resultatet. I det aller første spillet kunne jeg imidlertid gjort det mye bedre.

Giver nord. Ingen i sonen.

Min dobling viste begge major, typisk 4-4. Det er en måte å definere dobling etter motpartens innmelding 1 ruter. De som spiller med "kløverføringer" liker å si at dobling i denne situasjonen viser hjerterfarge, greit nok, men å få vist to majorfarger med en gang før motparten kanskje begynner å støtte, eller sperremelde har også mye for seg.

Da makker sa 1 spar var min hånd sånn midt i mellom litt forsiktig invitt til utgang og en litt tøff 4 spar-melding. Når en spiller med roboter får en forklaring på hva deres meldinger betyr, og det ble forklart at nords 1 spar var firekorts farge, ikke bare tre spar som kanskje noen vil tillate her da åpneren kan ha en veldig vanskelig gjenmleding. Ruter dame er ikke noe fint kort i denne konteksten, men resten er bra, og jeg valgte å gå rett i utgang som kanskje er litt hardt i parturnering.

Når en spiller slike turneringer med og mot roboter er det en funksjon som jeg liker, og det er at hver gang du blir blindemann blir du flyttet over på andre siden av bordet og får spille kontrakten. Dermed blir det mye spilletrening. Så idet spillet startet var jeg plutselig på nords plass og fikk spar knekt ut fra øst mot 4 spar.

Det er to rutertapere og en kløvertaper. Men det er ikke ti stikk rett ned selv om det kun er tre tapere, og det er en mulighet for at trumfen sitter 4-1. I så fall har vest trolig fire trumf, for selv om utspill av singelton trumfknekt ikke akkurat er etter min smak er det mer sannsynlig at øst har det enn at han har spilt ut fra knekt-10 fjerde i trumf. 

Vi talte altså opp en kløvertaper, men hva kan vi gjøre med den fjerde kløveren. Hvis trumfen tas ut i tre runder blir vi hengende med den fjerde kløveren siden vi får trumfet kun en kløver. Men en kløver kan kastes på syds fjerde hjerter. Hvordan bør spillet legges opp?

Jeg valgte å stikke med spar konge og spilte hjerter med det samme i håp om at de stakk med en gang. Øst er litt favoritt til å ha hjerter ess etter innmeldingen, for husk han har antagelig ikke AK i ruter siden han ikke spilte ut en stor ruter, men valgte å spille ut spar knekt. Hjerter til knekten vant imidlertid stikket, og nå så det litt farlig ut å spille mer hjerter da de kanskje kan få en stjeling med en tredje runde hjerter. Kontrakten står jo enkelt om trumfen sitter 3-2. Jeg må innrømme at det så litt ut som om sparen satt 4-1 med knekten singel (som jeg også sa i det der litt rotete opptaket), men det er ikke sikkert. Så etter hjerter knekt vant stikket spilte jeg spar til damen. Da viste det seg at mistanken om trumfsitsen var riktig:

Etter å ha tatt to trumfrunder med kongen og damen ble det vanskelig å få tak i ti stikk. Jeg ble i hvert fall i fortsettelsen avhengig av at vest fulgte hjerter fire ganger, eller at han hadde fire kløver slik at begge nords småkløvere kunne trumfes. Jeg gikk en trist bet, men det ga litt overraskende hele 46%. Det var nok et bortspill, og en kjedelig start på turneringen.

Kontrakten kan nemlig vinnes på flere måter. Hvis en satser på at trumfen sitter som den gjør går det bra om det ikke tas noen flere trumfrunder, men beholder spar Q76 hos syd mot A98 hos nord. Da kan det spilles AK i kløver og kløverstjeling lavt, og senere kan den fjerde kløveren trumfes med damen. Idet den fjerde hjerteren på et tidspunkt spilles hjelper det ikke vest hva han gjør. Hvis han ikke trumfer forsvinner en ruter fra nord. Hvis vest setter i en liten trumf trumfes over, og alle nord sine trumfer gir stikk etter hvert. Det blir fire sparstikk + to stjelinger hos syd, A-K i kløver og to hjerterstikk = 10.

Å notere +420 ville gitt delt topp med en spiller (av 52) som vant 4 spar, 99% score.

Her gikk det mye bedre:

Etter min ruteråpning var planen å hoppe til 2 grand om ikke nord svarte med sparmelding. Nord sa imidlertid 1 hjerter, og øst meldte 1 spar. Nå er fortsatt 2 grand 18-19, men jeg tenkte dobler (støttedobling, trekorts hjerter) var mer fleksibelt med dette da sparstopperen så temmelig tynn ut. Med en dobbelstopper i spar ville jeg nok heller ha vist håndtypen og styrken med 2 grand med det samme over 1 spar fra øst. Å velge støttedobling fungerte bra da neste melding over motpartens 2 spar ble 2 grand som fortsatt må være 18-19NT siden nord passet andre gangen. Jeg tenkte på å doble 2 spar, men det fører ikke til noe fornuftig, og jeg får et håpløst meldeproblem over for eksempel 3 kløver fra makker som han trolig vil melde med for eksempel fire hjerter, fem kløver og svake kort.

Det ble bedre å vise styrken, for over 2 NT tok robot-makkeren en fresk og god, dog knallhard avgjørelse med 4 hjerter siden han visste om trekorts støtte og 18-19. Hardt meldt synes du med 3HP? Ja, men jeg liker nords kortvudering her. Han (hun?) har 6-4 fordeling og renons i motpartens farge, og han/hun vet om en nikorts trumftilpasning

Og det var riktig vurdert, for 4 hjerter var en god kontrakt.

Igjen ble jeg altså flyttet over til nords plass i spilleføringen. Man slipper å være blindemann i de turneringene!

Øst spilte ut en liten kløver til esset, vest la kongen.

Planleggingen startet med å se på hvilke tapere det er. (husk en ser ikke på det tidspunkt Ø/V sine kort). Det er en kløvertaper, en rutertaper og ofte en hjertertaper. Igjen er det slik at det er en MULIG taper til, i kløver siden nord har fire kort i fargen. Hva kan gjøres med det? Den fjerde kløveren kan ikke kastes på noe medmindre ruterfargen kan gi ett ekstra hvis den sitter 3-3 (som vi ser ikke går bra), og hvis det trumfes to kløver må den andre stjelingen tas med en honnør som godt kan føre til to trumftapere. 

Vel, kløveren må gjøres noe med før uttrumfing, for spilles trumf kan de kanskje få tatt ut syds tredje trumf før en eneste kløverstjeling er tatt. Så i andre stikk spilte jeg kløver 10 til vests dame. Derfra kom en liten spar.

Det motspillet er på et vis en gavepakke. Vi har jo ingen spartaper her, men det gjør ikke noe om vi får en spartaper hvis vi bytter det stikket som gis til dem i den fargen med en taper. Det byttet er greit å ta hvis vi tjener noe på det, og det gjør vi her.

Idet vest spilte spar 3 er det bare å kaste en ruter fra nord. Altså bytting av stikk, spillefører får en "unødvendig" spartaper, men i stedet ingen rutertaper. Fordelen med byttet er for spillefører at med det motspillet blir spar konge godspilt, og den brukes senere til å kaste en av nords kløvere.

Øst stakk med spar ess og spilte liten kløver til trumf med åtteren og overtrumfing med hjerter dame, forsvarets tredje stikk. Men resten stod, og idet den stjelingen ble tatt var det nesten sikkert at det ville gå bra. Bare om vest hadde hatt singel trumf dame sammen med kun to kløver (usannsynlig) som ville gjort at øst hadde fått ett trumfstikk senere, eller vest hadde hatt alle fire trumfene ville det blitt bet etter denne utviklingen. A-K i trumf tok ut resten av trumfene, og spar konge ga avkast for nords siste kløver.

Ti stikk i 4 hjerter ga hele 93%. Det var overraskende at det ble så gått betalt, for det bør gå greit å vinne 4 hjerter for egen maskin om vest ikke spiller spar som gjorde det enkelt. Med et annet motspill må to kløver trumfes hos syd for å få de ti stikkene. Den første stjelingen med åtteren kan vest trumf over, men senere kan den fjerde kløveren trumfes med en honnør. Siden hjerter knekt deretter faller under syds ene gjenværende honnør blir det kun en trumftaper i dette spillet.


 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.