NM for klubblag - Nesten sensasjon

Alle lag som kommer til 6.runde i NM for klubblag er gode så ingen 6.rundekamper er "walk over". Men forleden var nok Bergen Ak 1 storfarvoritter mot TopBridge BK 5. Bergen Ak består av landslagsspillere: Geir Helgemo, Tor Eivind Grude, Christian Bakke og Thomas Charlsen. De ble imidlertid ikke lett for dem mot TopBridge 5 som spilte med Christian Wassvik, Gunnar Wikstrand, Magnus Skaar og Øyvind Ludvigsen. Idet røyken la seg viste opptellingen 68-67 i Bergen Ak sin favør. 

Hvis TopBridge hadde skrapet sammen til 1 IMP til ville de trolig gått videre har jeg blitt fortalt, for de ville antagelig vunnet på totalscore. Stort jevnere kan det ikke bli.

Christian Bakke har fortalt et spill hvor han bommet utspillet, men i alle fall unngikk det utspillet som hadde gitt enda ett overstikk til og dermed 1 IMP til i favør TopBridge. Du kan jo prøve deg på denne utspillsprøven selv med vest sine kort:

GIVER SYD. ALLE I SONEN

Syd åpner med Multi 2 ruter forklart som svake 2 i major, eller en sterk grandhånd. Nord melder 3 hjerter som er pass/korriger, dvs. nord sperremelder i tilfelle syd har svake 2 i en majorfarge. Nord har derfor bra tilpasning til begge majorfargene. Men syd kommer tilbake med 3NT som viser 20-21, normalt en balansert hånd. Utspill?

Jeg fikk selv prøven på messenger, og jeg svarte noe sånt som: "Tja, nesten alt kan vel være rett her, men det blir vel ruter knekt?"

Det svaret er vel på en måte standard (?), men man vet egentlig at det ikke er utspillsblink når det blir presentert sånn som et spørsmål. Ved bordet er dog ruter knekt normalutspillet for de fleste. Og det ble hva Bakke valgte. Dermed var en gylden sjanse til å få et kjempespill ødelagt, for slik så hele spillet ut:

TopBridge sitt N/S-par var i feil kontrakt. Det blir raskt to bet i 3NT hvis vest finner kløverutspill. Men etter ruter knekt i utspill ble det like raskt 5+2+3+0 = 10 stikk, TopBridge +630.

Dette er selvsagt en sparkontrakt, og det var Bergen Ak sitt N/S-par i ved det andre bordet. Men er det utgang eller slem? 

Lilleslem i spar er litt hardt, men på ingen måte dårlig. Den står om ruteren sitter 3-3 da syds fjerde ruter i så fall gir avkast for en hjerter hos nord og det blir kun en kløvertaper. Dessuten er det en liten tilleggsjanse for fire ruterstikk, en av motspillerne kan ha J-10 dobbel slike at nieren gir stikk. Det er enda en sjanse i 6 spar. Ø/V får ett kløverstikk, og ved å stjele en kløver hos syd er det elleve sikre. Nå kan det gå bra om ruter ikke gir fire toppstikk også, for det kan godt bli en skvis i ruter og hjerter. Det forutsetter at samme motstander har minst fire hjerter og minst fire ruter. Posisjonen for den skvisen kan du pusle litt med selv ved å flytte en av østs hjertere til vest og for eksempel en kløver over til øst. Men slemmen gikk bet, og det ble +630 og +100 i favør TopBridge, 12 IMP. 

Det ville blitt kostbart om vest hadde valgt å spille ut en liten ruter. Da ville nieren gitt det ellevte stikket, og dobbelscore 760 er 13 IMP! I så fall ville kampen endte 68-68, og uten å ha fått det bekreftet 100% ville Bergen AK blitt slått ut! Men nå er de videre til lagfinalen hvor de antagelig blir gullfavoritt nr. 1. 

 

Kristiansand BK til lagfinalen

Etter at Tromsø BK kvalifiserte seg for lagfinalen forleden har to lag til vunnet sine 6. rundekamper.

Kristiansand BK møtte Askim BK på RealBridge. Askim yppet seg i starten og ledet med 20-5 etter fem spill. Men så var det helt slutt, og Kristiansand vant kampen med 119-38. På sørlendingenes lag spiller Helge Stornes, Karl Christian Baumann, Jan Arild Olsen og Nils Kåre Kvangraven.

Det ble noen stygge svingspill, ett av dem 17 IMP i sving, og her er et annet svingspill. Ta øst sine kort og vurder meldesitasjonen som oppstod:

                     ØST

Du åpnet med 1 ruter og fikk 1 spar fra vest før du hoppet til 3 kløver. Da meldte vest 4 ruter stleminvitt. Du sier 4 hjerter - kontrollmelding - og makker går på med 4NT - Key Card Blackwood. Du sier 5 kløver som viser tre nøkkelkort (eller ingen), og makker sier 5NT, stoerslemsinvitt. Tar du i mot?

Øst har egentlig vist sine kort. Vel, det eneste vest ikke vet om er trumfdamen. Siden han ikke spurte om det kortet tyder det egentlig på at han har femkorts støtte sånn at ruter dame ikke er så viktig (minst 5-5 tilpasning). Hvis det er sånn så har egentlig ikke øst noe mer, og faremomentet er selvsagt kløveren. Hvis vest har gode verdier i den fargen burde kanskje han tatt avgjørelsen om det skulle spilles lille- eller storeslem selv?

Askims øst meldte 7 ruter. Der var det akkurat ett stikk for lite, alltid triste greier, spesielt når man er i storeslem:

Ved det andre bordet kom Olsen-Kvangraven inn i en cuebid situasjon. Kvangraven (øst) hoppet da til 6 ruter trolig med en tanke om at her går det neppe an å finne ut med sikkerhet om det står storeslem. Spillet ga 16 IMP i favør Kristiansand.

I neste innlegg skal vi se på et spill fra 6.rundekampen TopBridge 5 og Bergen Ak 1 som ble uhyre spennende. Bergen Ak sitt NM-lag ser til forveksling ut som et norsk landslag, og de var store favoritter. Men de måtte slite og vant til slutt kampen med 1 IMP!