Elegant spilleføring av Christian Bakke

Det ble kvartfinale, men ikke mer for lag GILLIS (Simon Gillis, Boye Brogeland, Christian Bakke, Per Erik Austberg, Arild Rasmussen og Erik Sælensminde). De spilte en relativt jevn kvartfinalekamp mot et italiensk stjernelag, men mot slutten dro italienerene fra og vant med 143-88 IMP.

Dermed blir det Board-a-Match for alle de norske deltakerne i vinterlekene i Frankrike. Mesterskapene avsluttes søndag med finalen i lagturneringen og finale A og B i BAM'en.

I BAM-kvalifiseringen ble SCORWAY (Nils Kåre Kvangraven, Tor Eivid Grude og Lars Arthur Johansen) på 12. plass. Team Funbridge Blue (Nicolai Heiberg-Evenstad) ble nr. 16 og Team Funbridge Pink (Sofie Græsholt Sjødal) nr. 19. Det deltok 38 lag.

Vi nevnte her i bloggen et spill fra Round of 16 hvor Nicolai Heiberg-Evenstads lag gikk seg på en mine. Jeg skrev at de meldte over en 4 spar "som nok går bet". Det er en sannhet med modifikasjoner, kontrakten kunne vært vunnet. Men det ble helt nitrist å melde mer som N/S da det satt fryktelig for dem, og det ble et fryktelig tapsspill med 16 IMP i kampen de tapte med 6 IMP. 

Christian Bakke viste hvordan den nevnte 4 sparkontrakten kunne vinnes.

Chrstian ser kanskje snill ut, men ved bridgebordet er han en farlig mann

Nord hadde åpnet og senere krevd med 2 spar (motpartens farge). Idet Bakke-Brogeland var i 4 spar doblet syd.

Å doble pga. skjev trumfsits kan være et tveegget sverd, spesielt mot en spiller av Bakkes kaliber. Hvis han får servert en lillefinger går hele hånda, dvs. sitsen leses bedre og spilleføringer som kanskje ellers ikke ville vært så lett å finne er mulig å få til.

Bakke visste nok uansett at trumfen trolig satt skjevt i dette tilfellet, men doblingen av 4 spar bekreftet det. 

Syd spilte ut ruter 10 som vant første stikk. Med det bordet som kom ned ble nok syd litt bekymret med det samme, for om nord ikke har hjerter ess er det ikke mye å hente i motspill utenom trumfen. Syd skiftet til hjerter til esset, og nå var syd fornøyd en liten stund, han så jo ned på to tilsynelatende sikre trumfstikk. Men det var bare tilsynelatende...

I tredje stikk kom mer hjerter fra nord til kongen. Så ble en ruter stjålet fulgt av tre kløverhonnører med avkast av den siste hjerteren og to rutere. Så stjal Bakke en kløver og spilte ruter fra øst i denne femkorts-posisjonen hvor øst her fire trumf og en ruter, syd har kun de fem trumfene sine:

Idet ruter 9 ble spilt var syd ferdig, for hans to trumfstikk ble forvandlet til ett! 

Spillefører hadde seks stikk allerede pluss tre store trumf, så syd måtte stjele høyt for ikke umiddelbart å forære spillefører stikk for spar 8 eller 9 som sammen med A-K-Q gir ti stikk totalt. Så syd stjal høyt, men det var kun en liten utsettelse. For til slutt måtte syd spille unna J-7-6-4 i trumf slik at vests 9-8 kombinasjon ga det ekstra stikket som Bakke trengte for å notere en fet +790.

Ved det andre bordet ble det også spilt 4 spar doblet med samme start på motspillet. Men der la spillefører ned en sparhonnør før en ruter ble stjålet hos vest, og da ble det igjen kun singel nier hos vest. I suttposisjonen kan da syd trumfe med tieren og så presse ut den single nieren med knekten slik at det blir to trumftapere. Dermed ble det -200 der og 14 IMP til lag GILLIS.   

 

 

Vinterlekene: Lag Gillis til kvart'en!

Under European Winter Championship i Frankrike ble det spilt Round of 16 (utslagskamper) torsdag. Det var fortsatt med tre lag med norske spillere. Av de gikk kun lag Gillis gikk videre til kvartfinale. På det laget spiller Simon Gillis og nordmennene Arild Rasmussen, Per Erik Austberg, Boye Brogeland, Christian Bakke og Erik Sælensminde. I kvart'en vil de møte de et lag bestående av flere av de mest profilerte italienerene, lag BICI.

SCORWAY med Steve Levinson sammen med norske Lars Arthur Johansen, Tor Eivind Grude, og Nils Kåre Kvangraven ledet sin kamp før de siste 14 spillene. Da gikk det ikke så bra og det ble til slutt et surt tap med 15 IMP. Om deres tap var surt var det kanskje enda surere for Nicolai Heiberg-Evenstad sitt lag ungdomslag, Team Funbridge Blue som ledet med 18 IMP før siste sett. De tapte med 6 IMP til slutt etter noen voldosmme dramaspill på de siste fjorten spillene.

Nicolai sitt lag spilte mot noen velkjente svenske og engelske toppspillere. Ungdommene tapte 16 IMP på det fjerde siste spillet da de meldte over 4 spar som nok går en bet, og selv om 5 i minor deres vei normalt går bare en bet eller maks to bet ble det et "blodbad" og hele -1100 siden det satt fryktelig. Selv med 16 IMP ut på det spillet ledet de kampen med tre spill til å spille. Det ble imidlertid tre strake tapsspill til slutt og -11 IMP på de spillene, og da var det altså totalt 6 IMP for lite til å avansere til kvartfinalen.

Før denne triste avslutningen var det et sjeldent dramatisk spill som også med god margin kunne tippet kampen i favør Nicolai sitt lag.

Etter 1NT fra Lahrmann (nord) og 3NT fra Nicolai (syd) meldte Peter Bertheau (vest) friskt 4 spar. Han var tross alt i gunstig sone, og han var heldig med øst sine kort. Slik det sitter blir det kanskje kun en bet i 4 spar om det blir kontrakten.

Men syd meldte ikke unaturlig 5 ruter som gikk en bet.

Om N/S hadde spilt mot 4 spar doblet med bet ville det på ingen måte blitt nok til å vinne kampen. Selv med to doblede ville det blitt for lite, for resultatet på dette spillet ved det andre bordet var grusomt, og spektakulært.

Peter Fredin åpnet med 1NT og syd ved det bordet meldte også 3NT. Men der doblet Finn Kolesnik (vest). Trolig har de den avtalen at en dobling i denne situasjonen ber om sparutspill.

Fredin sitter ikke alltid rolig i båten, og han redoblet! (Kanskje redoblingent simpelthen viste sparstopper?) Syd passet, og dermed ble det veldig mange poeng å spille om i redoblet utgang.

Øst spilte ut spar 7, og det var bare åtte sikre stikk å se for spillefører (1+1+6+0). Fredin lasjerte første spar. Da burde det blitt en redoblet bet med spar i fortsettelse. Hvis det kommer mer spar og spillefører kjører seks ganger ruter holder vest hjerter konge dobbel samt sparstikkene, altså kvitter han seg med kløver 8. Hvis spillefører så spiller kløver kvitter vest seg med hjerter 6, og det går fint for forsvaret siden øst har en spar til.

Men vest fortsatte ikke med spar i andre stikk, trolig fordi han trodde nord hadde fire spar (?). Da fikk Fredin godspilt kløverstikk og fikk 1+1+6+1 = 9 stikk i alt. Det ga +1000 til svenskene og 15 IMP til dem.

Slik kortene ser ut (åpne kort) spilte faktisk nord bort kontrakten ved å lasjere første sparrunde. Å vinne ni stikk kan skje på en lekker måte som blir beskreveet litt lenger ned. Og om det hadde blitt en redoblet bet som det kunne blitt etter denstarten, ville det gitt +400 til Ø/V og 7 IMP i favør ungdommene, 22 IMP i sving.

Det er kanskje riktig å lasjere første spar hvis vest har syvkorts spar, og øst har kløver ess. Men ville vest doblet 3NT med syvkorts farge uten sikkert inntak?

Neppe, da ville han mer sannsynlig meldt 4 spar i gunstig sone som altså vest gjorde med sekskorts spar ved det andre bordet. Så kontrakten kan neppe vinnes ved å lasjere, men den kan vinnes ved å stikke og kjøre i vei med ruterstikkene. Ta en titt på alle kortene en gang til før du studerer sluttposisjonen:

Etter spar ess i første stikk og seks runder ruter blir det igjen seks kort, og da ser det mest sannsynlig slik ut:

Ja, vest har kastet seg ned på kun tre spar for å holde kongen dobbel i hjerter og kløver 8. Han kunne kastet annerledes, men det ville ikke hjulpet forsvaret (noe vi ser på om litt). Slik det ser ut i diagrammet kan spillefører simpelthen godspille ett kløverstikk, og Ø/V får kun tre sparstikk i tillegg til kløver ess, dvs. 3NT redoblet med ni stikk.

Hva om vest kaster annerledes og holder en spar til?

Det hjelper ikke hvis spillefører leser sitsen korrekt.

Hvis vest holder fire spar må han enten kaste en hjerter eller kløver 8. Kaster han hjerter 6 kan kongen toppes ut og det blir ni stikk med to stikk i hjerter.

Hva om vest holder fire spar, kongen dobbel i hjerter og kvitter seg med kløver 8?

Da kan spillefører etter alle ruterstikkene fri seg med spar 10, et innspill som ikke eksisterer om første spar lasjeres. Vest får i så fall fire sparstikk, men så må han spille unna hjerter konge til kombinert saks - ni stikk.

(Hvis vest har igjen fire spar og hjerter konge dobbel, dvs. renons i kløver og blir innspilt kan han jo sørge for at øst vinner det tredje sparstikket uten at det hjelper forsvaret. For da blir det ikke flere sparstikk på dem og øst og nord som spiller om resten)