TRONDHEIM CUP

Den årlige Trondheim Cupen består av parturnering lørdag og lagturnering søndag. Dette arrangementet har blitt populært og trekker hvert år spillere fra hele landet. Det meldes om høy sosial faktor i helgen, også utenom selve bridgenturneringene.

Feltet i parturneringen bestod av 40 par, og startlisten så veldig sterk ut. Det ble favorittene som endte på topp, Christian Bakke og Tor Eivind Grude ble nr. 1 foran Kåre Bogø og Geir Helgemo med Espen Haugstad og Kristoffer Hegge Berg på 3.plass. Hele resultatlisten finner du her. 

Når en parturnering vinnes har man som oftest hatt god glid. I et så sterkt felt om i Trondheim i helgen må det selvsagt også spilles veldig godt for å være i toppen. Vinnerparet gjorde det, og de hadde på ingen måte kanonglid hele tiden. Det spillet du her får presentert er et eksempel på det, hvor vinnerne ble brutalt behandlet av Ivar Berg-Lars Frøland. 

Normalkontrakten var 3NT. Kløveren ordner seg idet knekten kommer på under kongen og spillefører fortsetter med damen. Da oppdages sitsen så en finesse over østs tier med syds A-8 kan tas. Med to sikre sparstikk er det 2+2+2+4= 10 stikk, men hjerteren sitter som du ser 3-3 så det bør derfor bli minst elleve ganske greit. Berg-Frøland meldte imidlertid 6NT, knallhard med 20 HP til sammen og balanserte hender på begge sidene.

Da vest valgte å spille ut spar ble det tre sparstikk ved å legge liten fra nord. Om øst legger på kongen er det tre sikre sparstikk med en gang, og om han legger liten vinner nieren stikk. Da kan en finesse kan senere tas over kongen.

Etter sparutspillet var det "bare" å løse kløveren og gi bort ett hjerterstikk så ble det 3+3+2+4= 12 stikk. Pluss 990 ga ren topp til N/S. Ett par vant 6 kløver og fikk nest topp, men å vinne tolv stikk i 3NT ga pent pluss det også, +8 av 19 oppnåelige. 

Merk at tolv stikk kan vinnes selv om det ikke kommer spar ut. Men da må spillefører tippe godt. Hvis vest unngår sparutspillet er det kun to sparstikk hvis øst dekker damen med kongen. Da må spillefører gjette på å spille på spar-ruter skvis mot vest som har sparholdet (tieren bak J-9) og er alene om ruterholdet siden fargen som du ser sitter 5-2. Skvisen kommer ganske automatisk etter å ha spilt spar dame-konge-ess og så gitt bort ett hjerterstikk. Senere tas hjerter- og kløverstikkene og vest er ferdig. Men det blir i så fall et valg for spillefører, for øst kan jo godt ha startet med K-10-x-(x) i spar slik at en vanlig dobbelfinesse ville vært varianten som sikret tre sparstikk.