Autopilot eller full kontroll?

Ikke sjelden legges fordeling på autopilot uten at det har noen verdi for makkeren, men så kan det mellomkortet man fulgte på med koste stikk. Det er ikke sikkert det var slik i det spillet du får presentert her, men kanskje...

Spillet er fra en av kampene i RealBridge Online Lag på søndag. Først kan du forsøke deg selv på en utspillsprøve:

Du sitter syd og skal spille ut mot 6 hjerter. Vest åpnet i andre hånd med 1 spar, øst svarte 2 hjerter, og vest sa 4 hjerter før øst gikk på med 4NT. Vest viste to nøkkelkort, og øst meldte 6 hjerter. Utspill?

Vi har her i bloggen argumentert for essutspill mot slem, spesielt i meldingsforløp hvor motparten ikke har kontrollmeldt. Av og til treffer man makker med kongen. Andre ganger får man ikke for esset hvis ikke det stikket tas med det samme så vinnes kanskje slemmen fordi det viser seg at vi har ett annet stikk som ikke kan forsvinne. Men essutspill fra kun esset kan også gi spillefører en favør og være det eneste som gir dem vunnet slem. Så her er det ingen fasit.

Syd har et for de fleste naturlig utspill, kløver knekt. Det kan selvsagt også være tingen. Det er dog et argument for ruter ess i utspill også i dette tilfellet, syd har ikke all verdens i spar. Det kan godt hende vests sparfarge gir avkast så det haster for N/S å få fatt i ruterstikket.

I den kampen jeg fulgte spilte syd ut kløver knekt. Det ble ingen suksess, men utspillet kostet egentlig ikke så mye. Det som skjedde like etterpå var imidlertid interessant. Slik så hele spillet ut:

Meldingene var for ambisiøse. Hvis Ø/V spiller med 2-over-1 som 10+ hp viser 4 hjerter fra vest i andre runde litt ekstra. 3 hjerter helt minimum så de kan stoppe der om svareren har bare 10-11 poeng. Men om østs svar 2 hjerter er utgangskrav bør åpnerens 4 hjerter vise absolutt miminmum, og i så fall bør øst gi seg i utgang. Vel, ingen slem er bet før den har gått bet.

Ruter ess i utspill gjør at det er en bet etter noen få sekunder. Med kløver knekt ut som gikk til østs dame ble det spilt hjerter til knekten, så spar ess. Tanken var nok deretter å ta ut trumfen og ta sparfinessen. Men spar dame kom på. I det stikket la syd - en god spiller - spar 6, norsk fordeling! Har det noe å si at han ikke fulgte med den minste sparen sin?

Vel, det kommer an på hva øst la under spar ess. Da det skjedde la øst spar 2 i første sparrunde, og da kostet ikke syds påspill av sekseren noe. Så vi må antagelig frikjenne syd, kanskje hadde han full oversikt? Men kanskje var det et sånt «autopilot norsk fordelingskast» som ville skjedd også om øst hadde avblokkert syveren?

Se hva som skjedde nå, etter spar ess, dame, 2 og 6. Spillefører tok ut trumfen og dette var igjen i spar:

Nå kan syd dekke den første sparen fra øst, og vest vinner stikket. Så spilles kløver til øst og den siste sparen. Da legger syd liten. Fargen er blokkert for spillefører, og det er ingen flere inntak til vest! Men om syd kanskje var litt sånn i halvsøvne og hadde lagt spar 6 under esset selv om øst hadde fulgt med syveren ville fargen sett slik ut etterpå:

Hvis det altså har gått spar ess, dame, 7 og 6 tar spillefører ut trumfen og spiller spar 9. Nå dobbelfiskes syds sparbeholdning. Om syd dekker spar 9 vinnes med knekten fulgt av kløver til stjeling og spar 2 til finesse med K-5-4 over syds 8-3!. Det vinnes i så fall fem sparstikk i stedet for tre og det blir 5+6+0+2 = 13 stikk! Men siden øst la spar 2 under esset var fargen blokkert selv om syd lag sekseren. Det ble altså kun 3+6+0+2 = 11 stikk - en bet.

Merk at om øst faktisk legger spar 7 og syd spar 3 i første sparrunde har syd full kontroll med sikker stopper i fargen med sine 10-8-6 gjenværende, og slemmen ikke kan vinnes.