RBOL: En liten sensasjon, kanskje?

I Realbridge Online Lag har de kommet frem til semifinale i eliteklassen. Laget som kaller seg NORDNORSK MIX består av Nicolai Heiberg-Evenstad, Markus Lund, Stian Evenstad og Gunnar Harr. Et sterkt lag, men det må vel være lov å si de var litt underdogs da de onsdag møtte FLAKS som består av Geir Helgemo, Tor Eivind Grude, Thor Erik Hoftaniska, Christian Bakke og Kjell Gaute Fyryn. Det ble imidlertid en jevn og spennende kamp. 

FLAKS tok oppskriftsmessig ledelsen, og det stod 34-12 etter 20 av 40 spill. Men så kom NORDNORSK MIX tilbake, og kampen hadde jevnet seg ut etter dette spillet (31):

Giver syd. N/S i sonen

For FLAKS åpnet syd med svake 2 spar (tror jeg). Nord passet, kanskje ltit tamt (?), og øst meldte inn 3 ruter. Etter to passer meldte nord 3 spar, og etter to passer bak han igjen sa vest 4 ruter. Det ble kontrakten som gikk en bet, FLAKS +50.

Nicolai Heiberg-Evenstad åpnet også med 2 spar som var definert som sekskorts farge og 8-11 poeng. Markus Lund gikk direkte i 4 spar. Øst doblet, og det gikk pass rundt. 

Vest spilte ut trumfsyveren som er et logisk utspill siden han vet egen side normalt har de fleste honnørpoengene, og da kan det ofte være om å gjøre å forhindre at spillefører får for mange trumfstikk. Her hadde øst veldig få HP for sin dobling som det muligens vil være delte meninger om. Denne utgangen kan imidlertid vinnes uansett utspill. 

Nicolai vant trumfutspillet med spar 9 (øst kastet ruter 5) og spilte kløver 10 med det samme til liten fra vest og kongen fra nord. Øst lå unna, og da ble det spilt liten spar til håndens konge fulgt av nok en kløver til knekt, dame og ess. Det kom ruterskift til esset, så trumf til esset og stående kløver med ruteravkast. Vest kunne trumfe med sin siste trumf, men det var ingen problemer for Niolai med å tippe hjerteren etterpå. Dermed tapte han ett stikk i trumf, ett i hjerter og ett i kløver, dvs. ti stikk og +790.

Spillet ga 12 IMP til NORDNORSK MIX. Da det gjenstod seks spill ledet fortsatt FLAKS, men kun med 2 IMP. Så tikket det inn noen småimp i favør av NORDNORSK MIX, totalt 9 IMP på de spillene, og til slutt hadde de slått favorittene med 7 IMP. 

 

 

Spilleprøve (1)

I dette innlegget og det neste som kommer i morgen tar vi med et par spilleprøver hvor det handler om å utnytte trumfene best mulig.  

Det første er sakset fra IBPA-bulletinen, og det er Barry Rigal som publiserte det. Her har syd mest sannsynlig fått utlevert årets best hånd så langt. (Giver syd, ingen i sonen)

           SYD

Spillet som jeg kalte en spilleprøve er litt interessant når det gjelder meldingene også. Det handler om hvor optimistisk syd bør være med disse voldsomme kortene. Ved begge bord i en lagkamp åpnet syd med 2 kløver og fikk som ventet 2 ruter fra makker. Øst meldte inn 3 kløver, syd sa 3 spar og nord løftet til 4 spar. Nå behersket den ene syd-spilleren seg og sa pass. Det er mye som taler for at det er rett, for nord behøver ikke ha noen ting. I denne meldesituasjonen bør kanskje 4 kløver fra svareren over 3 spar ikke være kontrollmelding som sådan, men bare vise at svarhånden ikke er elendig (god løft til 4 spar)? 

Ved det andre bordet gikk syd på til slem via Key-Card Blackwood hvor han ikke særlig overaskende fikk 5 kløver - 0 nøkkelkort - til svar, men da meldte han 5 ruter som spurte om nord hadde trumfdamen, og det hadde hun. Så der ble kontrakten 6 spar. 

Vest spiller ut kløver 2 (norsk fordeling) mot 4 eller 6 spar. Spilleplan?

Hjerterfinessen må gå bra hvis det skal bli tolv stikk. Men om trumfen tas ut er det fare for en rutertaper, og en hjertertaper kan ikke spillefører unngå selv om kongen sitter i saks. 

Ved det bordet det ble spilt slem tok spillefører ut trumfen som satt 3-2. Inne på spar dame i tredje sparrunde ble det spilt hjerter til damen som vant stikket. Som sagt er det fortsatt en uungåelig hjertertaper. Siden ruteren ikke ordnet seg med 3-3 sits, og ruter knekt ikke satt singel eller knekt dobbel ble det en taper i hver av de røde fargene - en bet. 

Syd ved det andre bordet var altså kun i utgang, men der ble en bedre spilleplan funnet.

Merk at hvis nord hadde hatt fire spar ville det vært enkelt, den fjerde ruteren kunne i så fall blitt stjålet hos nord etter å ha trumfet ut, normalt i to eller tre runder. Den tanken bør kanskje sette spillefører på riktig spor? 

Løsningen er en variant som forekommer i mange forkledninger hvor det er en sånn potensiell taper, typisk i en 4-3 farge. Hvis fargen sitter 3-3, eller knekten stuper singel eller dobbel er det ikke noe problem, selv om en toppspiller fargen før den tredje runden trumf er tatt. Hvis knekten faller tas selvsagt den siste trumfen ut og det er over, tolv stikk. Hvis ikke knekten faller, men begge følger tre ganger tas også den siste trumfen ut og den fjerde ruteren gir stikk. Men hvis ruter knekt sitter fjerde er det ved å spille slik en ekstra sjanse. Den med dobbelton ruter kan ha dobbelton trumf. Da kan den fjerde ruteren spilles og trumfes hos nord mens den med den siste trumfen følger på med ruter. Så kløver til stjeling og ut med motspillerens siste trumf.

Den syd-spilleren som var i 6 spar gikk altså bet. I 4 spar ved det andre bordet stakk spillefører utspillet, spilte spar ess og spar til damen (begge fulgte to ganger trumf) fulgt av hjerter til damen. Så, med en trumf ute, ble det spilte A-K-Q i ruter fulgt av den fjerde ruteren til stjeling - tolv stikk.

Å spille slik gjør altså ikke at man taper noe i forhold til bare å ta ut trumfen. Hvis øst har den tredje trumfen og trumfer i tredje ruterrunde ville det blitt bet om du hadde tatt tre runder trumf også. Og spilleplanen gir en ekstra sjanse som ikke er så usannsynlig heller i dette spillet hvor øst har vist lang kløverfarge og derfor godt kan ha singel dobbelton trumf (eller singelton) og to små rutere som øst faktisk hadde da spillet forekom.