UTSPILLET - bare gjettverk?

Utspill er kanskje det mest tilfeldige i bridge. Hva som er beste utspill er sjelden så lett å vite, og av og til er det rent gjettverk. Det er dog noen «kjøreregler» som hvis de følges gjør at det sjeldnere blir ren skivebom. Her får du et spill hvor det valgte utspillet neppe kunne fått verre utfall. Giver øst, Ø/V i sonen.

          SYD

Spillet er fra Realbridge Online Lag hvor de har kommet frem til sluttspillskamper. Dette er fra en kamp mellom Nordnorsk mix og Mixmax, to sterke lag. Ved begge bord gikk meldingene 2NT (20-21) i åpning fra øst, og vest løftet til 3NT. Utspill?

Det er fort gjort å være etterpåklok når det gjelder utspill, men man må få lov til å ha en mening selv om man sitter med fasit i hånd. Selv ville jeg neppe hatt fantasi til annet enn å slenge i vei en spar. "Longest from strongest" heter det, og her har jo syd kun en farge. Men "long" eller "strong" er ikke sparfargen akkurat...

Alle honnørene i de tre andre fargene ser mer ut som inntak, så dette kan vel bli et spill hvor vi motspillerne kjører på med spar hvis det ser ut som det er tingen idet de får vite mer etter utspillet, og spillefører må forsøke å vinne kampen om først å få satt opp stikk. Men det behøver jo ikke være slik. Selvsagt kan makker ha sparlengde, og i så fall er sparutspill bra, men makker kan jo like gjerne ha hjerter-, ruter- eller kløverlengde. Å spille ut fra en av de røde kongene ser imidlertid ikke bra ut, det kan ofte koste stikk. Det samme gjelder kløverutspill. Syd for mixmax overtalte imidlertid seg selv om at kløverutspill var tingen, kanskje en liten drøm om å treffe makker hjemme med esset fjerde-femte, eller om nord har knekten kan kløver konge i utspill være bra også. Så ved det bordet ble kløver konge utspillet, og makkeren hadde kløverknekten! Men drømmen ble imidlertid raskt til et mareritt idet blindemann ble lagt opp og første stikk var over.

Å spille ut kløver konge kunne selvsagt vært bra, og vil ikke vært så fælt som det var her veldig ofte. Men det utspillet er nok en alt for stor sats å ta. Og her ble det helt fryktelig. Kongen tok med seg liten fra vest, knekten fra nord og kløver ess fra øst. Spillefører (Markus Lund) fortsatte med kløver og fikk totalt seks kløverstikk!

Merk at spar ess er eneste inntak til vest, så uten det voldsomt aggressive utspillet blir det kun ett stikk å hente hos vest, spar ess. Men nå fikk 20-21 granden seks kløverstikk og ett ess hos blindemann og endte opp med hele elleve stikk totalt, +660.

Ved det andre bordet spilte Gunnar Harr ut spar som gikk til damen og kongen. Da var det naturlig for spillefører å satse på kløverfargen for å forsøke og komme til ni stikk. Kløveren sitter jo 2-2 ganske ofte, men her ble det håpløst idet kløver ess og mer kløver fortalte at bordet nå var mer eller mindre en øde ørken. N/S fikk etter hvert godspilt ett sparstikk som sammen med to kløverstikk og de to kongene i rødfargene ga en bet. Det kunne faktisk blitt to bet, men nord kastet underveis en hjerter i en av kløverrundene da han ikke kunne vite om han skulle holde fire hjerter eller fire ruter. Men en bet (+100) var sammen med lagkameratenes kanonscore +660 verd 13 IMP.

Nordnorsk mix er ikke et mixlag som sådan, og ikke bare nordnorsk heller, men en mix av ungt (Lund/Heiberg Evenstad) og ikke så veldig ungt (Harr/Evenstad). De vant kampen med 33 IMP.