Trondheim Cup LAG

Søndag ble det spilt lagturnering i Trondheim. På vinnerlaget spilte Kåre Bogø, Geir Helgemo, Erik Berg og Ove Andersbakken. Hele resultatlisten finner du her. 

Vi tar med et spill fra en av de siste kampene, et typisk spill hvor det blir stor sving i flere kamper. Og de som taper spillet har ikke nødvendigvis gjort noe galt. (Giver syd, alle i sonen)

Er dette en bra slem?

I 6 hjerter går det ikke an å unngå spartaper så ruteren må gå for at det skal kunne bli tolv stikk. Med åtte rutere til sammen er beste sjanse å ta finessen. Damen foran er 50%, men en liten tilleggsjanse er at damen sitter singel bak, for før finessen tas bør en topphonnør innkasseres. Å spille på damen dobbel bak er klart mindre sjanse enn damen tredje, fjerde eller femte foran. I tillegg til rutersjansen kan jo det hende vest noen ganger spiller ut kløver ess mot slem, og med kongen godspilt er det ingen problemer, kun en spartaper og mulighet for tretten stikk.  Men meldingene kan kanskje ha avslørt at kløver ess ut er fånyttes, for noen steder vil syd ha fortalt om renons i kløver.

Hvordan bør meldingene gå?

Det avhenger selvsagt av avtaler, men de fleste starter med 1 hjerter - 2NT, Stenberg. Jeg liker at åpneren får vist renons i en sidefarge. Om syd viser renons i kløver ser nord på en kløver konge som er verdiløs, men resten er bra så å slå av med 4 hjerter er antagelig litt for tamt. Han bør i alle fall si 4 ruter. Det er kanskje ikke opplagt at syd bør gå på mot slem, men litt over halvparten av N/S-parene havnet i 6 hjerter. I flere av kampene ville dermed utfallet bli 13 IMP inn, eller 13 IMP ut for slemmelderne, 26 IMP i sving. Slik så hele spillet ut:

Slik det satt i ruter var det ingen problemer med å vinne slemmen, damen satt foran. Og siden vest hadde kun to rutere kom damen på andre gangen så det ikke ble en fristelse å spille på damen dobbel bak.

For vinnerlaget ble det 13 IMP inn da Andersbakken-Berg meldte 6 hjerter, +1430, mens Bogø-Helgemo satt i mot utgang.