Utspillsprøve

Det har blitt spilt påskebridge en rekke steder i landet og resultater finner du på NBF sin side.

På Berkåk deltok småpene 34 par. Turneringen ble vunnet av Lars Arthur Johansen – Tove Stoen. Resultatene finner du her.

Her får du en utspillsprøve fra Berkåk, et valg som blir kostbart om det bommes.

Giver syd, alle i sonen

     VEST

Jeg har ikke fått fatt i det eksakte meldingsforløpet fra det bordet historien er fra. Men syd har vist en kjempesterk hånd med lang ruterfarge. Det kan hende vest meldte inn 2 kløver med dette selv om det kanskje er i minste laget for en innmelding på to-trinnet i sonen. Nord har vist sparfarge, eller kanskje noen steder doblet negativt og dermed vist begge major. Det er opplysningene du får, og kontrakten ble 6 ruter av syd. Du får altså utspillsprøven. Hva spiller du ut?

Slem ble meldt bare ved ett bord, og der spilte vest ut en liten kløver. Det var en utspillsbom som kostet fra ren topp til ren bunn siden hele spillet så slik ut:

Er dette en bra lilleslem i ruter om en ser kun på N/S sine kort?

Ja, 6 ruter er ganske bra. Det som normalt må til er at ruteren ordner seg uten taper. Det er 2-2 sits eller damen singel om fargen toppes, eller en vellykket ruterfinesse pluss damen singel bak (honnør spilles først) – brukbare sjanser.

Men i praksis er det en god del større sjanse for å vinne tolv stikk i ruterkontrakt, for vest må finne spar ut så de får tatt for esset. Uten spar ut kastes syds ene spar på hjerteren. Med kløver ut rett opp i saksen fikk Ø/V kun for trumfdamen.

Burde vest funnet spar ess i utspill?

Kanskje.

Det er nesten aldri noen garanti når det gjelder utspill. Det er ikke så lett å spille ut ess fra ess-dame, men mot slem har det mye for seg å denge ned esset sitt. Spesielt i parturnering kan det være gull, noen ganger blir det tretten stikk om ikke esset tas, andre ganger er det beten som forsvinner om ikke man legger ned esset sitt. Det kan dog selvsagt hende at utspill av et ess fra ess-dame gir spillefører kontrakten. Men å spille aktivt kløver ut unna kongen fra en hånd med så mange HP er sjelden bra. Motparten har meldt slem, og utspilleren kan derfor neppe forvente noe som helst fra makkeren. I slike tilfeller er utspill unna en konge ofte feil. Hvis man for eksempel har kun en konge og ingen andre HP er det større sjanse for at utspill fra kongen treffer makker som fordi utspilleren har så lite selv i så fall vil ha endel HP.

I dette tilfellet vet vi ikke om spillefører ville vunnet 6 ruter om vest hadde tatt for spar ess. Det går jo an å gjette rett i trumffargen. Men med kløver ut var det enkelt, og det ble ren topp til Hilde Aas Nøst og Einar Aal for +1370. Ved alle de andre bordene var kontrakten 3NT med fra ti til tolv stikk.