Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Elegant spilleføring av Christian Bakke

Det ble kvartfinale, men ikke mer for lag GILLIS (Simon Gillis, Boye Brogeland, Christian Bakke, Per Erik Austberg, Arild Rasmussen og Erik Sælensminde). De spilte en relativt jevn kvartfinalekamp mot et italiensk stjernelag, men mot slutten dro italienerene fra og vant med 143-88 IMP.

Dermed blir det Board-a-Match for alle de norske deltakerne i vinterlekene i Frankrike. Mesterskapene avsluttes søndag med finalen i lagturneringen og finale A og B i BAM'en.

I BAM-kvalifiseringen ble SCORWAY (Nils Kåre Kvangraven, Tor Eivid Grude og Lars Arthur Johansen) på 12. plass. Team Funbridge Blue (Nicolai Heiberg-Evenstad) ble nr. 16 og Team Funbridge Pink (Sofie Græsholt Sjødal) nr. 19. Det deltok 38 lag.

Vi nevnte her i bloggen et spill fra Round of 16 hvor Nicolai Heiberg-Evenstads lag gikk seg på en mine. Jeg skrev at de meldte over en 4 spar "som nok går bet". Det er en sannhet med modifikasjoner, kontrakten kunne vært vunnet. Men det ble helt nitrist å melde mer som N/S da det satt fryktelig for dem, og det ble et fryktelig tapsspill med 16 IMP i kampen de tapte med 6 IMP. 

Christian Bakke viste hvordan den nevnte 4 sparkontrakten kunne vinnes.

Chrstian ser kanskje snill ut, men ved bridgebordet er han en farlig mann

Nord hadde åpnet og senere krevd med 2 spar (motpartens farge). Idet Bakke-Brogeland var i 4 spar doblet syd.

Å doble pga. skjev trumfsits kan være et tveegget sverd, spesielt mot en spiller av Bakkes kaliber. Hvis han får servert en lillefinger går hele hånda, dvs. sitsen leses bedre og spilleføringer som kanskje ellers ikke ville vært så lett å finne er mulig å få til.

Bakke visste nok uansett at trumfen trolig satt skjevt i dette tilfellet, men doblingen av 4 spar bekreftet det. 

Syd spilte ut ruter 10 som vant første stikk. Med det bordet som kom ned ble nok syd litt bekymret med det samme, for om nord ikke har hjerter ess er det ikke mye å hente i motspill utenom trumfen. Syd skiftet til hjerter til esset, og nå var syd fornøyd en liten stund, han så jo ned på to tilsynelatende sikre trumfstikk. Men det var bare tilsynelatende...

I tredje stikk kom mer hjerter fra nord til kongen. Så ble en ruter stjålet fulgt av tre kløverhonnører med avkast av den siste hjerteren og to rutere. Så stjal Bakke en kløver og spilte ruter fra øst i denne femkorts-posisjonen hvor øst her fire trumf og en ruter, syd har kun de fem trumfene sine:

Idet ruter 9 ble spilt var syd ferdig, for hans to trumfstikk ble forvandlet til ett! 

Spillefører hadde seks stikk allerede pluss tre store trumf, så syd måtte stjele høyt for ikke umiddelbart å forære spillefører stikk for spar 8 eller 9 som sammen med A-K-Q gir ti stikk totalt. Så syd stjal høyt, men det var kun en liten utsettelse. For til slutt måtte syd spille unna J-7-6-4 i trumf slik at vests 9-8 kombinasjon ga det ekstra stikket som Bakke trengte for å notere en fet +790.

Ved det andre bordet ble det også spilt 4 spar doblet med samme start på motspillet. Men der la spillefører ned en sparhonnør før en ruter ble stjålet hos vest, og da ble det igjen kun singel nier hos vest. I suttposisjonen kan da syd trumfe med tieren og så presse ut den single nieren med knekten slik at det blir to trumftapere. Dermed ble det -200 der og 14 IMP til lag GILLIS.   

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.