Spennende semifinale i RealBridge online lag

I NBF sin lagturnering på RealBridge har de kommet frem til semifinalene i eliteklassen.

Det ble en jevnspilt, god og svært spennende semifinale i NBF sin RealBridge LAG på torsdag da Lag VIEGO (Brekka, Saur, Kvangraven, Høiland, og Stornes) møtte CUBA LIBRE (T. og F. Helness, Bogø, Aaseng, Helgemo og Andersbakken).

De spilte 2 x 20 spill, og halvspilt var stillingen 39-33 i favør av VIEGO. I den halvrunden var VIEGO en stund oppe i en ledelse på over 20 IMP, men CUBA LIBRE avsluttet runden sterkt.

Dete spillet ga stort utslag:

Hvordan vil du spille 4 spar hvis motparten ikke har gitt lyd fra seg?

Vest høynet østs 1 spar til 2 spar, og det kan være en veldig svak løft for dem (og det kan en godt se…). Øst spurte med 2NT, og vest sa 3 spar som sa nettopp det, "jeg har en veldig svak løft". Øst melde utgangen.

Syd spiller ut hjerter 3 til tieren, damen og esset. Det kan vel være en hjerterstjeling på gang her, så spillefører dengte ned A-K i spar. Det ble feil da det satt slik:

Nå ble det to spartapere til syds Q-10, og sammen med en taper i kløver og en i ruter ble det en bet, -100.

Ved det andre bordet kom N/S med i meldingene etter 1 spar- pass - pass, og da valgte syd å doble sluttkontrakten 4 spar. Dermed hadde Bogø (øst) fått den hjelpen han trengte til å spille liten spar mot vest. Siden han unngikk mer enn en spartaper og alt det andre satt snilt, ble den doblede kontrakten vunnet, +790. Spillet ga 13 IMP i favør CUBA LIBRE.

Idet VIEGO i andre halvrunde hadde økt ledelsen til 16 IMP kom en redusering.

VIEGO sitt Ø/V-par trampet litt hardt på gasspedalen da øst støttet hjerteren direkte etter starten 2 kløver-2ruter, 2 hjerter. Da ble vest ambisiøs, og de endte i 5 hjerter. Etter kløver knekt i utspill til esset spilte vest to store spar og stjal en spar, men dessverre for han stjal han høyt som ikke var nødvendig siden syd hadde mange spar. Tanken var vel at han ønsket å sikre seg best mulig så han kom inn på bordet for å få spilt kløverhonnører med ruteravkast. Men syd kunne sette i en trumf på den tredje kløverhonnøren, og da ble spillefører hengende med en rutertaper likevel. Og siden han også hadde en spartaper måtte den forsøkes trumfet hos øst, men nord kunne da trumfe med sin single nier som ga stikk! Det ble i tillegg til det motspillstikket ett stikk for ruter ess og ett for trumfkongen, en bet i 5 hjerter.

Ved det andre bordet fant ikke far og sønn Helness hjerterkontrakt. De var i 3NT spilt av øst, og syd fant et godt ruterutspill. Men forsvaret hadde ikke mer enn tre ruterstikk å hente, og da hjerter 9 satt singel var kombinasjonen Q-8 veldig god, for den sikret inntak til øst som hadde et par stikk. Derfor ble 3NT vunnet, og det ga 10 IMP til CUBA LIBRE som plutselig lå kun 6 IMP under.

I det neste spillet gikk det imidlertid andre veien. VIEGO stoppet i utgang der CUBA LIBRE meldte slem som ikke var så aller verst. Slik spillet gikk ble spillefører avhengig av 2-2 i trumf, og da det ikke satt så snilt ble det to bet og 13 IMP til VIEGO.

Men nå svingte det!

Like etter fikk N/S kort som er vanskelig å melde uansett system, vest var giver og passet:

Nord åpner med 1 spar, og slik de som spiller med 2-over-1 som utgangskrav blir syd sitt svar 1NT. Uten spesielle avtaler blir det da litt gjettekonkurranse for nord. Hans hånd er ikke så sterk i form av HP, men med 7-4 fordeling og gode farger kan det stå slem om syd har de riktige kortene. For eks., la oss si syd har Q, eller QJ i hjerter i stedet for de fem poengene i kløver. Så det kan stå slem.

Ved begge bord hadde N/S 2NT til rådighet som kunstig utgangskrav over svaret 1NT. Men de finner ikke ut all verdens likevel i dette tilfellet, og det blir litt gjetting om hvor syds verdier er.

Aaseng-Bogø luktet på slem, men stoppet i utgang mens Saur-Brekka havnet i 6 spar.

Ledelsen ble igjen redusert, og da CUBA LIBRE også vant en utgangssving utenfor sonen i neste spill var kampen jevnet seg ut enda mer, VIEGO foran med kun 2 IMP før de siste syv spillene.

I ett av de siste spillene hadde begge lag sitt Ø/V-par en god sjanse da N/S spilte 3NT med kløver konge singel mot 10-9-x. Ø/V kunne hente seks kløverstikk!

Ved det ene bordet var øst sjanseløs, han hadde ingen mulighet for en gang å kunne tenke på å denge ned kløver ess fra esset tredje. Ved det andre bordet var det han som hadde dame-knekt sjette som skulle spille ut. Da han valgte å spille ut damen i stedet for en liten kløver ble 10-9-x en stopper, og kontrakten føk dermed hjem ved begge bord der det altså i teorien kan hentes to bet – uavgjort spill for +600 til N/S.

Med to spill igjen var fortsatt VIEGO 2 IMP foran. Så fant Stornes en fin stamp for VIEGO mot 4 spar som stod med ti stikk (alle i sonen). Han gikk kun en bet (så nesten ut som vinnersjanser mot slutten), kun -200 og 9 IMP til VIEGO da N/S noterte +620 ved det andre bordet. Ledelsen før siste spill var på 11 IMP.

De avsluttet med en vanlig 4 spar-kontrakt som ble meldt ved begge bord. Det hjalp ikke for CUBA LIBRE at Tor Helness fant et betende kløverutspill fra knekten fjerde mens utgangen ble vunnet ved det andre bordet. For spillet var utenfor sonen, og +420 sammen med +50 er kun 10 IMP, og dermed ble det et 1 IMP for lite. 

VIEGO vant den spennende kampen med 80-79.

Den andre semifinalen spilles på søndag, og ett av disse to lagene blir VIEGO sin finalemostander:

EFC HOLDING (Fasting, Lie, Toresen, Ovesen, Brandsnes og S.I Høyland)

eller

BERGEN AK (S.O Høyland, J. Høyland, T. Bakke, Eide og Hantveit)

Alt om RealBridge Online Lag finner du her.

 

Nyttig informasjon

Vi følger opp det forrige innlegget her i bloggen med et spill til hvor det handler om å ta i bruk den tilgjengelige informasjonen. Denne gangen avgir øst en normal opplysende dobling. En god spiller benytter seg av den informasjonen. Det er imidlertid ikke slik at vi skal slutte å melde av den grunn, egen side kan jo godt ha høyeste kontrakt.

Spillet er fra en parturnering, men det kunne vært ganske interessant i lagkamp også.

Nord havner i 4 spar etter at øst har doblet opplysende over nords åpning 1 spar. Fra øst kommer kløver dame i utspill.

Spilleplan?

En rask analyse tilsier at det er fare for en taper i hjerter, to i ruter og kanskje en i trumf. Siden det mangler kun 15HP er øst som doblet opplysende i faresonen favoritt til å ha det meste, men ikke nødvendigvis alt av honnører.

Hvis en ser på sparfargen isolert sett er det bedre å ta sparfinesse enn å legge ned esset i håp om at kongen sitter singel. Å toppe er kun riktig om han bak A-Q har spesifikt kongen singel, en enkelt kombinasjon, mens finesse er riktig med K-x og K-x-x foran som er flere kombinasjoner.

Det ser naturlig ut å vinne utspillet på hånden og ta sparfinessen, spesielt i parturnering. Det kan dog se litt ut som om det kan være en variant å toppe sparen, for om sparfinessen mot formodning skulle ryke er det sjanser om det toppes selv om kongen sitter hos øst (innspill).

Men om spar konge sitter i saks er jo utgangen bombesikker. Så la oss si du spiller spar knekt i andre stikk og lar den seile. Finessen viser seg å gå bra siden vest følger med liten spar. Da spilles for overstikk som ofte kan være gullkantet i slike spill i parturnering.

Øst er plassert med ruter ess og hjerter konge. Kan du unngå to rutertapere, eller kanskje slippe unna uten hjertertaper?

Ja, hvis det for eksempel satt slik fra start, en ikke utenkelig sits:

Trumfen tas ut, så den andre kløverhonnøren før nord spilles inn i trumf. Så spilles ruter mot syd. Øst må ligge unna med esset, og damen vinner stikket. Dette er igjen:

Nords ruter 9 er et gullkort som gjør at vest kan holdes helt ute av spillet. For nå spilles simpelthen ruter, og vests kort dekkes billigst mulig. Hvis han legger på knekten (som han neppe gjør) spilles kongen fra nord. Øst vinner med esset og kan ta for ruter 10, men så må han spille hjerter rett opp i saksen, eller til dobbeltrenons som trumfes hos syd mens hjerter dame forsvinner fra nord. Fem trekk. 

Og om vest legger liten ruter i andre ruterrunde legges ruter 9 fra nord. Øst kan vinne med tieren og ta for esset, men så er han innspilt på samme måte, og må gi spillefører det ellevte stikket med favør i hjerter eller spill til dobbeltrenons. Spillefører taper kun to rutertapere.

For å vinne overstikket på denne måten må øst som er markert med de store kortene også ha enten ruter knekt eller ruter 10.

Da spillet forekom i en turnering med over 60 par var 4 spar med 10 stikk verd litt under middels, mens 4 spar med elleve stikk ga hele 85% score.

TAUSHET ER GULL - noen ganger...

Nei, her i bloggen vil du ikke få noen anbefaling om å være passiv i meldingene. En aktiv meldestil, dog innefor rimelighetens grenser er vinnende. Vi må sperrremelde for å sette press på motparten slik at de må gjette. Ingenting er så enkelt som å spille mot spillere som aldri melder!

Det er imidlertid slik at av og til vil vår melding hjelpe motparten idet de skal spille kontrakt. Det må vi kunne leve med, det blir oftere poeng av at vi er med og melder. En konskvent meldestil er å anbefale. Den verste stilen er å "gjette" på når det ikke skal melde og andre ganger melde i samme situasjon. Det blir vanskelig for makker å forholde seg til.

Her skal du få et spill fra en lagkamp forleden hvor å melde viste seg å være feil. Ja, her var taushet virkelig gull.

La oss si du som vest skal spille 6NT uten at motparten har gitt lyd fra seg i meldingene. Det er hele 35 HP til sammen, men kun elleve sikre stikk. Muligheten for det tolvte finnes kun i spar, men den sjansen er bra siden du i tillegg til A-Q rår over tieren. Dobbelfinessen kan tas med liten til tieren først. Om den ryker til knekten forsøkes senere liten til damen. Du vinner tolv stikk om syd har spar knekt eller konge, og tretten om han har begge honnørene.

Men slik det satt i denne lagkampen ble det en trist bet for han som spilte på denne 75% sjansen, for slik så hele spillet ut:

Merk at nord aldri meldte. Det mener jeg i det lange løp er feil med slike kort utenfor sonen, selv om det denne gangen viste seg å være gullkantet fordi spillefører ikke fikk noen informasjon.

Ved det andre bordet åpnet nord med 2 spar – svake 2, sekskorts spar – og øst doblet opplysende. Kanskje ikke en dobling etter alle sin smak, men det virker litt tamt å passe også med 15 poeng, og å si 2NT vil bli litt for sært med tre små spar.

Idet øst altså doblet ville vest spille slem og hoppet rett i 6NT. Nå var situasjonen en helt annen for spillefører. Informasjonen 2 spar-meldingen ga gjorde at det var nesten venstrehåndsarbeid å vinne tolv stikk etter kløver 10 i utspill.

Fire ruterstikk ble tatt, og nord som startet med kun en ruter kastet tre spar, Så tre hjerterstikk som nord fulgte tre ganger på. Deretter ble de siste kløverstikkene tattt og det viste seg at nord hadde tre kort der også. Altså satt han nesten helt sikkert med fordelingen 6-3-1-3 fra start. Derfor måtte nord på det tidspunktet ha igjen kun spar!

Med tre kort igjen hadde både vest, nord og øst tre spar. Spar ble spilt til tieren og nords knekt før nord måtte avlsutte med spar rett opp i vests A-Q saks.

MELDESTIL: Støtte svarers farge med kun tre kort?

Bør du støtte svarers majorfarge etter hennes 1-over-1 svar med kun trekorts støtte?

Vi har vært inne på dette temaet før, også her i bloggen, men etter noen oppfordringer går vi gjennom dette stilspørsmålet en gang til.

Da jeg lærte bridge for nesten 50 år siden var det med å melde fire-korts farger noe av det viktigste, også for majoråpning. Det vanlige var, som det fortsatt er i Norge åpning med «laveste fire-korts» (med 4-4) for å ha best mulig sjanse til å finne en trumftilpasning med minst åtte kort til sammen.

Den tanken om å finne trumftilpasning gjelder selvsagt i aller høyeste grad den dag i dag også, og for begynnere er det slik jeg ser det best å starte med slik tankegang. Å melde naturlig innebærer å fortelle om farger med minst fire kort (eller flere, selvsagt) først – det føles naturlig og logisk. Å endre til mere moderne meldemetoder, som for eksempel fem-korts major og kanskje «kortkløver» vil for ferske spillere ikke bli så vanskelig å tilpasse seg til ETTER at de har lært naturlige meldinger og grunnprinsipper for alle meldingsforløp. Hva er det meldingene egentlig dreier seg om!

I meldingene er det i grunnen to ting som spesielt gjelder:

1. Å finne tilpasning (minst åtte kort til sammen) for trumfkontrakt (spesielt i majorfarge)

2. Å finne makkerparets samlede styrke for å finne ut hvor høyt vi skal

Så teorien i «gamle dager» tilsa om det ble åpnet med 1 i minor og det kom svar 1 i major som viser minst firekorts farge, skulle åpner støtte til 2 i den fargen med fire-korts støtte.

Åpneren må også forsøke å få sagt fra om styrken for at de skal kunne løse «problem» nr. 2, spørsmålet om hva makkerparets samlede styrke er. Følgelig skal han for eksempel melde 3 spar i denne situasjonen med en hånd verd rundt 15-16 poeng.

Med færre enn tre kort i svarers farge måtte åpneren i tradisjonell meldeteori finne en annen melding, men slik er det ikke vanlig å tenke lenger. Det er mange åpningshender hvor ingen gjenmelding (åpners andre melding) er perfekt, og da kan alternativet å støtte svarers farge med kun tre korts trumf være den beste «løgnen».

For at åpneren skal kunne støtte med hopp i svarers farge, for eks. si 3 spar i eksempelet over, må han ha fire kort. Men med ordinær åpningsstyrke kan man støtte til 2 spar med kun tre kort i fargen, hvis hånden passer godt for majorkontrakt og andre gjenmeldinger blir misvisende.

(de som spiller med såkalte "kløverføringer" slipper dette problemet etter åpning 1 kløver, men har det samme dilemmaet etter åpning 1 ruter og svar 1 i major).

Først og fremst blir min anbefaling å nesten alltid gjenmelde 1NT med jevn fordeling med mindre man har fire kort i svarers farge. Det er særlig med ubalanserte hender det er fristende, og trolig i det lange løp det beste å høyne svarfargen. Her er et eksempel på den mest opplagte håndtypen hvor en slik støttemelding er bedre enn alternativene, du har:

Hva bør åpneren melde nå?

Å melde 1NT stemmer med hensyn til styrken, men det se ikke særlig appetittlig ut med singel hjerter. Han kan ikke si 2 ruter da det er en reversmelding og viser meget sterke kort. Hvis å støtte svarers farge alltid må innebære fire kort i fargen gjenstår 2 kløver. Det er en grusom melding med disse kortene, og det innebærer nesten alltid sekskorts farge. Så svareren vil ofte (og bør) passe med svake kort og kanskje singel kløver.

Med dette er 2 spar en god melding. Det er blink om svareren har femkorts farge, og om svareren er svak er det greit så godt som alltid selv om han har fire-korts spar. Å spille 2 spar med 4-3 i trumf kan godt fungere veldig bra med slike kort og de unngår en dårlig 1NT eller 2 kløver-kontrakt.

Det er flere andre fordelinger åpningshånden kan ha hvor høyning med tre trumf i andre melderunde er det beste alternativet. For eksempel vanlig åpningsstyrke og 3S-4H-1R-5K, 3S-4H-5R-1K og slikt hvor 2 hjerter med fire-korts fargen i andre melderunde blir revers.

Så har vi visse hender hvor vi for så vidt har en grei gjenmelding som stemmer med teorien/systemet, men hvor å støtte med tre likevel blir min anbefaling.

1NT blir en ufyselig melding med dette, men her har åpneren en "korrekt" 2 kløvermelding andre gangen da det jo er naturlig og viser normalt minst fem ruter og minst fire kløver. Å melde 2 kløver er ikke feil, og det kan godt føre frem. Likevel er dette en hånd hvor å høyne til 2 spar trolig vil fungere bedre i det lange løp. Hver gang makker passer på 2 spar er vi i en grei delkontrakt. Slike hender spiller ofte bra (stjeleverdi hos åpneren) på 4-3, og svarhånden kan jo godt ha en svak hånd med femkorts farge også.

I dette tilfellet hvor en «korrekt» gjenmelding eksisterer er det slik at dess sterkere åpneren er, dess viktigere er det å melde sidefargen. Det er fordi svarhånden kan være sterk også, og da kan det være slem på gang i sidefargen (her kløver). Hvis svarhånden er sterk går han videre over 2 kløver og du får vist hånden veldig godt.

Altså blir det sjelden noe problem med en stil hvor svarhåndens farge støttes med kun tre korts støtte om svarhånden er svak, ikke sterk nok til utgang eller utgangsinvitt. Hvis svarhånden er sterk og går videre kan det dog være et problem, for det kan godt hende vi for eksempel hører hjemme i 3NT og ikke 4 spar på 4-3 tilpasningen. Svarhånden må forsøke å finne ut om det er tre- eller firekorts støtte, og mange bruker til det formålet 2NT som en slags «check-back»-melding etter en slik start på meldingsforløpet:

Denne 2NT kan avtales som konvensjonell melding pga. den stilen jeg her forfekter, og ikke som naturlig invitt som kan passes.

2NT spør først og fremst om åpneren har støttet med tre- eller fire-korts støtte. Om denne 2NT’en bør spilles som utgangskrav, eller MINST utgangsinvitt kan diskuteres. Uansett får åpneren en fin mulighet til å vise håndtypen sin veldig bra. Husk åpneren har etter denne starten vist en normal åpningshånd (ca. 12-14/15 poeng). Hans meldinger over 2NT hvis han har fire-korts støtte kan derfor defineres slik:

Minimum er altså innenfor det intervallet han vist så langt, så dette viser en helt minimums åpning, 12-13, kanskje 11 poeng av og til. Hvis 2NT meldingen er avtalt som «minst invitt» kan makkerparet stoppe i 3 spar nå.

Eksempel:

_______________________ 

 

Åpneren kan ha bedre 12-14 hånd enn eksempelet over, og melder da:

Eksempel:

  

Mange legger til to meldinger til i opplegget for å vise fire-korts trumf. Det er hopp i en av de to umeldte fargene over 2NT som Splinter:

Merk at svareren vet at ikke åpneren har særlig mye mer enn dette, for i så fall ville han med slik fordeling hoppet til 3 spar over 1 spar med en hånd verd ca. 16 (give and take).

________________________ 

 

Så har vi det med at åpneren kan ha kun tre-korts støtte av og til, men husk, da med en håndtype som passer for støttemelding. Hvis svarhånden går videre med den konvensjonelle 2NT-meldingen må åpneren med slike kort fortelle om det. Meldingene kan for eksempel gå:

__________________________ 

 

Andre meldinger enn de som beskrevet over viser at åpneren har fire trumf viser tre.

Det er mange som går videre med bruken av denne konvensjonen og har flere nyanser osv., men det som er beskrevet er essensen i opplegget.

Det gjør at vi kan komfortabelt støtte med tre med de riktige håndtypene, og svarer har ingen problemer med å finne ut mer om hvordan åpnerens kort ser ut om svareren går videre.

Oppegget er glimrende for å finne riktig utgang og også om svareren er sterk er det godt for å finne ut mer om åpnerens kort hvis slem er mulig.

I denne artikkelen har vi sett på det med åpners støtte med kun tre-korts etter starten 1 i minor – 1 i major. Det kan også være en del hender hvor det ser best ut å støtte, og trolig er best å støtte til 2 spar med kun tre spar etter starten 1 hjerter – 1 spar. Samme opplegg kan i så fall benyttes i de videre meldingene om svarmelderen går videre.

Noen går enda litt videre og støtter også med tre-korts om de har relativt jevn fordeling. Det kan være noen slike åpningshender hvor det er fristende å støtte, for eksempel:

Etter å ha åpnet med 1 ruter og fått 1 spar fra makkeren er det mye som taler for å høyne til 2 spar. Hvis makker passer på 2 spar er det nesten helt sikkert en grei kontrakt. Skulle makker «spørre» med 2NT får åpneren si 3 ruter som sier «femkorts farge, og jeg har kun tre spar».

Generelt tror jeg dog det er greit å unngå frekvente høyninger med tre-korts hvis hånden forøvrig er grandfordelt. Det vil veldig ofte være greit å heller melde 1NT i andre runde.

Det er klart at ingen opplegg gir fullklaff hele tiden. Så ikke fortvil om du skulle havne i en elendig delkontrakt på 4-3 i major etter å ha støttet svarers farge etter en slik start. All erfaring viser at denne meldestilen er bra i det lange løp, og det er det som er viktigst!

Til slutt tar vi med en nydelig eksempel på bruken av «2NT-spørsmålet» og åpnerens nøyaktige beskrivelse av hånden sin fra en turnering forleden:

En glimrende lilleslem.

Noen ville sikkert meldt den uten spesielle avtaler av den typen vi her beskriver, men i så fall ville slemmen kanskje blitt meldt uten full styring.

Øst øyner slem, men om vest har minimum og relativt balansert fordeling, eller kortene ikke passer så godt sammen som her (for eksempel singel ruter i stedet) kan det godt være helt håpløst i slem.

Her vet øst at de har minst åtte spar til sammen, men bruker likevel 2NT, i dette tilfellet for å finne ut mer fordi det kanskje kan være slem i kortene. Og han får drømmesvaret 4 hjerter som er Splinter, singel hjerter (og fire trumf). Dermed ved øst at kortene må passe veldig godt sammen og melder slemmen etter å ha spurt om Key Cards med 4NT.