SONEMESTERSKAP PÅ REALBRIDGE

European Bridge League (EBL) skal som tidligere nevnt arrangere sonemesterskap for Europa (WBF zone 1) i august. Turneringen som skal spilles på plattformen RealBridge erstatter EM for nasjonslag, og den gjelder som kvalifisering for neste års VM i klassene ÅPEN, DAMER, MIXED og SENIOR. Spillerne får ikke sitte hjemme å spille, men vil måtte befinne seg på et bestemt sted hvor det er nøytrale observatører godkjent av EBL.

For lilleputtsonen Zone 7 – South Pacific som består av fire nasjoner (men det er alltid New Zealand og Australia som gjør opp om sonetitlene) ble det i helgen arrangert Zone-playoffs mellom New Zealand og Australia i de fire nevnte klassene, samt at de to nasjonene også utkjempet en kamp for juniorer (U-26).

Dette arrangementet ble imøtesett med stor interesse fra EBL som en prøveklut for det mye større arrangementet de skal arrangere i august.

Australia mot New Zealand er enormt prestisjefullt uansett hva det spilles. Det er Norge-Sverige, og vel så det. Det var derfor kult at det totalt sett gikk i favør av lillebror New Zealand i helgen, 3-2 i de fem klassene.

Det åpne laget vant nokså komfortabelt (58 IMP over 96 spill), damelaget vant med over 100, og i MIX ble det også en ganske grei seier.

Australias seniorlag er sterkt og har gjort det skarpt de siste årene i VM, og de ble for sterke for kiwiene. Også deres juniorer er bra nå med tre-fire spillere som allerede har vunnet australske mesterskap i åpen klasse. Det ble alt for sterke for de ferske kiwiene som likevel gjorde noe bra og vant et par av de seks settene.

Undertegnede spilte for NZ-Open. Det åpne australske laget de stilte med var nok ikke det sterkeste de kunne brukt, men de hadde i alle fall med Sartaj Hans og Peter Gill som kanskje er landets sterkeste par.

Begge lag virket rustne, kanskje litt påvirket av de litt uvante omgivelsene og at det var online spilling. Vårt lag hadde liten eller ingen trening på forhånd. Det gikk litt i rykk og napp.

Det må innrømmes det var litt merkelig å sitte ganske alene med laptop’en i en kjempestor sal hvor det satt noen andre spillere spredt utover. Og det er heller ikke det samme å spille på computeren som å ha kort i hendene, i alle fall ikke for meg. Men det er vel likt for alle, og det er vel også en tilvenning?

Arrangementet som sådan fungerte greit, men noen justeringer underveis. Noen av erfaringene bridgeforbundene her nede fikk fra dette vil sikkert være nyttige for EBL.

De australske spillerne satt i seks forskjellig byer (Australia er et svært land) og New Zealanderne i to byer.

Det ble en del tilfeller av feilklikking osv. i alle kampene. Og det er en «undo-funksjon» som ble benyttet. Det blir feil om det er en ren ulykke at et kort blir klikket på, for eksempel om de spiller 7 grand hvor det er tretten toppstikk, så lar spillefører en utspilt tier eller noe sånt beholde første stikk fordi han taster feil.

Alle undos ble så vidt jeg vet godtatt der vi spilte.

Det blir dog en grense for hva som kan gjøres om på (undo), synes jeg. Hvor den grensen går vet jeg ikke, men det er kanskje noe som må avklares for senere arrangement av denne typen. Jeg klikket selv feil et par-tre ganger. Kun en gang kostet det. Jeg skulle stikke meg inn på kløver ess og så bestemme meg for fortsettelsen. Da jeg satt og tenkte på fortsettelsen hadde spillefører fortsatt med en kløver, og jeg satt der og tenkte! Jeg hadde i stedet for å stikke med esset lagt kløver 8, kortet som stod ved siden av esset. Burde jeg nå fått undo?

Jeg ba ikke om det, for det blir kanskje over grensen for hva som er greit når jeg har sittet og tenkt noen sekunder. Kanskje den tenkingen førte til at jeg innså at å legge liten (hvis det var med hensikt) ble feil…så bes om undo. Jeg vet ikke, men lot det gå, og det kostet en utgang som spillefører egentlig hadde spilt bort.

Jeg tar med et spill fra vår kamp.

Giver øst. Ø/V i sonen

Hva ville du spilt ut etter 4 spar i åpning fra øst og pass rundt?

Som nord hadde jeg en vanskelig meldeprøve etter 4 spar – pass – pass. Dobler er take-out betont så det er klart et alternativ og kan bli veldig bra. Det var det som skjedde ved det andre bordet. Syd endte der i 5 ruter doblet av syd. Det lå og vippet mellom 500 og 800, men det ble fire doblede da vest mot slutten fikk en uppercut i trumf for åtteren, +800 til vårt Ø/V-par.

Jeg passet ut 4 spar, rett eller galt, og vi skulle spille motspill.

Det som skjedde viser kreativitet på høyt plan synes jeg, og det var makker Nick Jacob som stod bak det da han spilte ut ruter konge!

Det er det eneste utspillskortet som kan bete kontrakten. Som det sitter, kan spillefører stikke, men det virker naturlig å lasjere. Han tror jo syd har ruter dame, og ønsker ikke at det er et inntak så syd kan spille en truende kløver senere. Idet han lasjerer må syd finne skiftet nå med det samme. Siden syd etter utspillet ikke har inntak i ruter (noe spillefører er sikker på at syd har) får spillefører hvis han stikker med det samme etter hvert satt opp et hjerterstikk som gir avkast for en kløver. Men spillefører lasjerte.

Nå beter Nick 4 spar hvis han skifter til kløver, men dessverre var dette et tilfelle av opp som en løve og ned som en skinnfell. For han fortsatte med ruter, trolig fordi han trodde spillefører kunne ha knekten og vil la den andre ruteren seile. Men spillefører stakk nå med ruter ess og fikk godspilt en hjerter for kløveravkast senere.

Hva skjer med liten ruter i utspill?

Den lar spillefører seile, og senere er syd ikke med i spillet i det hele tatt. Spillefører får godspilt hjerterstikket som gir kløveravkast.

Hva med kløver i utspill?

Enda enklere, spillefører får ett ekstra stikk i kløver som en ruter kan kastes på.

Så ruter konge i utspill er det eneste kortet som kan gi forsvaret en sjanse!

En kan tenke seg at om Nick etter å ha fått for ruter konge hadde spilt kløver i stikk to at det ser nesten mystisk ut, særlig i online bridge. Et helt perfekt dobbel-dummy motspill, omtrent som om han vet alle kortene!

Når han feilet i andre stikk, er det ikke mye mystisk lenger…

Burde jeg lagt et annet kort enn ruter 7 som jeg la? Kanskje, men jeg må innrømme at jeg ikke i det hele tatt forestilte meg at det var slik det så ut.

Så gjenstår å undre seg litt over hva i huleste fikk Nick til å finne på utspill av en konge fra kongen tynt femte!

Jeg tror han tenkte omtrent slik:

Jeg er trolig inne for siste gang. Bra kort kommer opp på bordet, og makker har bra kort bak der. Det kan være et tilfelle av at det er viktig å beholde initiativet hos syd.

Vel og bra, kanskje, eller over-tenking kanskje?

Det kunne i alle fall vært fantastisk her hvis han hadde fulgt opp.

Men en kan vel også tenke seg mange ruterkombinasjoner hvor utspillet av kongen blir helt sjukt. La oss si makker har ruter dame singel, esset singel, eller esset dobbel og stikker over fordi han ønsker å spille ruter til damen og få en tredje ruter til stjeling.

Så selv om dette var nære på årets mest spektakulære motspill så er det kanskje ikke mye å lære av det…

VIEGO vant spennende finale

Som ventet ble det jevnspilt mellom to sterke lag i RealBridge Online lag, finalen. Den ble spilt over 48 spill (3 x 16) mandag. 

Til slutt var VIEGO 12 IMP foran EFC HOLDING etter at sistnevnte lag ledet med 3 IMP idet det stod igjen seks spill, og lagene stod likt idet det gjenstod fire spill!

Sluttresultat og navn på de to lags spillere:

 

Vinnerlaget (jeg tyvlåner Kvangravens bilde som er tatt for noen kilo siden, i 2004):

Vinnerne, f.v.: Stornes, Brekka,Kvangraven, Høiland og Saur

Vi tar med et spar store spill som bidro til VIEGO sin triumf.

Giver syd. Alle i sonen

Spill med voldsom fordeling og tilpasning begge veier er fryktelig vanskelige. Og når det er slik blir det ofte store utslag.

Etter at Kvangraven (syd) hadde åpnet med 1 ruter og vest meldt 3 kløver (spar og kløver) støttet Stornes (nord) ruteren. Begge sider visste at det var tilpasning og fordeling, og det skjøt fart:

Syds lilleslem i ruter ble doblet, men den var ikke til å rokke. VIEGO +1540.

Ved det andre bordet hvor EFC Holding satt N/S gikk det slik:

Øst sin 2 ruter viste sparstøtte og en bra høyning (cueraise) og da sluttet aldri Brekka (vest) å melde spar. Det var slik kortene så ut rundt bordet riktig å være med til 6 spar over 6 ruter, og i 6 spar doblet er det kun to bet. Motspillet feilet nok litt mot 6 spar doblet (de bør få to kløverstikk og ett hjerterstikk), og det endte med en bet, +200 til N/S. VIEGO vant spillet med 16 IMP.

Det neste er kampens siste spill. VIEGO ledet kampen med 1 IMP. Overstikk i en delkontrakt eller lignende kunne bli avgjørende.

Men det bli ikke et lite søtt spill som avgjorde. Et skummelt svingspill kom i stedet. Og om kortene hadde vært fordelt annerledes kunne seieren gått til laget som tapte finalen. Det hadde imidlertid vært særdeles heldig (om en ser kun på det spillet).

Hvilken kontrakt ville du foretrukket å spille med disse kortene?

Både 6 spar og 6 ruter er bra. Hvis sparen sitter 3-2 vil den i ruterkontrakt gi to avkast, men det blir fortsatt en kløver igjen hos nord. Så 7 ruter står i så fall på kløverfinessen.

I sparslem er det også greit om sparen sitter 3-2. Nords femte ruter gir avkast for en hjerter hos syd, og det er igjen snakk om overstikk hvis kløverfinessen går. Så lilleslem er vel passelig når en ser både nord og syd sine kort.

VIEGO sitt N/S-par fikk melde i fred, og det er ikke så lett å finne slem med 29 HP til sammen og ikke noen spesiell fordeling. De endte i 3NT.

Ved det andre bordet åpnet VIEGO sin vest med 2 hjerter, og nord doblet. Øst høynet til 3 hjerter. Da var syd med til 3 spar, en fristende men nokså tøff melding. Er det så rart nord tror det står i storeslem nå? Jeg har litt sympati for nords avsluttende melding. Hele meldingsforløpet ble slik:

For hardt når en ser kortene mot hverandfre, men med sjanser.

Hvis spar sitter 3-2 kastes altså en hjerter og en kløver hos nord, og om kløverfinessen går blir det en veldig "fet" +1540 til notering mot 520 i grand ved det andre bordet. Det ville i så fall gitt særdeles heldige 15 IMP til EFC HOLDING.

Men slik satt det ikke.

Spar satt 4-1 og kløver konge bak, så det ble 11 IMP til VIEGO for sin 3NT med elleve og +100 for to bet i 6 ruter.