Fra damelandslagets SUPERSØNDAG

I Nordisk mesterskap i helgen (RealBridge) lå Norge Damer hårfint under middels etter halvspilt turnering på lørdag. De hadde imidlertid bra kontakt med lagene foran på listen.

Søndag kom kanondraget, og meget sterk spilling ga hele 15.3 VP i snitt i de fem siste kampene. Det holdt til seier!

Dette spillet er fra kampen mot Sverige som Norge vant 34-3 IMP (17,5 VP).

Giver øst. Ingen i sonen

SYD

Meldingene til utgang for Sverige sitt Ø/V-par gikk slik med Marianne Harding nord og Ann Karin Fuglestad syd:

Hva ville du spilt ut som syd?

Det spilles jo ut makkers farge spar, selvsagt, men hvilken spar?

Normalt spilles ut liten fra honnør tredje. Og det kan være slik at øst har noe slikt som damen-tredje i spar, i så fall bør vi få tatt finesse over østs beholding i motspill etter liten spar i utspill.

Men...?

Ann Karin Fuglestad tenkte antagelig noe sånt som at det ikke er så sannsynlig makker har veldig god spar og i tillegg inntak i en sidefarge. Og, det kan være en del blokkerintsvarianter i spar her, for eksempel om makker Har Q-J syltynt femte og spillefører A98x. Da vil liten spar i utspillet føre til en slags blokkering. I tillegg til dette har vi en vidunderlig oppside med kongen ut, bordet kan komme ned med singel dame! Det er et poeng at svenskenes 1 ruter viser ubalansert hånd (de åpner med 1 kløver med alle 12-14 grander) så øst kan kanskje har fire spar? Så kanskje det faktisk er singel dame hos vest?

Det er sjelden sjelden så gullkantet, men...Ann Karin spilte i alle fall ut spar konge. Slik så hele spillet ut:

BINGO!

Kongen i utspill tok med seg spar dame i første stikk, og spillefører var allerede sjakk matt. Øst lasjerte et par ganger før hun stakk med spar ess. Da Marianne Harding (nord) kom inn på hjerter ess og tok sparstikkene sine kastet øst en kløver på den femte sparen. Det var en bet allerede, og Harding ventet med ruter ess. Hun spilte kløver 2 som spillefører stakk og spilte ruter konge til esset. Mer kløver presset ut den siste honnrøren der, og da syd kom inn på ruter knekt fikk forsvaret ett stikk i kløver også, fire bet!

Vi får tilgi at nord ikke spilte kløver 10 (eller dame) da hun fridde seg etter sparstikkene, i så fall kunne de fått enda ett kløverstikk for syds fjerde kløver og fem bet i en frivillig meldt utgang!

Pluss 200 var godt nok. For Bodil Øigarden-Liv Marit Grude meldte pent til 5 ruter som Ø/V, og den ble greit vunnet med to stikk for de røde essene til forsvaret. Spillet ga 12 IMP til Norge.

  

 

Nordisk: De yngste ruler!

Den beste kampen Norge U-16 spilte i Nordisk var mot Danmark som ble feid av banen med 20-0 VP, 67-0 i IMP - en sjeldenhet!

Fra den kampen ser jeg en endeløs rekke med gladspill, og her er et som fikk et spektakuært utfall:

Anders Brogeland-Nicolai Heiberg-Evenstad meldte 5 ruter som N/S. De unngikk 3NT som spilt av syd (hjertermelding av øst) går to raske bet. Hvis nord på en eller annen måte blir spillefører i grand kan det noen ganger gå an å få et veldig heldig utspill, for eks. hjerter dame sånn at den single kongen gir stikk, og utgang ruller hjem. Men ruterkontrakt er selvsagt korrekt siden det ikke finnes hjerterstopper.

I 5 ruter må forsvaret få fatt i hjerterstikket sitt, og det gjorde danskene da øst spilte ut esset. Da var kontrakten avhengig av å få kun en rutertaper, men siden øst hadde konge-9-tredje godt hjulpet av vests J-10 var det ingen sjanse - to trumftapere og en bet.

Ved det andre bordet gikk meldingene slik med Elias Veines-Jensen (vest) og Jørgen Lindaas Norby (øst):

Jørgen meldte sprekt en gang til på tre-trinnet, og det var tross alt utenfor sonen. Syd doblet, og N/S lot øst spille den doblede delkontrakten. Det er sjelden noen god strategi å spille mot doblede delkontrakter helt uten trumf. Motparten kan ofte få mange stikk med ni-ti trumf til sammen selv om de ikke har mange honnørpoeng.

Den doblede kontrakten bør gå en bet med en taper i kløver, en i ruter og tre i spar. Men det er forskjell på å spille motspill med åpne kort og ved bordet. Det som skjedde er imidlertid instruktivt, om hvordan tenke når en bare ser sine egne kort og blindemann.

Syd spilte ut kløver ess og skiftet til ruter 8 til esset. Nord prøvde kløver konge, men øst stjal. Så fulgte ruter konge, ruter til stjeling og trumf mot hånden. Den løste seg fint og det var bare spartaperne igjen. 

Øst spilte liten spar, merk: fra den skjulte hånden. Det er dette som kalles "power of the closed" hand. For nå må vi huske at syd ser kun sine og vest sine kort. Syd hoppet på med spar dame, fortsatt ingen skade skjedd. Syd fortsatte med kløver som øst stjal, så nok en liten spar mot J-10-9 gjenværende. Nå er det lett å se med alle kort åpne at å legge kongen er feil, men det er ganske logisk selv om man ikke ser alle kortene også. For det er helt usannsynlig at øst har spar ess. Det er også ganske klart av flere grunner, mest at nord som hoppet til 3 kløver neppe kan ha kun 13 poeng inkludert kongen singel i hjerter. Nord må ha spar ess.

Men da syd i det stikket forsøkte å få for spar konge ble den stukket over av nords nå single ess, en såkalt fyrstelig begravelse. Dermed ble det kun to spartapere, og det norske paret noterte +530 for 3 hjerter doblet med ni stikk.

Det var kun et av mange kanonspill på veien mot en sjelden 67-0 seier som hjalp godt på veien mot gull i U-16  klassen.