Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

TAUSHET ER GULL - noen ganger...

Nei, her i bloggen vil du ikke få noen anbefaling om å være passiv i meldingene. En aktiv meldestil, dog innefor rimelighetens grenser er vinnende. Vi må sperrremelde for å sette press på motparten slik at de må gjette. Ingenting er så enkelt som å spille mot spillere som aldri melder!

Det er imidlertid slik at av og til vil vår melding hjelpe motparten idet de skal spille kontrakt. Det må vi kunne leve med, det blir oftere poeng av at vi er med og melder. En konskvent meldestil er å anbefale. Den verste stilen er å "gjette" på når det ikke skal melde og andre ganger melde i samme situasjon. Det blir vanskelig for makker å forholde seg til.

Her skal du få et spill fra en lagkamp forleden hvor å melde viste seg å være feil. Ja, her var taushet virkelig gull.

La oss si du som vest skal spille 6NT uten at motparten har gitt lyd fra seg i meldingene. Det er hele 35 HP til sammen, men kun elleve sikre stikk. Muligheten for det tolvte finnes kun i spar, men den sjansen er bra siden du i tillegg til A-Q rår over tieren. Dobbelfinessen kan tas med liten til tieren først. Om den ryker til knekten forsøkes senere liten til damen. Du vinner tolv stikk om syd har spar knekt eller konge, og tretten om han har begge honnørene.

Men slik det satt i denne lagkampen ble det en trist bet for han som spilte på denne 75% sjansen, for slik så hele spillet ut:

Merk at nord aldri meldte. Det mener jeg i det lange løp er feil med slike kort utenfor sonen, selv om det denne gangen viste seg å være gullkantet fordi spillefører ikke fikk noen informasjon.

Ved det andre bordet åpnet nord med 2 spar – svake 2, sekskorts spar – og øst doblet opplysende. Kanskje ikke en dobling etter alle sin smak, men det virker litt tamt å passe også med 15 poeng, og å si 2NT vil bli litt for sært med tre små spar.

Idet øst altså doblet ville vest spille slem og hoppet rett i 6NT. Nå var situasjonen en helt annen for spillefører. Informasjonen 2 spar-meldingen ga gjorde at det var nesten venstrehåndsarbeid å vinne tolv stikk etter kløver 10 i utspill.

Fire ruterstikk ble tatt, og nord som startet med kun en ruter kastet tre spar, Så tre hjerterstikk som nord fulgte tre ganger på. Deretter ble de siste kløverstikkene tattt og det viste seg at nord hadde tre kort der også. Altså satt han nesten helt sikkert med fordelingen 6-3-1-3 fra start. Derfor måtte nord på det tidspunktet ha igjen kun spar!

Med tre kort igjen hadde både vest, nord og øst tre spar. Spar ble spilt til tieren og nords knekt før nord måtte avlsutte med spar rett opp i vests A-Q saks.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.