Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

MELDESTIL: Støtte svarers farge med kun tre kort?

Bør du støtte svarers majorfarge etter hennes 1-over-1 svar med kun trekorts støtte?

Vi har vært inne på dette temaet før, også her i bloggen, men etter noen oppfordringer går vi gjennom dette stilspørsmålet en gang til.

Da jeg lærte bridge for nesten 50 år siden var det med å melde fire-korts farger noe av det viktigste, også for majoråpning. Det vanlige var, som det fortsatt er i Norge åpning med «laveste fire-korts» (med 4-4) for å ha best mulig sjanse til å finne en trumftilpasning med minst åtte kort til sammen.

Den tanken om å finne trumftilpasning gjelder selvsagt i aller høyeste grad den dag i dag også, og for begynnere er det slik jeg ser det best å starte med slik tankegang. Å melde naturlig innebærer å fortelle om farger med minst fire kort (eller flere, selvsagt) først – det føles naturlig og logisk. Å endre til mere moderne meldemetoder, som for eksempel fem-korts major og kanskje «kortkløver» vil for ferske spillere ikke bli så vanskelig å tilpasse seg til ETTER at de har lært naturlige meldinger og grunnprinsipper for alle meldingsforløp. Hva er det meldingene egentlig dreier seg om!

I meldingene er det i grunnen to ting som spesielt gjelder:

1. Å finne tilpasning (minst åtte kort til sammen) for trumfkontrakt (spesielt i majorfarge)

2. Å finne makkerparets samlede styrke for å finne ut hvor høyt vi skal

Så teorien i «gamle dager» tilsa om det ble åpnet med 1 i minor og det kom svar 1 i major som viser minst firekorts farge, skulle åpner støtte til 2 i den fargen med fire-korts støtte.

Åpneren må også forsøke å få sagt fra om styrken for at de skal kunne løse «problem» nr. 2, spørsmålet om hva makkerparets samlede styrke er. Følgelig skal han for eksempel melde 3 spar i denne situasjonen med en hånd verd rundt 15-16 poeng.

Med færre enn tre kort i svarers farge måtte åpneren i tradisjonell meldeteori finne en annen melding, men slik er det ikke vanlig å tenke lenger. Det er mange åpningshender hvor ingen gjenmelding (åpners andre melding) er perfekt, og da kan alternativet å støtte svarers farge med kun tre korts trumf være den beste «løgnen».

For at åpneren skal kunne støtte med hopp i svarers farge, for eks. si 3 spar i eksempelet over, må han ha fire kort. Men med ordinær åpningsstyrke kan man støtte til 2 spar med kun tre kort i fargen, hvis hånden passer godt for majorkontrakt og andre gjenmeldinger blir misvisende.

(de som spiller med såkalte "kløverføringer" slipper dette problemet etter åpning 1 kløver, men har det samme dilemmaet etter åpning 1 ruter og svar 1 i major).

Først og fremst blir min anbefaling å nesten alltid gjenmelde 1NT med jevn fordeling med mindre man har fire kort i svarers farge. Det er særlig med ubalanserte hender det er fristende, og trolig i det lange løp det beste å høyne svarfargen. Her er et eksempel på den mest opplagte håndtypen hvor en slik støttemelding er bedre enn alternativene, du har:

Hva bør åpneren melde nå?

Å melde 1NT stemmer med hensyn til styrken, men det se ikke særlig appetittlig ut med singel hjerter. Han kan ikke si 2 ruter da det er en reversmelding og viser meget sterke kort. Hvis å støtte svarers farge alltid må innebære fire kort i fargen gjenstår 2 kløver. Det er en grusom melding med disse kortene, og det innebærer nesten alltid sekskorts farge. Så svareren vil ofte (og bør) passe med svake kort og kanskje singel kløver.

Med dette er 2 spar en god melding. Det er blink om svareren har femkorts farge, og om svareren er svak er det greit så godt som alltid selv om han har fire-korts spar. Å spille 2 spar med 4-3 i trumf kan godt fungere veldig bra med slike kort og de unngår en dårlig 1NT eller 2 kløver-kontrakt.

Det er flere andre fordelinger åpningshånden kan ha hvor høyning med tre trumf i andre melderunde er det beste alternativet. For eksempel vanlig åpningsstyrke og 3S-4H-1R-5K, 3S-4H-5R-1K og slikt hvor 2 hjerter med fire-korts fargen i andre melderunde blir revers.

Så har vi visse hender hvor vi for så vidt har en grei gjenmelding som stemmer med teorien/systemet, men hvor å støtte med tre likevel blir min anbefaling.

1NT blir en ufyselig melding med dette, men her har åpneren en "korrekt" 2 kløvermelding andre gangen da det jo er naturlig og viser normalt minst fem ruter og minst fire kløver. Å melde 2 kløver er ikke feil, og det kan godt føre frem. Likevel er dette en hånd hvor å høyne til 2 spar trolig vil fungere bedre i det lange løp. Hver gang makker passer på 2 spar er vi i en grei delkontrakt. Slike hender spiller ofte bra (stjeleverdi hos åpneren) på 4-3, og svarhånden kan jo godt ha en svak hånd med femkorts farge også.

I dette tilfellet hvor en «korrekt» gjenmelding eksisterer er det slik at dess sterkere åpneren er, dess viktigere er det å melde sidefargen. Det er fordi svarhånden kan være sterk også, og da kan det være slem på gang i sidefargen (her kløver). Hvis svarhånden er sterk går han videre over 2 kløver og du får vist hånden veldig godt.

Altså blir det sjelden noe problem med en stil hvor svarhåndens farge støttes med kun tre korts støtte om svarhånden er svak, ikke sterk nok til utgang eller utgangsinvitt. Hvis svarhånden er sterk og går videre kan det dog være et problem, for det kan godt hende vi for eksempel hører hjemme i 3NT og ikke 4 spar på 4-3 tilpasningen. Svarhånden må forsøke å finne ut om det er tre- eller firekorts støtte, og mange bruker til det formålet 2NT som en slags «check-back»-melding etter en slik start på meldingsforløpet:

Denne 2NT kan avtales som konvensjonell melding pga. den stilen jeg her forfekter, og ikke som naturlig invitt som kan passes.

2NT spør først og fremst om åpneren har støttet med tre- eller fire-korts støtte. Om denne 2NT’en bør spilles som utgangskrav, eller MINST utgangsinvitt kan diskuteres. Uansett får åpneren en fin mulighet til å vise håndtypen sin veldig bra. Husk åpneren har etter denne starten vist en normal åpningshånd (ca. 12-14/15 poeng). Hans meldinger over 2NT hvis han har fire-korts støtte kan derfor defineres slik:

Minimum er altså innenfor det intervallet han vist så langt, så dette viser en helt minimums åpning, 12-13, kanskje 11 poeng av og til. Hvis 2NT meldingen er avtalt som «minst invitt» kan makkerparet stoppe i 3 spar nå.

Eksempel:

_______________________ 

 

Åpneren kan ha bedre 12-14 hånd enn eksempelet over, og melder da:

Eksempel:

  

Mange legger til to meldinger til i opplegget for å vise fire-korts trumf. Det er hopp i en av de to umeldte fargene over 2NT som Splinter:

Merk at svareren vet at ikke åpneren har særlig mye mer enn dette, for i så fall ville han med slik fordeling hoppet til 3 spar over 1 spar med en hånd verd ca. 16 (give and take).

________________________ 

 

Så har vi det med at åpneren kan ha kun tre-korts støtte av og til, men husk, da med en håndtype som passer for støttemelding. Hvis svarhånden går videre med den konvensjonelle 2NT-meldingen må åpneren med slike kort fortelle om det. Meldingene kan for eksempel gå:

__________________________ 

 

Andre meldinger enn de som beskrevet over viser at åpneren har fire trumf viser tre.

Det er mange som går videre med bruken av denne konvensjonen og har flere nyanser osv., men det som er beskrevet er essensen i opplegget.

Det gjør at vi kan komfortabelt støtte med tre med de riktige håndtypene, og svarer har ingen problemer med å finne ut mer om hvordan åpnerens kort ser ut om svareren går videre.

Oppegget er glimrende for å finne riktig utgang og også om svareren er sterk er det godt for å finne ut mer om åpnerens kort hvis slem er mulig.

I denne artikkelen har vi sett på det med åpners støtte med kun tre-korts etter starten 1 i minor – 1 i major. Det kan også være en del hender hvor det ser best ut å støtte, og trolig er best å støtte til 2 spar med kun tre spar etter starten 1 hjerter – 1 spar. Samme opplegg kan i så fall benyttes i de videre meldingene om svarmelderen går videre.

Noen går enda litt videre og støtter også med tre-korts om de har relativt jevn fordeling. Det kan være noen slike åpningshender hvor det er fristende å støtte, for eksempel:

Etter å ha åpnet med 1 ruter og fått 1 spar fra makkeren er det mye som taler for å høyne til 2 spar. Hvis makker passer på 2 spar er det nesten helt sikkert en grei kontrakt. Skulle makker «spørre» med 2NT får åpneren si 3 ruter som sier «femkorts farge, og jeg har kun tre spar».

Generelt tror jeg dog det er greit å unngå frekvente høyninger med tre-korts hvis hånden forøvrig er grandfordelt. Det vil veldig ofte være greit å heller melde 1NT i andre runde.

Det er klart at ingen opplegg gir fullklaff hele tiden. Så ikke fortvil om du skulle havne i en elendig delkontrakt på 4-3 i major etter å ha støttet svarers farge etter en slik start. All erfaring viser at denne meldestilen er bra i det lange løp, og det er det som er viktigst!

Til slutt tar vi med en nydelig eksempel på bruken av «2NT-spørsmålet» og åpnerens nøyaktige beskrivelse av hånden sin fra en turnering forleden:

En glimrende lilleslem.

Noen ville sikkert meldt den uten spesielle avtaler av den typen vi her beskriver, men i så fall ville slemmen kanskje blitt meldt uten full styring.

Øst øyner slem, men om vest har minimum og relativt balansert fordeling, eller kortene ikke passer så godt sammen som her (for eksempel singel ruter i stedet) kan det godt være helt håpløst i slem.

Her vet øst at de har minst åtte spar til sammen, men bruker likevel 2NT, i dette tilfellet for å finne ut mer fordi det kanskje kan være slem i kortene. Og han får drømmesvaret 4 hjerter som er Splinter, singel hjerter (og fire trumf). Dermed ved øst at kortene må passe veldig godt sammen og melder slemmen etter å ha spurt om Key Cards med 4NT.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.