To lag med nordmenn videre i SPINGOLD

Den prestisjetunge lagturneringen SPINGOLD i det amerkanske sommermesterskapet går videre, og onsdag spilles Round of 32.

To profflag med norske spillere er fortsatt med.

Lag ZIMMERMANN som har med Tor Helness vant turneringen i fjor, da med Geir Helgemo på laget, og dette laget er ranket som nr. 1. Både Tor Helness sitt lag ZIMMERMANN og Espen Lindqvist-Boye Brogelands ROSENTHAL (seedet som nr. 6) gikk greit videre til Round of 32. Der møter Helness og hans lagkamerater et bra kinesisk lag som riktignok er ranket kun som nr. 32. ROSENTHAL skal i dag opp mot en amerikansk-polsk lagkombinasjon som er seeded som nr. 27.


En kan mene hva man vil om Las Vegas, men spektakulære omgivelser er det i alle fall her...

Undertegnede er imidlertid ferdig med sin spilling og returnerer til New Zealand i morgen. Etter en noe miserabel innsats i de første turneringene gikk det bra mandag, og tirsdag var både jeg og min australske makker svært fornøyde med den siste sesjonen i dagens åpne parturnering som ga 66%. Men kun middels i den første sesjonen gjorde at det ble kun en 7.plass til slutt (100 par), likevel en grei avslutning på spillingen her i Vegas. I de daglige parturneringen er nivået ikke så høyt, men endel proffer spiller, gjerne med sponsorer, og de aller fleste av de gode spillerne er selvsagt med i Spingold. Samtidig med disse parturneringene vi har spilt pågår sideturneringer for lag også. Det er dermed vanskelig å få oversikt over alle som spiller, og om vi her har uteglemt noen gode resultater av norske spillere er det fint om noen kan tipse meg. Foreløpig er den norske beholdningen unge Anders Brogelands fine seier i en parturnering tidligere i uken. I Spingold er det grunn til å håpe på gode norske resultater av de tre spillerne som fortsatt er med.

Alt om det amerikanske sommermesterskapet kan du finne her, med program, resultater, bulletiner osv.

Sommermesterskapet avsluttes søndag 28.7.

 

 

 

 

USA NATIONALS : Spingold er i gang

Vincent Demuy og Brad Moss (USA) vant Von Zedwitz Life Master pairs. Tor Helness-Martin Andresen endte omtrent på middels i finalen.

Lagturneringen Spingold har startet. Det spilles direkte utslagskamper, og mandag ble feltet redusert til 64 lag. Ingen av de høyt seedede lagene røk ut den første spilledagen. Det er noen norske spillere med, men ikke helt enkelt å få oversikten over hvem og på hvilke lag. Mest tro på av de norske har vi nok på Brogeland-Lindqvist som spiller på proff-laget Rosenthal. De er ranket som nummer 6.

Samtidig som hoveturneringen Spingold pågår spilles det en rekke andre turneringer. Antallet spillere som deltar i Las Vegas er imponerende.

Undertegnede og min australske makker Joan Butts spilte i går i den daglige Open Pairs og fikk endelig litt dreisen på det. Det ble en 3.plass blant 156 par etter en god siste sesjon.

Her et spill hvor det var vanskelig å se det optimale motspillet.


Du og makker har meldt dere opp i 6 spar, men øst stamper i 7 hjerter som dere dobler. 6 spar står som du ser enkelt, og 7 hjerter er en god stamp mot +1430 N/S. Det er parturnering, og heldigvis er det mange Ø/V-par som finner en sånn stamp. Derfor er det helt nødvendig å finne motspillet som gir maksimalt med betepoeng.

Min makker spilte ut spar ess fulgt av spar til min konge. Jeg visste ikke med sikkerhet at syd hadde kun en hjerter (husk østs hånd er skjult) og tenkte at å gi makker en ruterstjeling hvis hun satt med singelton var tingen, eventuelt to stjelinger hvis hun var renons i ruter og hadde to trumf. Kløver ess gir jo ett inntak til. Så ruter ess ble spilt fulgt av ruter til stjeling, men siden det var den eneste trumfen hun hadde ble det kun ett stikk til, kløver ess. Det ga kun +1100, og selv en bet til ville vært mindre enn vår mulige score i sparslem. Det ble likevel en del poeng for 1100, deling med en god del par, og bedre score enn de som ikke var i slem. Jeg tenkte ikke over det med det samme, men da spillstensilen ble utlevert så jeg av dataanalysen at det går an å få tak i +1400 mot 7 hjerter, og det er «par-score», dvs. det maksimale på spillet om alle spillerne gjør alt riktig.

Ser du motspillet som skal til for å få tak i en doblet bet til?

Det perfekte motspillet er ganske vakkert. Etter to runder spar må nord finne et skift som er nokså uvanlig mot en storeslem. Det må skiftes til ruter dame fra A-Q-10 femte! Øst må dekke med kongen, og syd stjeler. Nå må N/S ta kløverstikket, og enten syd fri seg med spar eller om nord vinner kløverstikket kan han fri seg med sin trumf. Da må spillefører senere tape to ruterstikk til, seks doblede bet, +1400 og en bedre parturneringscore da N/S i så fall slår en rekke par som har 1100.

Syd kan etter stjelingen ikke fri seg med spar dame uten å ta kløverstikket, for da trumfer spillefører og tar ut den siste trumfen før han spiller kløver. Om syd vinner det stikket må hun spille spar eller kløver til dobbeltrenons, og om nord vinner kløverstikket må han gi ruterfarvør eller spille kløver til dobbeltrenons. Alt i alt et veldig stilig motspillspoeng, men sannelig ikke lett å få til ved bordet.

Las Vegas: KLART FOR SPINGOLD!

I Las Vegas fortsatte det amerikanske sommermesterskapet med finalen i Von Zedwitz Life Master Pairs i dag, søndag. I skrivende stund er finalen omtrent halvspilt. Hvis ikke undertegnede har blingset helt er det kun ett par med norsk innslag i finalen, Martin Andresen og Tor Helness som avsluttet bra i semifinalen og ble nr. 10. Av det vel 400 som startet er 104 kvalifisert til finalen som går over to sesjoner. .

Interessant fargekombinasjon

Her er en klassisk fargekombinasjon hvor det gjelder å plassere kortene riktig.

Du behøver å løse denne sidefargen i en trumfkontrakt for to tapere. Du har nok av overganger til begge sidene.

Hvilke muligheter har du?

Selvsagt kan det være så enkelt at hjerter ess sitter foran, men la oss si du pga. meldingene tror mest på at esset sitter bak selv om det kanskje er en liten mulighet for esset foran (i så fall sitter antagelig både damen og knekten bak). Du tror altså esset sitter bak. Da kan du spille liten til tieren og håpe både dame og knekt sitter foran, men bedre sjanse er det å spille på at enten damen eller knekten sitter foran sammen med nieren. Med andre ord at det sitter omtrent slik:


Løsningen er å spille liten hjerter til syveren. Den krever damen eller knekten, og neste gang har du en enkel finesse over syds honnør (hans dame eller knekt). Slik satt det i en 4 sparkontrakt i går, og overraskende nok var det kun to par i vår pulje som ikke fant varianten, og dermed fikk vi nesten middels på -420 selv om motparten valgte godt og vant en hard utgang.

Etter liten til syveren og honnør tror du altså at nieren sitter i saks, og spiller etterpå på det at syd har nettopp honnør-9.Det behøver imidlertid ikke bli riktig dette om esset sitter foran. Men om nord vinner med nieren bak i fargens første runde bør du nok spille på esset foran neste gang, dvs. liten til kongen. Dette siste gjør at om nord har Q-J-9 må han være våken idet det går liten til syveren.


Det går altså liten fra øst til syveren, og nord bør da stikke med knekten, ikke nieren. Dette for å skape en felle for spillefører som i så fall nok spiller på den sitsen at syd har honnør-9 tredje, og nord A-honnør liten. Nord vinner altså med knekten (!), ikke nieren, for da gjør fort spillefører feil i fargens neste runde hvor det går liten mot saksekombinasjonen K-10 hvor det er riktig å legge tieren, men den ryker til nords dame. Syd legger begge gangene lavt i tempo.

Anders Brogeland vant turnering i USA!

Det er litt vanskelig å få helt oversikten her i Las Vegas hvor US Nationals pågår for fullt, med hundrevis av bridgespillere fordelt i mange forskjellige turneringer over flere etasjer i Cosmopolitan Hotel (3000 rom!). Derfor fikk ikke NBFs "utsendte" med seg nyheten om at Tonje og Boye Brogelands sønn Anders vant sin første turnering i USA i går.

Anders spilte en parturnering sammen med Zain Mahmood, også han et eksempel på at eplet ikke faller langt fra stammen, Zain er nemlig sønn av ikke ukjente Zia Mahmood.

Ikke bare vant de to veldig unge guttene, men sjekk vinnerscoren!


Vi er alle mektig imponerte og kan bare si GRATULERER!  Artikkel (hvor også bildet er lånt fra) skrevet av Ana Roth om denne særdeles hyggelige nyheten kan du lese her. 

 

 

US SUMMER NATIONALS - Oppdatering

I Von Zedwitz Life Master Pairs i Las Vegas gikk vel 200 av noe over 400 par videre til semifinalen som spilles lørdag. Det betyr at det var nok å spille rundt middels for å komme seg videre til andre dag av tredagers-turneringen. Samtidig ble det spilt tilsvarende kvalik i flere grupper med mindre mesterpoeng. Foreløpig mangles oversikten over nordmennene som er med i Vegas og om alle spilte i Life Masters, eller om noen deltok i noe annet. Best ut av de norske i LM Von Zedvitz kom Tor Helness-Martin Andresen som ble nr. 53. Erik Eliassen-Espen Anfinsen, Geir Engebretsen-Lars Arve Loen og undertegnede sammen med Joan Butts fra Australia kom seg også videre, alle de tre parene med noe over middels, men en viss margin for å klare cutten. Hvis noen norske er uteglemt beklages det, og om så, tips meg gjerne!

For Joan Butts og meg selv så det komfortabelt ut lenge med noe over 54 % i første av to sesjoner. Så kom en dårlig periode, men før de to siste spillene føltes det som vi var inne med god margin. Så kom dette spillet hvor jeg mener om ikke vi var direkte uheldige var i alle fall motspillerne heldige:

Giver Nord, Ø/V i sonen. Vest sin hånd:

Nord åpner med 1 ruter og makker på østs plass hopper til 2 spar, svakt innhopp. Syd sier 3 grand, og det er din tur som vest. Tør du melde? Det er åttekorts farge, og da melder man vel ofte, men det er ugunstig sone og det er ingen grunn til at makker som gjorde et svakt innhopp har noe som helst å hjelpe til med i hjerterkontrakt. Har han ikke det er det minst -500 i 4 hjerter mot vår utgang utenfor sonen, kanskje enda mer kostbart. Vest meldte imidlertid modig 4 hjerter som vi doblet. Og for en blindemann han fikk opp av makkeren sin:


Siden hjerterfargen satt 2-2 var det ingenting å gjøre med 4 hjerter doblet, +790 til Ø/V.

Spilleren som hadde gjort et svakt innhopp er egentlig alt for sterk for den meldingen, og etter min mening er det feil håndtype. Men never argue with success. Han hadde tre nøkkelkort til vest, spar ess (kunne godt ha vært flere poeng, men håpløse kort for vest, for eks. KQJ), hjerter dame og kløver konge!

Dette resultatet ga nært bunn, men et middels spill på det siste var nok til å avansere. Ambisjonene i semifinalen er imidlertid svært små for oss. Min makker er helt uerfaren med å spille parturnering, og det forsvinner en god del stikk som burde vært enkle å ta. De andre norske parkombinasjonene har jeg større tro på og tror vi finner minst et par av den norske parene i finalen på søndag.

Las Vegas - Kreative spillere og andre

Da har store deler av bridgeeliten (og en haug med andre) beveget seg til Las Vegas, USA hvor US Summer Nationals vil pågå resten av måneden.

Fra vinter i New Zealand via tropevarme i Singapore og så en litt mismodig sommer (i Trøndelag) har undertegnede tatt turen til Vegas hvor det er 40 graders varme. Selvsagt for det meste innendørs regner jeg med å treffe en god del norske bridgespillere.

Det er en rekke forskjellige turneringer som kan spilles, og fredag til søndag pågår den første store turneringen, Von Zedwitz Life Master Pairs. Etter den starter hovedturneringen Spingold Teams.

På flyet over fra London møtte jeg en gammel kjenning, svenske Peter Fredin. Han har ganske nylig gitt ut en bok som kan anbefales. Den er ført i pennen av Jeppe Juhl og heter Master of Pshychology – Inside the remarkable mind of Peter Fredin. Da jeg ble bedt om å bidra til forhåndsomtalen av boken skrev jeg:

Peter Fredin’s remarkable bridge skills combined with an amazing creativity makes him great fun to play with, play against, and watch. And I admire his self-irony. When asked for a hand story, like I did just after he won the European Pairs (2009), he might come up with some crazy hand where he had a very unusual, still apparently sensible reasoning, that went completely wrong for a complete bottom. Such stories may explain how other Fredin-hands one watches or reads about could happen, hands where he did something spectacular, or even unthinkable, and succeeded. There is always some weird reason for it, whether it worked or went wrong! Peter Fredin is the most unpredictable and colourful player I have ever met. If any bridge player in the world deserves to be called “one of a kind”, it must be Peter Fredin. GeO Tislevoll (New Zealand/Norway)

Uforutsigbar herremann ved bridgebordet

Fredins spesialitet er det han ikke er redd for å spille på det han tror på selv om det kanskje er helt mot oddsen, og at han dummer seg loddrett ut når det er feil.

Det er andre spillere av denne typen i den ypperste verdenseliten som selvsagt spiller med oddsen for det meste, men noen ganger gjør veldig overraskende ting. En er Boye Brogeland som teknisk er omtrent perfekt, men også en spiller som tør gjøre uventede ting både i meldinger, spill og motspill. Boye ga også ut en bok for en stund siden sammen med engelske David Bird. Den boken er også morsom og interessant lesing; «Bridge at the Edge».

Tittelen forteller mye

Boye, på samme måte som Fredin elsker å bevege seg på grensen av det trygge i en stadig jakt etter gode spill. Noen ganger blir det lang nese, men mye oftere blir det fantastiske spill som svært få er i nærheten av.

Å se slike spillere, eller lese om dem er morsomt, og det er ikke sjelden imponerende. Aldri kjedelig! Jeg vil likevel komme med en litt advarende pekefinger, for det er ganske sikkert at de aller fleste spillere ikke bør forsøke å kopiere denne typen spillestil. Det er for krevende, og det forutsetter et eksepsjonelt talent. Dessuten er det veldig krevende for makkeren!

Espen Lindqvist og tidligere Erik «Silla» Sælensminde er perfekte makkere for Boye. De greier å henge med i svingene, og da blir produktet et av verdens beste par.

Peter Fredins nevnte selvironi kom klart til syne da jeg like etter EM for par i 2009, spillet jeg nevnte i den der forhåndsomtalen, fikk en historie fra han. Fredin hadde nettopp vunnet par-EM sammen med Bjørn Fallenius. Som «arbeidende» bridgejournalist på banketten spurte jeg:

«Har du et fint spill eller to til meg, Peter?»

Peter: Nja, nei…det var mye dårlig, men motparten var heldigvis dårligere, men her er ett som kanskje er litt morsomt».

Og så ga han meg denne hånden han selv hadde som syd, øst giver og alle i sonen:


Motstanderen til høyre åpnet med 1 kløver som var Presisjon, minst 16 poeng. Fredin sa 1 spar, noen ville kanskje sperret (?), men ingenting spektakulært så langt. Vest doblet og viste 5-8 poeng, og Fredins makker på nords plass redoblet. Deres avtale var at redoblingen viste en topphonnør, ofte dobbelton, for med tre eller flere støttes som regel på et eller annet trinn. Redobling er i prinsippet hjelp med utspillet hvis syd må spille ut mot kontrakt spilt av øst.

Den sterke hånden (øst) meldte nå 2 ruter. Hva tror du Fredin gjorde nå?

Joda, du har kanskje gjettet det når du får det presentert slik. Hvis vi har syv sparstikk som er sannsynlig, og du har selv ruter ess, så er det mange veldig mange stikk her? Det står neppe i 4 spar, men 3 grand kan godt være nedlegg? Makker behøver bare ett stikk til deg utenom den sparkongen du vet om. Motparten ser ikke så ivrige ut med hensyn til hjerterfargen, så den er antagelig ufarlig, og det kommer mest sannsynlig ruter ut.

Fredin var ikke i tvil: 3 grand!

Utgang meldt etter at motparten har vist at de har mer enn halvparten av honnørpoengene. Men det er ikke HP som teller til syvende og sist, det er antall stikk, og Fredin så klart for seg at han og makkeren hadde ni stikk! Fallenius fortalte at over 2 ruter tok det kun ett sekund eller to før Fredin hadde sagt 3 grand.

Hvordan det gikk, og hva hadde Fallenius?

Joda, Fallenius hadde fem små hjerter, så den fargen var ingen trussel. Og han hadde det ene stikket i utenom spar konge som Fredin håpet på, kløver ess!

Så det var syv sparstikk og to ess?

Det var bare en hake ved dette eventyrprosjektet, Fallenius hadde spar konge singel!

Det kom ruter ut og esset – inntaket til sparfargen – ble revet bort med det samme. Eneste sjanse med kongen singel mot A-Q-10 syvende i spar var at knekten satt dobbel. Fredin spilte spar ess som tok med seg kongen, så spar dame. Om knekten hadde falt ville det vært ni stikk i 3 grand og en spektakulær score etter sterk kunstig kløveråpning fra motparten, men spar knekt satt altså tredje. Dermed fikk svensken tre sparstikk og for de to essene, mer kunne han ikke få, altså fire sonebet i et spill hvor begge sider kun kan vinne delkontrakt. Den reneste bunnen i hele EM var et faktum, men noen timer senere var Fredin europamester.

Bortspill? (fra Ungdoms EM)

I dette spillet fra en av kampene under Ungdoms EM var det en del spillere som gikk bet i standardkontrakten 3 grand.

Var det bortspill?

Endel avhang faktisk av hvilke utspillsavtaler motspillerne hadde mot grandkontrakt. Det kan være litt tilfeldig hva som er best, og det kan være ganske små kort som får betydning av og til.

I dette tilfellet var det egentlig ingen sjanse for bet om utspillet var «norsk fordeling», forutsatt at spillefører så poenget. For de som bruker fjerde høyeste i utspill var det litt større sjanse for bet, og med det utspillet var det faktisk et litt ekkelt valg for spillefører.


La oss si nord spiller ut spar 3 (norsk fordeling) mot 3 grand og det går 10, knekt og dame. I andre stikk spilles ruter, og syd vinner med kongen. Derfra kommer spar 4.

Hva gjør du nå?

Da spillet forekom der jeg så på (BBO) stakk vest opp med esset. Han hadde oppdaget ett poeng, men oversett ett annet. Det han hadde fått med seg var at spar 9 var blitt et veldig stort kort. Nord har kun kongen som er større, og om nord har den andre ruterhonnøren er det helt trygt å stikke med spar ess og spille ruter for å sette opp fargen. Spar 9-2 er da en sikker stopper så lenge altså nord kommer inn.


Hvis nord kommer inn i andre ruterrunde er vest sin gjenværende sparkombinasjon en trygg stopper.

Men om syd kommer inn er det verre, gjennomspill av nieren er ubehagelig. Kanskje tenkte spilleren også på at spar 4 var den minste sparen som er ute, og om de spiller etter «vanlige» motspillsregler så sitter fort sparfargen 4-4 fra start (de fleste spiller den minste tilbake fra opprinnelig fire kort, norske fra gjenværende). Gjør sparen det får uansett ikke forsvaret mer enn to sparstikk og to ruterstikk, men om sparen sitter 4-4 spiller det ingen rolle hva vest gjør. Og om han tenkte på at syds spar 4 var den minste sparen som var igjen syd skulle vest selvsagt lagt liten fra hånden. For da må jo nord stikke over fireren, han har ikke mindre spar! Vest blir sittende igjen med A-9 som en fet dobbelstopper med nord inne, omtrent som om vest hadde A-Q og nord var inne!


Slik så hele spillet ut:

Da altså vest stakk opp med spar ess ble det galt idet syd var den motspilleren som kom inn i andre ruterrunde. Spar gjennom 9-2 gjorde at nord med K-8-7 gjenværende tok tre stikk – en bet i kontrakten. Siden syd spilte spar 4 tilbake - avslørende, den minste sparen - var dette et bortspill, spillefører hadde helt sikkert spill ved å legge liten siden nord da må stikke seg inn (spar 3 i utspill).  Kanskje var syd «lur» da han spilte spar 4 tilbake og ikke spar 5 som er standard, eller kanskje spiller akkurat det paret slik (?). Uansett så var den «lure» fireren egentlig en gave for spillefører som hadde sikkert spill ved å legge toeren fra hånden. Nord blir tvunget til å stikke over syds kort og vest har som sagt plutselig en sikker dobbel stopper i spar. Med spar 3 ut har spillefører også sikkert spill ved å legge liten om syd spiller femmeren, men da vet han det ikke sikkert for det er jo en spar igjen som er mindre enn femmeren, spar 4. Den kunne nord hatt. Men nord hadde allerede brukt opp sin minste spar slik som spillet var. Hvis han hadde hatt spar 4 til å legge under syds spar 5, og om nord har ruterinntaket blir det feil å legge liten fra vest i andre sparrunde. Da ville det vinnende spillet være å vinne med esset.

Dette var altså med den minste sparen i utspill fra nord, norsk fordeling, eller også for dem som spiller «invitt» (lavt kort fra honnør), men ikke fjerde høyeste. Med fjerde høyeste i utspill har motspillerne taket på det når det gjelder sparfargen. Det går spar 6, 10, knekt dame. Så ruter som syd stikker og spiller spar 5. Nå har nord en liten spar å legge under femmeren, så spillefører går bet om han stikker med esset for å satse på at nord har en ruterhonnør (9-2 er som sagt da en stopper om nord kommer inn). Men kontrakten kan vinnes da også om spillefører satser på at syd har tre spar og begge ruterhonnørene. Han kan lasjere andre spar, stikke den tredje og spille ruter. Det blir et litt spennende øyeblikk om hvem som vinner stikket i andre ruterrunde, men siden det er syd som etter dette ikke har flere spar igjen går det bra. Om spar sitter 4-4 er det uvesentlig hva spillefører gjør i andre stikk.med hensyn til det å vinne kontrakten, motparten kan ikke få mer enn to sparstikk og to ruterstikk.

At en utspillskonvensjon kan være avgjørende for om en kontrakt kan vinnes eller ikke hender. Men det er nokså tilfeldig hvilken utspillsavtale som er "vinneren" i et sånt enkeltspill, og slikt jevner seg nok ut over tid. 

JUNIOR NM FOR PAR

Junior NM ble avviklet i helgen med 21 deltakende par.

Favoritter var Espen Flått-Christian Bakke (Studentenes/Bergen Ak). De så en stund ut til å innfri favorittstempelet, men greide bare 2.plass, forbigått av Marcus Andreas Scheie og Jacob Nordvoll Johannessen (Norrøna/Sortland). På 3.plass kom Sofie Græsholt Sjødal-Agnethe Hansen Kjensli (Nesodden).

Alle resultatene og spillstensiler finner du her. Dessuten vil du finne mer omtale av mesterskapet i NBF sin mesterskapsblogg, her (Kristian B. Ellingsen).

I dette spillet ville det bli topp eller bunn for N/S om de var veldig optimistiske.


Syd åpner med 1 ruter. Noen vil kanskje vurdere åpning med 1 kløver pga. den store forskjellen i fargekvalitet, men det er ikke korrekt bridge. Vi må åpne med det som gjør at vi kan få vist riktig fargelengde senere. Etter syds 1 ruter og svaret 1 hjerter fra nord vil syd melde kløver, om mulig to ganger for å vise 5-5. Her kommer øst innpå med 1 spar. Syd viser kløveren, og det er ikke unaturlig at nord blir sleminteressert med den gode hånden og fet rutertilpasning. De bør nok kunne stoppe i utgang, for de mangler to Key Cards – ruter konge og hjerter ess. Problemet med å undersøke slemmuligheten er at man risikerer å havne i 5 ruter i stedet for 3 grand som er beste stoppested med disse kortene i parturnering. Derfor er det i parturnering ikke helt uvanlig strategi å ta en sjansen på slem i stedet for å spille utgang i minorkontrakt hvis man tror det gir dårlig score uansett mot en haug med 3 grand kontrakter rundt omkring i lokalet. Spesielt hvis man vet at trumfkongen er det ene nøkkelkortet som mangler så det i alle fall ikke mangler to ess, for da kan det være slem kun avhenger av trumffinessen. Hvordan bør det spilles i 6 ruter med spar ut fra vest?

Å toppe trumfen i håp om singel konge er ikke helt borte vekke, men det er større sannsynlighet å ta finessen med ti trumf til sammen i en farge hvor kongen mangler. Her går det bra hvis man spiller med oddsen i trumffargen: opp med spar ess, kløver som stikkes hos syd, så trumf knekt som får løpe om vest ikke dekker. Sparene hos nord kan enten kastes før trumfen tas ut (men det forutsetter 4-3 i kløver), eller sake spar etter uttrumfing som også går bra med inntak til syd i trumf.

Bakke-Flått var det eneste paret som var i slem, og de noterte +1540 da øst ikke hadde tro på den kontrakten. Hvis ruter konge hadde vært plassert hos øst ville det blitt ren bunn til N/S i 6 ruter doblet. Græsholt Sjødal- Hansen Kjensli fikk nest-topp N/S for 3 grand med tolv stikk, +690. Vinnerparet Scheie-Nordvoll Johannessen fikk et godt spill som Ø/V da deres motstandere spilte 3 ruter med kun elleve stikk.

EM for ungdomslag (Junior EM): NESTEN for de norske

Norge gjorde totalt sett en bra innsats i EM for ungdomslag (eller junior EM som jeg velger å kalle det) på hjemmebane, men det ble litt sånn «nesten» til slutt. I to av klassene lå våre lag bra an til å kapre medalje, men begge lagene manglet noen få VP på det da siste runde var ferdigspilt.

I U-26 klassen var Sverige ganske suverene på topp. Nederland kapret sølv rett foran Tyskland, og Norge kom 5,5 VP bak tyskerne på 4.plass. Det er en veldig liten margin, og i noen kamper er det helt sikkert spill som svingte mer enn det. Fjerdeplass er uansett sterkt, men det er også en litt irriterende plassering da det å klatre opp på pallen selvsagt er det spillerne håper på når de er så nære. På det norske U-26 laget spilte Christian Bakke, Espen Flått, Marcus Scheie, Joakim Sæther, Sofie Græsholt Sjødal og Thea Hove Hauge. Lagkaptein var Lars Eide og Sten Bjertnes var coach.

Det norske U-26 laget som var så nære medaljeplass

(Foto: Francesca Canali, EBL)

U-26 damer så det nesten enda lysere ut med hensyn til medaljeplass. Laget hadde imidlertid en tøff avslutning mot sterke lag, og et stortap mot Frankrike ødela mye. Norge droppet ut av topp-3 som de hadde ligget på i store deler av mesterskapet, ja, etter noen runder lå de til og med på 2.plass. Avslutningen etter stortapet mot Frankrike ble ikke bra nok, og nettopp Frankrike snek seg også forbi Norge som ble nr. 5 til slutt. På det norske laget som absolutt satte sitt preg på mesterskapet spilte Kaja Brekke, Katarina Ekren, Thea Lucia Indrebø, Agnethe Hansen Kjensli og Ida Marie Øberg. Sven Olai Høiland var lagkaptein (NPC) og Elisabeth Græsholt Sjødal coach.


I U-26 Women var Norge også svært nær en pallplass

(Foto: Francesca Canali, EBL)

Det relativt ferske (sammenlignet med U-26 og U-26W spillerne våre) U-21 laget hang bra med lenge, men en litt svak avslutning førte til en plass på nedre del av tabellen (nr. 8). De vant syv av i alt 18 kamper, og storseieren mot bronsevinnerne England smakte nok godt. Mesterskapet har garantert vært en lærerik opplevelse for våre U-21 spillere.

Det norske yngstelaget (U-16) kom litt dårlig ut i starten, men utover i mesterskapet spilte de bedre og bedre. De avsluttet faktisk med ni seiere på rad! Det ga 8.plass til slutt med noen lag ikke langt foran. Det var imidlertid et godt stykke opp til medaljeplass for Norge i den klassen. Som for U-21 laget vårt ga deltakelsen i dette mesterskapet helt sikkert massevis av nyttig lærdom og erfaring. Det lover absolutt godt for de neste årene hvor det naturlig nok må etterfylles på U-26 laget idet spillere blir for gamle for juniorklassen.

Junior EM: Mot en spennde avslutningsdag

Norge U-26 vant alle sine tre kamper på onsdag, og før siste spilledag ligger de på 4.plass. Norge er 11 VP bak Tyskland på 3.plass, og 21 VP bak Nederland på 2.plass. Lederlaget Sverige ser ut til å ha bra kontroll på EM-tittelen da de har fått opp en 24 VP ledelse foran nr. 2. Norge har igjen tre lag som ligger på den nedre halvdelen av tabellen så det bør være en sjanse for medalje om det klaffer siste spilledag.

I U-26 Women ligger Norge på 3.plass før de siste fire kampene. Vårt lag har igjen både Polen og Nederland som ligger foran på tabellen. Det blir tøft, men det gir jo også muligheter til å klatre! Norges damelag har 7 VP margin ned til 4.plassen.

U-21 laget ligger litt under middels mens U-16 laget har noe over middels. I de klassene er det henholdsvis tre og fire kamper igjen å spille.

Hele den norske EM troppen i junior EM (foto: Francesca Canali, EBL)

Her er et interessant spill som Tor Bakke fortalte meg, han hadde fått det med seg fra U-21 lagenes spilling.

Dette er nok egentlig en lilleslem, men med så gode kort hos nord kan det være fare for å havne i storeslem, for eksempel etter grandåpning fra syd og overføring til spar hvor syd superaksepterer. Det er imidlertid ikke noen god storeslem da syds minorhonnører gir kun tre avkast for hjertertapere hos nord. De åpenbare sjansene er små:

- singel hjerter konge er en

- ruter dame dobbel en annen.

I så fall blir det fire avkast på syds minorvinnere for nords hjerter. Om syd hadde hatt kløver knekt i stedet for en av de to små kløverne, eller ruter dame i stedet for knekten ville det vært tretten enkle stikk. Det er imidlertid en annen sjanse også slik kortene faktisk så ut, SKVIS!

For å få til det må en motspiller ha hjerter konge samt at han må være alene om holdet i kløver (ha minst fem slik at han andre ikke kan stoppe spillefører fra å få stikk på den fjerde kløveren), eller ha både hjerter konge og ruter dame. Men slik kortene er her må hjerteren være overgang til den siden hvor truslene er og (syd) i sluttposisjonen, og derfor kan ikke hjerter ess tas tidlig. Vest kan derfor ikke skvises begge skvistruslene er hos syd, han kaster bak syd, så spillefører må håpe øst har for mye å passe på.

Og det har han i dette spillet!

Spillet starter for eksempel med trumf ut, noe som skjedde der Norge satt N/S og var i storeslem. Kløver ess og ruter konge blir innkassert, så trumf til syd. Ruter ess og kløver K-Q gir avkast for tre hjerter hos nord. Slik startet den norske spilleføreren. Deretter følger resten av trumfen. Dessverre «glemte» nordmannen at det allerede var klart øst var alene om holdet i kløver da vest ikke fulgte farge i tredje runde av fargen. Så da han spilte en spar fra nord og skulle kaste fra syd ba han om kløver 8. Dermed ble han avhengig av at øst hadde hjerter konge og ruter dame for å få til en skvis mot øst, men det hadde han ikke og kontrakten gikk en nitrist bet, men storeslemmen stod egentlig.

Idet spillefører kjører alle sparene til bunns blir situasjonen slik før den aller siste sparen:


På spar 5 må øst gi opp. Kaster han hjerter forsvinner syds kløver og det blir to hjerterstikk til slutt da kongen er singel og kommer på. Hvis øst kaster kløver for å holde hjerteren forsvinner syds hjerter 6, og syd tar de to siste med hjerter ess og kløver 8. Det eneste spillefører behøver å følge med på er om øst kaster sin siste kløver som jo spillefører vet han har, og så kastes motsatt av øst fra syd i tredje siste stikk.

For Norge ble spillet svært kostbart da det med lilleslem ved det andre bordet ble 17 IMP ut i stedet for 13 IMP inn om 7 spar hadde blitt vunnet. To spillefører vant 7 spar og vant 13 IMP for det, og det var Nederland og Tyrkia sine N/S-par.

Junior EM: Norge i medaljekamp (?)

Det er langt igjen i EM for juniorer på Oslofjord Arena i Stokke, men det kan se ut som i hvert fall to norske lag blir å kjempe om medalje.

I U-26 ligger vårt lag på 3.plass idet det gjenstår syv av 23 kamper. Det er trolig for langt frem til lederlaget Sverige og Nederland, men det kan bli bronse hvis avslutningen blir bra.

I U-26 Women ligger Norge på 4.plass mindre enn 1 VP bak nr. 3, og fra vårt lag opp til ledende Nederland er det mindre enn 7 VP. I den klassen skal det spilles 9 runder til, hvorav Norge har en oversitt.

U-21 laget tok en veldig fin seier mot England i tirsdagens siste kamp (17.39 VP). Etter det ligger de på 6.plass, mens U-16 ligger på en foreløpig 11.plass. De har vunnet mange kamper, men dessverre har tapene så langt vært ganske store. Vi håper og tror på en sterk avslutning for de to lagene også så de klatrer på tabellene.


Det norske yngstelaget kommer nok sterkt mot slutten av mesterskapet!

I U-26 klassen avsluttet Norge tirsdagen med en kalasseier mot Irland - full pott, 20-0 VP. Da gikk det aller meste i norsk favør, kampen var i realiteten spill mot ett mål. Her er et par fine slemgevinster:

I dette spillet var Espen Flått-Christian Bakke det eneste paret som fant frem til 6 hjerter. Det er kanskje litt overraskende at ikke flere par kom i 6 hjerter, for N/S har en formidabel tilpasning, og i hjerterslem er det egentlig ingenting å spille om, Ø/V får et sparstikk.Om nord åpner med 1 hjerter har syd en hånd som er mye sterkere enn de faktiske honnørpoengene. Fortsettelse blir avhengig av system og hvilken støttemelding syd velger å avgi. Det skjer også ved mange bord at vest melder seg på med sin 5-5 hånd.

Å si 4 hjerter direkte som syd tror jeg er feil om avtalen er "standard", at det viser kun en svak hånd med veldig mange trumf. Et sånt hopp bør være innefor et ganske smalt styrkeintervall, for hvis det kan være nesten ingenting med fem-seks trumf en gang og en bra hånd neste gang blir det umulig for åpneren å vurdere om han har en sterk hånd. Hvis man spiller med minisplinter er det kanskje en aktuell melding (3 kløver), men hånden er såpass sterk at syd vil i utgang uansett. Kanskje er det nok til å vise en minimum Splinter hånd, 4 kløver (for eksempel). Som sagt, mye avhenger av system og avtaler, men også av av syds vurdering av kortene. Det er en syvtapers hånd i hjerterkontrakt, og et pluss kan ofte være mellomkortene i ruterfargen som kan gjøre at den fargen lettere kan godspilles (om kortene er annerledes). Altså, gode grunner til ¨å være optimistisk. Jeg har foreløpig ikke fått fatt i Flått-Bakke sitt meldingsforløp (så denne artikkelen kan blir oppdatert serene i dag), men de var altså alene om å notere meldt og vunnet slem, 13 IMP til Norge mot utgang ved det andre bordet.


Espen Flått på vei mot nok en fin slem

Ved det andre bordet meldte Marcus Scheie-Joakim Sæther slem i dette spillet:

Kun syv av 22 Ø/V-par meldte 6 spar. En måte å finne den kontrakten på er om vest åpner med 1 grand og øst bruker Splinter etter Stayman hvor vest svarer 2 spar. Hvis øst hopper til 4 hjerter (singelton) over 2 spar bør de kunne komme i slem. Den meldingen etter å ha brukt Stayman kan ikke (bør ikke) være naturlig da svarhånden med lang hjerterfarge ikke bruker Stayman, men overføring. Øst har vel bare sånn akkurat til det, kanskje litt i minste laget. Over 4 hjerter har for så vidt vest en litt bortkastet verdi i hjerter konge, men resten er glimrende, maksimum styrke og femkorts spar. Det norske paret noterte +1430, 14 IMP inn da irene var kun i utgang.

Alt om junior EM, resultater, bulletiner osv. finner du her.

 

 

Motspillpoeng fra Junior EM

I dette spillet fra mandagens spilling i Junior EM var det et fint, lite motspillpoeng som kan være fort gjort å overse.

Du sitter øst og ser nords kort som er blindemann, og kontrakten er 2NT etter at syd åpnet med det og viste 20-21 hp.

Makker spiller ut hjerter 2 (norske), eller invittutspill, og du legger i hjerter dame som syd stikker med kongen. I andre stikk spiller syd liten kløver til liten fra vest, tieren og din knekt.

Hva spiller du nå?

Du spiller hjerter, men hvilken hjerter?

Det virker litt automatisk å spille tilbake hjerter 10. Med to gjenværende spilles i nesten alle spill den høyeste hvis man returnerer den fargen makker spilte ut. Her kan det godt være kostbart, hvis hjerteren sitter slik fra start:

Nord

 

9-8-7

Syd

K-J

Med tieren tilbake fra øst vokser nords hjerter 9 opp til stikk. Det er ofte at slike kombinasjoner som nord har her kan komme i spill (typisk nieren tredje). I dette tilfellet er det nok korrekt å spille den minste hjerteren tilbake i stikk 3. Det kan ikke koste noe, ofte har makker god nok hjerter til at dette går fint uansett, og om det sitter som foreslått vil liten tilbake være helt gull. Syds knekt blir da stukket med esset (makker har i så fall esset tynt femte fra start), så hjerter til din tier som står, og makker har fortsatt inntak til to hjertere som står.

Det var unødvendig å være så påpasselig i dette spillet:

Å gå bet i 2NT var ganske standard. Hvilket kort øst spilte tilbake betød ingen ting siden vest hadde A-J i toppen av utspillsfargen. Merk dog at det ikke koster noe at øst spiller den lille hjerteren i fargens andre runde, det kan ikke bli noen blokkering i denne situasjonen. Thea Lucia Indrebø for det norske U-26W laget spilte liten hjerter tilbake, men dessverre så ga det ikke noe ekstra denne gangen. 

Hva ville du åpnet med som syd?


Jeg mener 2NT er korrekt (eller den meldingen som vil vise 20-21 grand) og ganske opplagt åpningsmelding. Noen vil kanskje heller åpne med 1 kløver. Da blir det kanskje mulig å finne en fin delkontrakt i kløver, men det er denne gangen. Min anbefaling er heller å åpne med NT (vise hvilket grandintervall du har) en gang for ofte enn en gang for lite med denne typen hender. I det lange løp vil det lønne seg. Det er veldig ofte godt å få fortalt om styrken med det samme hvis kortene er sånn noenlunde en grandhånd.

JUNIOR EM - MANDAG

Dameklassen og U-16 startet mandag sine turneringer i junior EM som spilles i Stokke.

Den første spilledagen for U-26 Women startet med tre fine norske seiere før det ble tap for ledende Frankrike. Etter fire av i alt 18 kamper i den klassen ligger Norge på 4.plass og har god kontakt med dem foran.

For vårt U-16 lag startet det trått med to tap, men så ble Tyskland og Sverige klart slått. Laget ligger 3,74 VP over middels etter fire kamper, og det er jevnt foran vårt lag også i den klassen.

I U-21 ble det kun spilt to kamper denne dagen. For Norge ga det to tap, mot Frankrike og lederlaget Polen. Vårt lag ligger litt under middels på 6.plass.

U-26 laget hadde en veldig bra dag med tre strake seiere som brakte dem opp på 3.plass bak Nederland og Sverige som har fått opp en liten luke. I denne klassen er det spilt 12 av 23 kamper.

Her er et par slemspill (eller ikke…) fra mandagens spilling. (Vest er giver og passer)

Ville du likt å være i slem med disse kortene?

Jo, med ti trumf og ingen tapere utenom er 6 spar en god kontrakt selv om både trumf konge og dame mangler. I praksis er det kun K-Q-10 (alle tre trumfene) bak A-J som beter 6 spar.

Merk at det er en safevariant i trumf her, hvis trumfen sitter litt annerledes i mot. Det bør spilles liten til knekten hvis øst følger med spar 10 i første runde. Her kommer kongen på og det er ingen problemer, men hvis øst hadde fulgt på med tieren er riktig spill å legge knekten. Om vest kan stikke den sitter fargen 2-1, ingen problemer, og ekstrasjansen spillefører får med seg er at øst har K-Q-10, altså alle trumfene på den siden. Har han det hjelper det ikke motspilleren å legge i en stor trumf i fargens første, tvert om, det hjelper spillefører som kanskje kan overse safevarianten om øst følger med tieren. Sånn som det satt var det ingen problemer i spillet, tolv enkle stikk, men det var problemer i meldingene. 

Man kan påstå at når det er en så god slem så er det ikke imponerende at kun syv av 22 lag meldte slem. Men det er for enkelt å kritisere på den måten. Merk at N/S i sparkontrakt mangler ett Key-Card og trumf dame, og når det er slik skal man normalt ikke melde slem. Grunnen til at slem av og til likevel kan være bra er at man har ti trumf til sammen, og da er 2-1 sits nok til at trumfen ikke gir taper (om det for eksempel er Kongen sjette mot Esset fjerde), eller kun en taper om det er sånn som i dette tilfellet. Løsningen på dette problemet kan noen ganger være at den som VET det er ti trumf «lyver på seg» trumf dame i et eventuelt svar på Key Card Blackwood. Slik blir det dog ikke alltid mulig å løse denne situasjonen, kanskje blir det tilfeldigvis feil spiller som spør etter Key Cards, eller kanskje er det ingen i paret som vet det er ti trumf til sammen. Så å misse en sånn slem er ikke noen feil akkurat.

I Norges kamp mot Bulgaria i U-26 ble det tapt spill da bulgarernes par var et av de få parene som meldte 6 spar. Det ga 13 IMP ut for det norske laget, men Norge vant kampen med 9 IMP.

Det neste spillet forekom i U-26 Women og U-16 i deres fjerde kamp for dagen.

Her åpner vest med 1 ruter, og ved veldig mange bord vil nord melde 2 ruter som Michaels Cuebid (begge major).

Hvordan bør ferden gå videre?

Dette er en veldig fin slem, og faktisk en bra storeslem i ruter. At kløveren gir fem stikk er som regel nok til at det vinnes syv trekk i ruterkontrakt. Det er fordi øst har perfekt fordeling i majorfargene sånn at den fjerde og femte kløveren gir avkast for to spar. Vests andre spar kan senere trumfes hos øst, og den stjelingen blir det trettende stikket.

Dette er selvsagt ikke enkelt å vite i meldingene. Og om øst hadde hatt «feil» fordeling i majorfargene (fire spar og to hjerter) ville det ikke vært mulig å vinne tretten stikk.

Dette snakket om storeslem er vel litt for mye av det gode selv om den står, for her var det vanskelig nok å komme i lilleslem. Kun to par i U-26 Women fant frem til 6 ruter, ingen par i U-16 meldte slem.

Spørsmålet mitt gjentas: hvordan bør det meldes etter 2 ruter Michaels Cuebid fra nord?

Hvis Ø/V har bra avtaler i densituasjonen hvor motparten bruker Michaels Cuebid eller 2NT som begge minor vil øst kunne vise forskjellige håndtyper med de to mulige overmeldingene av nords farger (her spar og hjerter). En av de overmeldingene bør vise ruterstøtte og minst invitt til utgang, den andre overmeldingen bør vise kravmelding med den fjerde, eneste umeldte fargen (her kløver). Med den avtalen kan også svareren få meldt med litt svakere kort, kun konkurrende med ruterstøtte (3 ruter) og ikke-kravmelding 3 kløver med lang kløver. Dette må imidlertid være klart avtalt! Om øst har slike meldinger til rådighet kan han/hun denne gangen vise ruterstøtte og kort gode nok til minst en utgangsinvitt. Vest kan da kanskje ta sjansen på 4 hjerter som Splinter - kortfarge? I så fall er de på god vei mot slem, men å melde storeslem er nok egentlig ikke på tale.

Norge Damer tapte spillet med 2 IMP da de var i 5 ruter mot 3 grand ved det andre bordet (+640 mot 690), men det betyr vel kanskje at det norske paret i meldingene var nærmere å finne frem til 6 ruter enn motstanderlagets Ø/V-par?

Junior EM, dag 3

Søndag lå Norge på 5-6 plass i U-26, men et litt stygt nederlag mot Tyskland (2,97 VP) bragte dem ned til 8.plass. Det er imidlertid god kontakt med lagene foran, og de har spilt kun 9 av i alt 23 kamper.

Også U-21 har spilt 9 runder, for dem av i alt 18 så de er nå halvveis. Norge U-21 ligger som nr. 7 med omtrent middels, og det er flere lag rett foran vårt lag.

U-26 Women og U-16 starter spillingen i dag (mandag).

Mandag vil alle klassene være i gang i junior EM som spilles i Stokke

Jeg vet ikke hvilke mål laglederne for de forskjellige norske lagene og spillerne har satt seg, eller om de i det hele tatt har satt seg konkrete resultatmål før mesterskapet. Det beste er jo å konsentrere seg om hver enkelt kamp, eller egentlig hvert enkelt spill: Ett spill av gangen. Så teller man opp etterpå uten p fokusere for mye på stillingen underveis og hva det kan bli til slutt. Men oss som er litt utenfor det hele har lov å tippe og spekulere. Det er vanskelig, ikke lett å vite nivået til andre nasjonenes juniorlag da utskiftninger selvsagt skjer når noen blir for gamle for å delta i de respektive klasser. Men jeg kaster meg uti det med noen tips og er ganske optimistisk (no pressure ).

På det etter hvert rutinerte norske U-26 laget spiller Christian Bakke-Espen Flått, Marcus Scheie-Joakim Sæther og Thea H. Hauge – Sofie G. Sjødal. Mitt tips: Bronse

U-21 stiller med et ganske ungt og ferskt lag, men spillere som allerede har vist de kan gjøre mye bra. Det er Marius D. Austad-Markus Lund, Carl-Otto Curran-Arne O. Devik, Christian Fredrik Johnsen-Magnus Sætre. Mitt tips: over middels, medaljesjanse med full klaff.

I Women-26 stiller Norge med Kaja Brekke, Katarina Ekren, Thea Lucia Indrebø, Agnethe Hansen Kjensli, Ida Marie Øberg. Disse unge damene har spilt mye de siste årene og vist stor fremgang. De kommer til å bite godt fra seg i mesterskapet som for den klassen altså starter i dag. Jeg kjenner ikke så godt til nivået for de andre lagene, men likevel, mitt tips: bronse

U-16 laget vårt har svært unge spillere (selvsagt), men flere av dem har allerede vært å se høyt oppe på resultatlister i flere år nå! Laget består av: Anders Brogeland, Nicolai Heiberg-Evenstad, Linus Hjelvik, Are Borgar Landsvik, Jørgen Lindaas Norby og Thomas Tøsse. Mitt tips: Bronse

JUNIOR EM og MSIBT, dag 2

Det norske laget i U-26 under junior-EM klatret bra å¨lørdag med tre strake seiere. Etter seks kamper ligger de som nr. 5.

I U-21 vant Norge to kamper og ligger som nr. 7. Detaljerte resultater kan du finner her, på mesterskapssiden, eller i en bloggartikkel postet av Kristain B. Ellingsen, her

I Sveaas-turneringen begynner det å dra seg til før avslutningsdagen. Nederlandske Meike Wortel-Jacco Hop leder. På 2.plass ikke langt bak ligger Dombrove-Naqvi (Tyskland/England) før det er en liten luke til et kobbel bestående av mange skumle par, ett av dem far og sønn Tor og Fredirk Helness. De har hatt en tendes til å komme sterkt utover i denne turneringen tidligere år og har jo vunnet den to ganger tidligere. Det er nok tid på søndag til at mange par kan blande seg inn i tetkampen før avslutningen i to-tiden. 

Her et et typisk parturningsspill hvor mange "haiet" litt for parturneringspoengene (Nord giver, ingen i sonen):

Meldingene gikk på forskjellig måte. Noen steder åpnet nord med 1 minor (oftest 1 kløver). Syd meldte spar og viste senere lang spar. Makker var med og meldte, du vet etterhvert at han trolig har hjerter og kløver. Det blir kamp om kontrakten, spar N/S og hjerter Ø/V. Du og makker konkurrerer til tre-trinnet (i alle fall). Hva om motparten da er med til 3 spar, dobler du?


Mange gjorde det (doblet 3 spar), og andre hørte Ø/V melde 4 hjerter. Enkelte steder doblet N/S 3 hjerter. Det er ofte i sånne spill at det blir mange doblede kontrakter, ingen vet helt sikkert hivlken side som "eier" spillet. 

Ved seks bord var kontakten 3 spar N/S doblet med hjemgang, N/S +530. Selv om trumfen satt skjevt fikk ikke Ø/V mer enn fire motspillstikk (to i spar og to i kløver). Fem Ø/V-par var i 3 hjerter doblet som Ø/V og vant den for +530.

Lederparet satt Ø/V mot 4 spar og noterte +50 som ga +12. Helness-Helness gikk på en trøkk i akkurat dette spillet, de satt N/S og doblet 3 hjerter som ble vunnet. Det ga det norske paret -53 (61 er maksimum).    

Første dag i MSIBT og JUNIOR EM

JUNIOR EM har nettopp startet, men kun for U-26 og U-21 klassen mens U-26 Women og U-16 starter først mandag. Det er lange turneringer som skal spilles, og først på torsdag 11.juli er mesterskapene ferdigspilt.

I starten fikk vårt U-21 lag en stor seier (mot Finland) og to knepne tap, noe som plasserer dem litt over middels. U-21 laget vant en kamp, men tapte to (et stort tap) og ligger under middels helt i starten.

I MSIBT (Sveaas-turneringen) deltar 125 par, flere av dem utenlandske. Best ut første dag kom Odin Svendsen sammen med engelske Simon Gillis foran et nederlandsk par, og vi merker oss Gunn Helness-Ida Wennevold på 3.plass. Men også i den turneringen er det nettopp startet, og de avslutter på søndag. 

Fra Junior EM:

Mot Finland vant Norge flere tosifrede svingspill, mest pga. rett og slett bedre bridge enn finnene. I dette spillet var nok vårt lag litt heldig:

Finland spilte 6 grand og vant tolv stikk, de ga antagelig bort ett stikk i spar (?).

Som ett av fire par som meldte storeslem (av totalt 22) var Sofie Grasholt Sjødal og Thea Hove Hauge. Og de unngikk den storeslemmen som ikke har sjanser slik det sitter, 7 spar hor det må bli en trumftaper. Det kan være naturlig å finne spar som trumf i meldingene, og da bør det være mulig å finne ut at sparen ikke er god nok (mangler trumf dame) for storslem via Key Card Blackwood.

Sofie og Thea meldte 7 hjerter! Der var det ingen spartaper, den kastes på vests kløver. Det var dog et annet problem, hjerteren viste seg å være litt for svak siden vest var renons. Hjerteren måtte sitte 3-3, og da den gjorde det var det en fet +1510 til notering for Norge, og 11 IMP inn i kampen som ble vunnet med hele 37 IMP.

Litt flaks er ikke å forakte, og får våre lag det i fortsettelsen og spiller på det nivået vi vet de kan, kan det bli gode norske plasseringer i mesterskapet som foregår i Stokke. 

 

 

Internasjonal bridge i Norge!

I dag (torsdag) starter Junior EM (27th European Youth Teams Championships) i Oslo, eller mer korrekt Stokke. Det spilles i fire klasser (U-26, U-21, U-16 og U-26 Women) og Norge som spiller på hjemmebane deltar selvsagt i alle klassene. Hjemmesiden for mesterskapet med all informasjon om lagene, program osv. finner du her.

Junior EM spilles på Oslofjord Congress Center i Stokke utenfor Oslo. 

På samme sted spilles også Marit Sveaas Internasjonale turnering (MSIBT). Selv om denne turneringen har trukket til seg mange internasjonale toppspillere ble det norsk seier i 2016, 2017 og i fjor. Far og sønn Tor og Fredrik Helness vant to år på rad, men de spilte ikke sammen i fjor. I år prøver de igjen og kan kanskje ta en trippel? I fjor vant Nils Kåre Kvangraven og Terje Lie.

Hjemmesiden for denne turneringen finner du her.

 

Nominasjoner til IBPA-priser

Etter VM vil en del spillere flytte seg fra VM-byen Wuhan i Kina til Hainan hvor det i år som i fjor vil være en gigantisk pris-sermoni for å dele ut IBPA awards i flere katergorier. Undertegnede og Boye Brogeland var så heldige å få være med på det i fjor. Det er et show jeg ikke har sett maken til, og dagene etter utdelingen er det en stor bridgefestival. Prisvinnerne blir invitert med alt dekket både når det gjelder transport og opphold. Flere norske spillere og journalister er nominert, men jeg vet ikke i skrivende stund om noen av de har blitt kåret til vinner. 

Her er et spill som Tor Eivind Grude er nominert for, en fin spilleføring fra NM for klubblag, og Nils Kåre Kvangraven er nominert for sin artikkel (journalistprisen) om spillet. Jeg har sakset deler av artikkelen fra bulletinen under det nylig avholdte EM i Istanbul.

//

 

 

//

Det er andre gode kandidater i kategorien "Beste spilleføring", men Grude/Kvangraven bør ha en sjanse til å vinne synes jeg, for det er jo bærre lekkert

EM AVSLUTNINGEN

Åpent EM i Istanbul er ferdig. Det ble ikke flere medaljer for Norge enn de to som ble kapret i Senior par hvor Åsmudn Stokkeland og Sverre Johnsen tok gull og Rune Anderssen-Helge Hantveit kom på 2.plass..

Kristian B. Ellingsen og Rune Marstrander ble beste norske par i Open Pairs med 22.plass i finalen (50,76%).

Roar Voll og Asbjørn Kindsbekken kom på 33.plass med litt under middels. Finalen bestod av 52 par.

I sideturneringene Jean Paul Meyers Pairs 1 og 2 (to endags turneringer) ble det først 6.plass til Ranja Sivertsvik-Harald Eide før Tor Eivind Grude-Christian Bakke tok en sterk 3.plass på avslutningsdagen. Alt om det avsluttede ÅPENT EM finner du her.

GULL OG SØLV I SENIOR EM!

Det ble en fantastisk dag for norsk bridge i Istanbul torsdag.

I seniorfinalen for par fikk Åsmund Stokkeland og Sverre Johnsen skikkelig dreisen på det utover i finalen og vant overlegent, med 5,33% margin, en sjeldent stor seiersmargin i et internasjonalt mesterskap.

Gull var imidlertid ikke nok for de norske denne fantastiske dagen. Rune Anderssen-Helge Hantveit vant sølv foran Vainikonis-Olanski fra Litauen. Bak dem igjen kom en rekke profilerte spillere. Seniorfeltet bestod av en haug med spillere som har kapret veldig mange internasjonale medaljer opp gjennom årene.

Dette er en enorm triumf for norsk bridge! Og det er svært hyggelig at dette skjedde nå etter at det ikke har vært alt for mye å rope hurra for så langt i EM sett med norske øyne.

I damefinalen ble det til slutt 13.plass til Siv Thoresen-Vicky Chediak. Selv om vi selvsagt hadde håpet og kanskje trodd på en enda høyere plassering for det paret er også dette en bra prestasjon. Det er ikke alle forunt å spille seg frem til en EM-finale.

I OPEN PAIRS har vi kommet frem til finalen som går over to dager, fredag og lørdag. I semifinale A kom Kristian B. Ellingsen-Peter Marstrander på en meget sterk 7.plass, og det skal bli spennende å følge med dem i finalen. Det er litt uklart hvor mange par som er klare for finalen fra semi-A og B, men vi vet i alle fall at Asbjørn Kindsbekken-Roar Voll blir å finne finalen etter 25.plass i semifinale A. Vi har tatt kontakt med nordmenn som er i Istanbul for å få fatt i spill da resultatoppdatering og spilldiagrammer ikke er helt bra akkurat nå. I kveld er det imidlertid grunn til å tro det er en viss feiring i den norske leiren, men spillhistorier kommer forhåpentligvis snart. 

Alle resultatene og link til bulletiner osv. finner du her.