Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Valg - åpnerens andre melding

Etter å ha åpnet og fått et svar er åpnerens andre melding viktig for å få beskrevet kortene bedre. Alle har system og avtaler, men ikke sjelden får man hender som ikke passer helt til noen system-melding i andre melderunde. Da må det velges, en må finne den meldingen som passer best, lyver minst.

Geir Brekka spiller i OCBL Super Cup på lag SCORWAY (Skottland-Norge) sammen et par skotter og Terje Lie, Jo-Arne Ovesen, Øyvind Saur og Nils Kåre Kvangraven. De har startet bra i turneringen, og slo bl.a. råsterke lag LEVINE i runde 5.

I runde 4 fikk Geir Brekka en sånn meldeprøve hvor det var snakk om å velge melding i andre melderunde med disse kortene (syd er giver, ingen i sonen):

Han åpnet med 1 ruter og fikk 1 hjerter hos makker Kvangraven. Hva ville du meldt nå?

Det står mellom:

1RU - 1HJ

?

- 3 kløver som de fleste spiller som utgangskrav, og hvor man helst ønsker å ha minst 5-5, men man kan vel ikke få alt man vil her i verden. Er kortene sterke nok til å kreve til utgang med? Kanskje.

- 3 ruter som viser omtrent riktig styrke på hånden, men den meldingen gjør at det ikke er særlig mulighet for å finne kløverkontrakt, for eksempel en mulig kløverslem. 3 ruter er vel likevel den meldingen som lettest kan føre paret til 3NT om det er en fin kontrakt.

- 2 kløver som slik de fleste melder i moderne bridge kan være med hender opp til 16-17 poeng hvis hånden er litt for svak til utgangskravet 3 kløver.

Av de 40 parene som satt N/S melder antagelig omtrent noe over 30 par etter ganske standard, naturlig system, og det startet 1 ruter-1 hjerter ved de bordene. Kun noen få på syds plass valgte 3 ruter som sin andre melding. Noen flere hoppet til 3 kløver, men omtrent 80% sa 2 kløver!

Det meste kan fungere i enkeltspill. Hva som er best i det lange løp i denne situasjonen er ikke godt å si. Det går kanskje an å gjøre en datasimulering med noen millioner mulige svarhender og finne ut hva som oftest vil fungere. Ved bordet har man ikke tid til det, det må simpelthen meldes noe…

Brekka hoppet til 3 ruter. Siden det fikk satt fokus på ruterfargen/lengden og styrken førte det til at Kvangraven ble sleminteressert med kun 9-x i ruter.

De endte i en ganske hardmeldt 6 ruter. Den er langt i fra sikker, men på den annen side kan det stå i 7 ruter også!

Hvordan spiller du 6 ruter med kløver dame ut til esset?

Det er flere muligheter her. Å stjele kløver hos nord er et alternativ, men det behøver ikke bli så bra om kløver sitter 5-2. Hvis det går bra med en kløverstjeling (4-3 i fargen) er det tolv enkle om ruteren sitter 3-2. Etter en vellykket kløverstjeling spilles tre runder trumf. Skulle den sitte 4-1 er fortsatt hjerterfinessen en mulighet for å vinne kontrakten.

Et alternativ er å ta hjerterfineses med det samme. Men ryker den blir det ikke så lett, for da må det stjeles kløver for å å bli kvitt alle de tre taperne i de sorte fargene, og i så fall må hjerterhonnørene tas mens motparten fortsatt har trumf igjen hvis de skifter til spar. Da må hjerteren sitte 4-3 også.

Uten å ha kalkulert prosenter og slikt for de forskjellige spilleplaner tror jeg at å trumfe kløver er best. Da er det et poeng i å trumfe med nieren. Hvis kløveren sitter 5-2, kan det jo hende den som har dobbel kløver ikke har verken trumfknekten eller tieren.

Brekka tok for kløver konge i andre stikk og spilte kløver til trumfnieren. Men øst stjal over og spilte trumf. Trumfen som satt 3-2 fra start ble tatt ut, og så måtte hjerterfinessen prøves. Da den lyktes var det to avkast på hjerterstikkene for en kløver og en spar, og nordmannen vant slemmen:

Av de 40 parene spilte åtte par ruterslem og vant den. Resten var i utgang, unntatt en spillefører som var i 7 ruter, men han gikk to bet.

Det kan vinnes 7 ruter om det ikke kommer spar ut, men da må hjerterfinessen tas. Så trumfes den femte hjerteren god (forutsetter 4-3) slik at det blir fire hjerterstikk i alt, spar ess, kløver ess-konge og seks trumfstikk = 13. Sparutspill tar bort inntaktet til hjerteren siden den må godspilles og hentes. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.