Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Svært uvanlig melding (med slike kort)

I dag får du en meldeprøve fra en kamp i RealBridge Lag.

Giver vest, Ø/V i sonen

Du har plukket opp en veldig hyggelig hånd, sterk nok til 2 kløveråpning. Men etter pass fra vest åpner makker på nords plass med 4 hjerter. Øst passer, og det er din tur. Hva melder du?

Hva er 4 spar over makkers åpning 4 hjerter?

Jeg har spurt mange toppspillere om det. Noen sier "to play", andre sier cuebid, slemforsøk i hjerter. Og de som mener det er cuebid følger gjerne opp med: "det må være cuebid, for det har ingen hensikt å flytte fra makkers 4 hjerter til sparkontrakt"

Neivel?

Jo, det kan godt være bra med noen hender å ta ut i 4 spar for spill, spesielt i gunstig sone. Og spesielt hvis stilen for sperremeldinger er ganske aggressiv. I gunstig sone er det ikke uvanlig at det knalles til med 4 hjerter eller 4 spar med ganske tynn farge, kanskje syvkorts farge, og typisk hvis man har 7-4 fordeling. I så fall kan det med veldig god spar, kanskje enda bedre spar enn dette og renons i hjerter være klart bedre i sparkontrakt.

Det er et avtalespørsmål. Det viser seg at veldig få har klar avtale på dette. Ivar Berg som fortalte meg om spillet sa at han ikke var sikker på hva 4 spar ville bli oppfattet som av makkeren Jørn Aril Ringseth. Berg vurderte 4 spar, og tenkte også litt på 5 hjerter som en sleminvitt for å kunne finne en bra 6 hjerter om makkerens hjerterfarge var veldig god.

Etter å ha tenkt seg om ga han opp og sa "PASS".

Berg sa dette definitivt er den sterkeste hånden han har hatt hvor han ikke sa annet enn pass. Og det virker svært blodfattig å passe med slike kort, slapp i leppene og ellers og: "PAFFFF"!

Men det kan være det beste å passe her, og det var helt greit denne gangen:

Det er visse muligheter i 6 hjerter om en ser kun N/S sine kort, fordi nord sin hjerter er såpass sterk. Med ruter ut mot 6 hjerter må nok ruterfinessen gå, og så må hjerteren gi kun en taper. Slik det sitter er det to hjertertapere. 

I sparkontrakt er det kun en spartaper om det gjettes riktig, spar esset fulgt av damen som feller knekten. Så i sparkontrakt blir det også tolv stikk om det kommer ruter ut fra vest, men bare hvis sparen tippes. Og det kan jo like godt være K-9 dobbel som J-9 dobbel idet spar 9 kommer på under esset.

De vanligste resultatene var +450 for 4 hjerter/4 spar med elleve stikk. De fleste som kom seg i sparkontrakt gjorde det etter åpningen 3 hjerter.

Noen fikk tolv stikk i sparkontrakt etter ruterutspill. Egil A. Berg og Åmund Austdal var det eneste paret som meldte og vant slem. De var i 6 hjerter, og da øst svært uheldig valgte trumfutspill noterte de +980 øverst på den listen jeg vant i mylderet av informasjon i RealBridge-arkivet. 

   

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.