Spill fra Nordisk Mesterskap

Vi har ett spill på blokka fra Nordisk som ble spilt i slutten av mai, dessverre de samme dagene som Sveaas-turneringen. Norge ble som tidligere rapportert nr. 2 i åpen klasse, kun slått sammenlagt av Danmark som det norske laget slo i begge de innbyrdes oppgjørene.

Giver syd, Ø/V i sonen

  ØST

Ivar Berg hadde disse kortene som øst og hørte syd åpne med 1 ruter (Presisjon). Vest (Ringseth) passet, og nord sa 1 hjerter. Ivar doblet opplysende, og syd redoblet som viste trekorts hjerter. Det gikk to passer tilbake til øst. Hva ville du meldt nå? 

Det står vel mellom 2 spar eller 3 spar nå. Jeg synes 3 spar er litt stramt, og litt feil håndtype. Den meldingen tyder med på en meget sterk hånd og god farge på minst seks kort, ofte syd, og normalt ensidig hånd. Meldes slik vil du at makker skal legge på med 1 eller 1,5 mulige stikk. Også 2 spar viser opplagt en sterk hånd her, jeg vil si noe sånt som omtrent 17-19 poeng, Og det er jo hva øst har. På den annen side spiller sånne 6-4 hender veldig bra hvis det er tilpasning, da er de verd mer enn hva poengene tilsier. Sånn tenkte nok Ivar Berg da han hoppet til 3 spar. Ringseth trengte ikke mye for å legge på etter dette, og det hadde han ikke heller, men han la på til 4 spar.

VEST                     ØST

 

Det kom hjerter 5 ut fra syd til nords ess og trumf tilbake. Den ble sluppet til syd sin konge fulgt av nok en spar. 

Med to stikk til forsvaret avhenger denne utgangen nå av å unngå å tape to kløverstikk. Hvordan bør den fargen spilles? 

Det er to måter å spille kløveren på. Merk at dette ikke er noen regulær finesse lenger. Dobbelton kløver hos vest er ikke noe verd nå siden vest ikke har igjen trumf. Å spille kløver knekt blir helt feil samme hvordan det sitter, og syd har jo nesten helt sikkert kløver konge etter meldingene og denne starten.

Kløveren må spilles med liten mot knekten. Da er det to muligheter, en pga. av vest sin kløver 9. Du spiller altså etter å ha tatt ut trumfen liten kløver mot knekten, og om syd tar for kongen er alt greit, knekten, står og sammen med A-Q tar du de tre neste kløverstikkene.

Så syd bør legge liten kløver samme hva han har. Hvis du da stikker med knekten får du to kløvertapere etterpå om syd har K-10-x-x fra start. Sitter det slik burde du ha spilt liten kløver til nieren som i så fall står, så gi bort til kongen ved å spille knekten rundt. Men du vet ikke om syd har K-x-x (da ryker jo finessen med nieren), eller K-10-x-x.

Dette er analysen, men man behøver jo ikke bestemme seg for et slikt kløvervalg før det er nødvendig.

Berg tok noen trumfrunder ekstra. Nord kastet et par ruter, og syd kastet hjerter konge. Siden syd fulgte tre runder trumf var han markert med fordelingen 3-3-4-3, for nord så veldig ut som han hadde startet med tre ruter. Med ganske stor sikkerhet om at syd startet med tre kløver, og han var markert med kongen, var det enkelt. Og slik satt det fra start:

Det var bare å spille kløver til knekten (om syd legger liten) som står, så kløver til esset, og liten kløver, Da kommer kongen "på luft", og damen blir etablert til stikk - ti stikk. 

Kløverfinesse med nieren ville som du ser gått galt her selv om det ville vært riktig om syd hadde startet spillet med K-10-x-x. Så den kløvernieren var der egentlig bare for å forvirre, men heldigvis fant den norske spilleren ut av det.

I åpen klasse var det kun det norske paret som noterte meldt og vunnet utgang, alle de andre spilte delkontrakter i spar med ni eller ti stikk.