EM - Parturneringen

Ann Karin Fuglestad som skal spille på det norske damelaget i EM var den eneste av våre EM-spillere som deltok i parturneringen som har pågått de første dagene på Madeira. Hun spilte med Marianne Homme (Marianne Harding er Ann Karins makker i EM for nasjonslag som starter torsdag for dame- og seniorklassen).

I parkvalifiseringen deltok 54 par i en pulje som spilte samlet, seniorer og damer, men etter kvalifseringen ble de splittet opp i A og B finaler for henholdsvis damer og seniorer. I A-finalen for damer gikk det bra for det norske paret, de kom til slutt på 6.plass.

Fra i morgen er det altså over på lagbridge for Ann Karin og hennes lagvenninner. I parbridge blir det endel utslag i spill som går fort i glemmeboken i lagkamp. Her er et slikt spill fra damefinalen:

Giver vest, alle i sonen

Hvilken kontrakt kunne du tenkt det å spille med disse kortene?

I lagbridge vil de fleste finne spartilpasningen med slikt, og undersøke slemmulighetene. På veien mot lille-eller storeslem finner man ut at det ikke mangler noen nøkkelkort. En har massevis av stikk, men mangler trumf dame (spar). Det normale er da å melde lilleslemmen 6 spar, kanskje 6 kløver. Det gir imidlertid et par IMP ekstra for å spille 6 spar i stedet for kløverkontrakt om de spiller det ved det andre borfdet, det teller det og. Men det utgjør ikke så mye i lagkamp, altså. Dette spillet forekom dog i parturnering. 

Og Ann Karin og Marianne meldte 6NT! 

Det er en litt skummel kontrakt om det kommer hjerter ut fra øst. Hvis ikke sparfargen går, eventuelt tippes med topping eller finesse, blir det bet i grandkontrakt mens 6 spar/6 kløver er trygt. Trist i så fall, men bunn er bunn, og i parturnering kan en leve med det på en annen måte enn i lag, neste spill! Og går sparfargen er det jo tretten stikk både i grand-, spar- og kløverkontrakt.

Slik spillet så ut ble det godt betalt å få med seg det lille ekstra grandkontrakt ga. Det ble tretten stikk, +1470. Det var litt mer enn en rekke med +1460 for 6 spar med tretten, og det norske paret fikk hele 83% på spillet.

Ett par meldte storeslem i kløver og fikk toppen N/S for det. Ett par spilte 6 kløver og måtte finne seg i 0%! 

 

EM: Klart for spilling i alle klasser

Torsdag starter EM for de tre norske lagene i klassene Damer, Senior og Mixed. Det vil delta 19 nasjoner både i dame- og veteranklassen, 22 i Mixed.

I åpen klasse hvor det deltar hele 30 nasjoner har lagene spilt 10 kamper av i alt 29. De er altså et stykke unna halvveis, og det er derfor for tidlig å spekulere for mye om hvordan det skal gå til slutt.

EM er jo foruten eget mesterskap også kvalifisering for VM som skal spilles i 2023, og de åtte beste i hver klasse i EM får plass der fra Zone 1, Europa.

Norges lag i åpen klasse har spilt omtrent middels de to siste dagene. Onsdag var det kun to kamper, og både i Norges kamp mot Portugal og Spania ble det jevnt. Etter de ti rundene som er spilt ligger Norge på 5.plass.

Sverige startet dette mesterskapet skarpt og ledet før onsdagens spilling. Da snublet de ganske kraftig. Først ble det tap for Irland (7,45 VP), og det ble fulgt opp med et grusomt tap (-0,10 - 19,90 VP) mot Nederland som har overtatt ledelsen. Nederland tok egentlig full pott i den kampen, 68-3 i IMP som egentlig er 20-0, men merk minustegnet foran Sveriges 0,10. Begge lag fikk straffepoeng pga. sein spilling.

Svenskene ligger etter den dårlige dagen på 3.plass.

Mot Nederland gikk mye galt for søta bror. Et par eksempler:

Her ble det ved begge bord utgang i en 4-3 kontrakt i hjerter hvor det er enkelt i 3NT slik det sitter ved å lasjere eventuelt sparutspill. Vest er helt uten inntak. Men om vest hadde hatt ruter ess som inntak til godspilt sparfarge ville 3NT vært håpløst da ruteren må utnyttes.

Vest hadde ved begge bord hoppet inn med 3 spar som sperr, og både Nederlands og Sveriges N/S-par kom altså i 4 hjerter med nord som spillefører.

Begge spilleførerne tippet hjerteren med liten til esset og liten til tieren. Men så ble motspillet forskjellig ved det to bordene. Øst for Nederland fridde seg med kløver. En tredje trumfrunde ga litt gode nyheter for spillefører, men da Sveriges nord gikk på ruteren lå øst korrekt unna to ganger med ruter ess. Da ble syds hånd en øde ørken, to ruterstikk var alt svensken fikk i den fargen. Det endte med at han måtte gi bort to sparstikk i tillegg til ett i trumf og ruter ess, en bet, Nederland +100.

Ved det andre bordet satset muligens øst på at makkeren hadde singel ruter, og da ble motspillet for desperat og kostet to stikk. Inne på hjerter konge dengte han nemlig ned ruter ess og spilte mer ruter. Nord vant med kongen i andre ruterrunde og kunne ta en tredje trumfrunde før han hadde igjen en ruter som overgang til syd, og syds ruterfarge ble utnyttet med fire stikk totalt. Dermed ble det elleve stikk, to stikk forskjell pga. motspillet, Nederland +650 og 13 IMP.

I Norge Spania ble dette spillet uavgjort med N/S +600, 3NT ni stikk ved begge bord.

_______________________ 

Noe senere i denne kampen hvor Nederland var best i det meste gikk det veldig galt for Sverige i dette spillet:

Nederlands N/S spilte 3NT. Da vest på alle kløverstikkene kastet to ruter og øst også kastet sine rutere fikk spillefører det lett og tok alle tretten stikkene da han fikk fire ruterstikk, Nederland +520. Men det er jo alltid minst elleve sikre stikk i grand.

Rundt omkring i salen var det stort sett 460, 490 og 520 til N/S i 3NT, noen veldig få meldte 6 kløver og vant den. I Norges kamp mot Spania ble det spilt utgang ved begge bord. Sveriges N/S hadde større ambisjoner.

Jeg kjenner ikke det svenske parets avtaler, men hvis nords 4NT var spørsmål og det var han som spurte om Key-Cards ble det feil da nord følte seg forpliktet til å fortelle at alle nøkkelkortene var på plass med 5NT, i tilfelle syd er så sterk at storeslem er mulig. For da meldte syd ikke unaturlig storeslem med den lange kløveren og K-J i ruter i tillegg.

I slike spill er det mye bedre at den med den uvanlige, skjeve hånden spør. Om syd gjør det her vil han få vite "alt" nord sitter med. Slik det utviklet seg er det fra syds synsvinkel bare å se for seg at nord har litt mer, for eksempel A-Q--x-x i ruter så er det tretten enkle stikk. Men slik det så ut ble det for mye Møllers tran...

Storeslem er ikke helt sykt. Men spillefører må få fire ruterstikk for å komme til tretten. Hvis ikke Ø/V kaster ruter må spillefører ta finessen den ene eller den andre veien og finne ruter dame dobbel eller tredje, i så fall blir det 1+1+4+7=13. Merk at det ikke blir tretten med kun tre ruterstikk.

Siden vest var renons i kløver spilte Hult på finesse over øst med liten til knekten, ruter dame måtte jo være i en kort ruterfarge om det skulle gå bra. Svensken hadde rett i at det var øst som hadde kortest ruter, og om han hadde hatt ruter dame ville storeslemmen blitt vunnet. Men det var vest som hadde ruter dame, to bet.

I lilleslem i kløver bør det spilles annerledes, og 6 kløver er med riktig spill safe selv med spar ut. Etter sparutspillet tas øst sine trumf ut, så ruter konge fulgt av knekten som stikkes over med esset før ruter 10 får seile med sparavkast. Selv om vest får for ruter dame gir den siste ruteren hjerteravkast, og det er tolv sikre.

Siden det ble bet i 7 kløver og +520 til N/S ved det andre bordet kostet spillet 13 IMP for Sverige. Om det svenske paret hadde stoppet i 6 kløver villet det blitt 9 IMP inn i stedet, 22 IMP i sving på ett spill.

EM: Stortap mot Nederland

På tredje dag av EM møtte Norge først Belgia og vant en liten seier. I den andre kampen skulle det norske laget opp mot Nederland som knuste Norge i semifinalen i VM tidligere i år. Det ble et nytt ublidt møte med nederlenderne på tirsdag og vårt lag tapte 10-52 (1,56 - 18,44 VP). I dagens siste kamp slo Norge bra tilbake mot San Marino (17,45 VP), og med litt under middels denne dange og åtte spilt runder (av 29) ligger Norge på 5.plass. Sverige har tatt ledelsen. Resultatsiden finner du her.

I det andre spillet i kampen mot Nederland fant Verhess et bedre motspill enn Brogeland. 

Ved begge bord ble kontrakten 5 hjerter doblet av øst etter at syd hadde vært i 4 spar. Spar konge kom i utspill fulgt av skift til trumf. Spillefører stakk på hånden og spilte ruter 10. Brogeland stakk med kongen og spilte spar som viste seg å være til dobbeltrenons. Spillefører stjal på bordet og kastet en kløver fra hånden. Det kan se ut som om det fortsatt skal kunne bli en kløvertaper, men det blir det ikke. Spillefører stjal ruter dame og kjørte i gang med hjerteren. Da den var oppbrukt hadde han kløver dame dobbel på hånden. Idet vest skulle ned på to kort på den siste trumfen lå det A-x i kløver og ruter knekt der borte. Foran bordet satt syd med ruter A og K-10 i kløver, og han måtte gå ned på to kort først. Syd ble skviset sønder og sammen, elleve stikk og +650 til Nederland.

Etter samme start skiftet Verhees til kløver konge idet han var inne på ruter konge. Da var bordet helt dødt og forsvaret kunne vente på ett stikk i kløver, betestikket. Med +100 til Nedreland ved det bordet vant de 13 IMP på spillet.  

Noe senere kom dette spillet hvor Nederland stod på til 6 kløver, Norge stoppet i utgang.

6 kløver er ganske bra. Det er forskjellige muligheter for spilleplan. Etter hjerterutspill stjal den nederlandske syd en hjerter, tok for A-K i ruter med sparavkast og spilte seg over til syd på spar ess. Så stjal han den tredje hjerteren med kløver ess, stjal en spar og spilte trumfkongen. Nå, etter at han hadde brukt trumfesset til å dekke opp en hjerter var han avhengig av enten singel knekt eller dame i trumf, eller 2-2 sits. Slik det satt ble det +1370 og nok en gang 13 IMP til Nederland da Norge noterte +620 i 5 kløver ved det andre bordet.

Onsdag er det kun to kamper i åpen klasse, og torsdag starter spillingen i Dame-, Senior- og Mixedklassen.