GILLIS til topps i WBT MASTERS

Etter fem dager med spilling var det lag GILLIS som var på topp etter at de slo SCORWAY i finalen. Det ble egentlig ikke en veldig spennende finale da SCORWAY som av flere var knapp favoritt i finalen skuffet noe, og GILLIS sin seiersmarging ble på 61 IMP. På tredjeplass kom TEAM DAGENSBRIDGE fra Danmark.

På vinnerlaget GILLIS spilte:

Tre nordmenn, og Gillis er fra England mens Rimstedtbrødrene er fra Sverige.

Laget på andreplass bestod av Boye Brogeland, Christian Bakke, Nils Kåre Kvangraven, Øyvind Saur og Geir Brekka.

Danskene som tok bronse spilte med Lars Blakset, John Norris, Andreas Marquardsen og Christian Lahrmann.

Alle resultatene finner du her.

I semifinalene fikk øst ved flere bord et spilleproblem hvor det var om å gjøre å kjenne igjen en klassiker.

Du har havnet i 4 spar (ved et bord doblet) etter at syd har vist åpning med ruterfarge, og syd har vist ruterstøtte og ca. 9-10 poeng eller mer. 

Syd spiller ut hjerter 3. Hvordan spiller du?

Dette ser jo grønt ut med to trumftapere og en kløvertapere om ikke syd har AK10 i trumf, for slik meldingene har gått vet du at han neppe har singelton. Så ved å spille spar fra vest er det gode sjanser.

Utspillet stikkes med en stor hjerter hos vest så trumf mot hånden. Da kommer kongen på, og syd følger farge - hurra! Det ser nå ut som det skal bli kun to trumftapere og en kløvertaper, ti stikk. Det er vel ofte slik at det er da - når man har fått en hyggelig beskjed og ser for seg et gladspill - at man sovner av litt. Og det skjedde ved noen bord hvor det satt noen normalt svært gode spillefører. Nord fortsatt med hjerter. Hva gjør du da? (hjerteren sitter 3-2)

Det er jo igjen kun to trumf hos motparten, A-10. Så enkelte stakk hjerteren på hånden (syd fulgte med toeren) og spilte trumf dame. Men da ble det bet, kontrakten bortspilt, da det satt slik fra start:

Det kom altså hjerter 3 i utspill, stukket hos vest, trumf til nords single konge, mer hjerter. Det er her spillefører må være på vakt da det lyser en hjerterstjeling i fjeset på han. Den som har tre hjerter må ikke få komme inn og gi den stjelingen som i så fall er beten.

Der spillefører stakk andre hjerter hos øst og spilte trumf stakk syd seg inn, spilte kløver til nords ess og fikk hjerter tilbake til stjeling,

Løsningen er å bryte forbindelsen mellom syd og nord. Den andre hjerteren bør stikkes hos vest. Så spilles ruter konge som østs ene kløver blir kastet på. Det blir altså en rutertaper i stedet for en kløvertaper, bytting av stikk. Forskjellen er at syd kommer inn og kan ikke få inn nord slik at syd kan få den vitale hjerterstjelingen.

For å få til dette fine spilllet må man nesten ha sett variantene før. Så gjelder det å komme på det i kampens hete. Som sagt så ofte før, bridge handler veldig mye om gjenkjenning!

Det var to N/S-par som fikk hjem 5 ruter N/S i dette spillet selv om det står bare i ti stikk. Tre Ø/V-par gikk bet i 4 spar, mens syv Ø/V-par fikk hjem 4 spar. Flere av dem slapp å finne det fine spillepoenget da motspillet ikke var maksimalt (hjerterutspill og mer hjerter).