EM: Sterk dag i OPEN og SENIOR

Torsdag startet de tre EM-klassene LADIES, SENIOR og MIXED etter at OPEN har spilt hele uken.

Etter et par middelsdager ble torsdag en veldig solid dag av det norske laget i OPEN. Det ble tre fine seiere, mot England, Tyrkia og Wales. Etter det ligger vårt lag på 3.plass. I denne klassen nærmer lagene seg halvspilt serie.

Lederlaget i OPEN, Nederland har fått opp en liten luke, 14 VP foran Sveits og 20 VP foran Norge.

Norge SENIOR startet bra. Et lite tap for Danmark ble fulgt opp med to fine seiere. Etter første dag ligger laget på 4.plass av 19 nasjoner.

Norges damelag fikk ikke noen god start. Det ble to tap før de hadde oversitt i dagens siste runde (det er ujevnt antall lag i dameklassen). Det gir kun 15.plass blant 19 deltakende nasjoner. Men de har nettopp startet, og vi både håper og tror vårt erfarne damelag får opp dampen etter hvert.

Også mix-laget trøblet litt i starten. Det ble to tap, men en fin seier mot England (10 IMP). De ligger på 14.plass blant 22 lag.

I Norge sin kamp mot England løste Tor Eivind Grude en meldesituasjon bedre enn den engelske øst-spilleren i det spillet du her får presentert.

Giver syd, alle i sonen.

Syd åpnet med 2 hjerter, og Geir Helgemo (vest) meldte inn 3 ruter. Nord sa 3 hjerter og det var Tor Eivind sin tur. Han sa simpelthen 3 spar, en logisk melding etter min mening, og det fungerte bedre enn den engelske øst ved det andre bordet sin melding, han doblet nemlig opplysende. Doblingen er for å få både spar og kløver med i samtalen, men jeg tror det fungerer bedre i mange sånne situasjoner å doble med kun fire spar og kløverfarge, og ofte litt semitilpasning i ruter. Det er ofte bedre å få meldt fra om femkorts majorfarger med det samme heller enn å doble.

Over Grude sin 3 spar meldte Helgemo 4 ruter. Grude ga opp og passet.

Det ble to bet i 4 ruter, England -200. Ingen katastrofe, man må jo melde selv om det er fare for å gå bet noen ganger, og neste gang har Ø/V utgang i kortene.

Østs dobling ved det andre bordet fungerte mye dårligere siden engelskmannen over makkerens 4 ruter følte han nesten måtte annonsere sparfargen nå, på firetrinnet. Vest tok ut i 5 ruter, og nå syntes Bakke (nord) det fikk være nok, dobler!

Brogeland-Bakke fikk tak i +800 i 5 ruter doblet, 12 IMP til Norge som vant kampen med 16 IMP.

I det neste spillet som er fra Norge sin kamp mot Wales måtte motspillerne være nøyaktige.

Giver syd, Ø/V i sonen

      Motspiller

                                            Blindemann

Vest hadde åpnet med 1 hjerter, og det nord nå vet er at vest antagelig har en bra åpning med noe ekstra. Vest skal til slutt spille 4 hjerter.

Allan Livgård spilte ut ruter ess. Her er det litt sånn makkerparavtaler hva signalene betyr, noen bruker fordeling, de fleste norske spillere bruker imidlertid et enkelt opplegg med styrke/svakhet hvor styrke simpelthen betyr: Jeg tror du skal fortsette med den fargen makker! 

Aa (syd) la ruter 8, for de bruker høyt som styrke på honnørutspill. Spillefører la ruter dame for å lure nord til å tro at det var en singelton, men det lurte ikke Livgård. For Aa ville ikke lagt ikke ruter 8 fra 8-5-4, og det er det han må ha om vests dame er et ærlig kort (singelton). I så fall ville syd etter deres metode lagt ruter 4, tydelig svakhet. I dette tilfellet blir det samme resonnement om man bruker lavt som styrke. Syd legger femmeren styrke, og om vest forsøker å tåkelegge med damen hjelper ikke det. Nord vet at syd ikke ville lagt femmeren fra 8-5-4, men etter den metoden ruter 8 som så tydelig svakhet som mulig.  

Dette er et logisk, enkelt og godt motspill, Aa ba simplethen om fortsettelse! Da gjorde Livgård det, han spilte ruter konge og en til selv om han visste at vest kunne trumfe over syds trumf i tredje ruterrunde. Og det var akkurat det som skulle til får å bete denne utgangen.

Siden N/S fikk "drept" det mulige ruterstikket for spillefører, et stikk som i så fall ville gitt sparavkast, ble det senere en taper i spar i tillegg til trumfesset som sammen med de to ruterstikkene i starten ga en bet. 

Ved det andre bordet spilte Helgemo (vest) 4 hjerter etter å ha åpnet med 1NT. Det kom 3 ruter fra nord, dobler fra øst, 3 hjerter fra vest og høyning til 4 hjerter med pass rundt

Nord spilte ut stor ruter og tok den andre ruterhonnøren før han skiftet til spar. Det motspillet fungerte ikke. Ruter knekt var godspilt og kunne senere brukes til sparavkast, ti stikk og +620. Spillet ga 12 IMP til Norge. 

De spiller samme spill i alle klassene. I SENIOR betet også Jan Mikkelsen og Arve Farstad 4 hjerter mens Stokkeland-Johnsen som Ø/V stoppet i delkontrakt med ni stikk, +140 og 6 IMP til Norge. I Norge sin mix-kamp føk 4 hjerter hjem ved begge bord. Norge Damer hadde oversitt i den runden dette spillet forekom.

Merk at utgangen kan betes med en runde ruter og skift fra nord i andre stikk. Idet syd kommer inn på trumfesset kan han i så fall spille ruter til nord og få en tredje runde av fargen som han kan sette i trumf på.

I dette spillet ble utgang betet av de fleste, men det var en også en god del par som fikk hjem utgangen. Ett par vant 3NT som er håpløst om det kommer liten ruter ut og syd får beholde sin andre ruter slik at det er overgang til nord i ruterfargen idet syd kommer inn på hjerter ess.