Spill fra sommerbridge

Det pågår sommerbridge overalt i landet, både face-to-face og online. De som spiller face-to-face sliter dessverre mange steder med å få oppslutning. Online er det lettere. Så fra en som ikke er så stor fan av online bridge må det innrømmes online fungerer bra når det gjelder det med oppslutning i alle fall.

Vi tar med et spill fra BK MISSKLIKK sin sommerbridge en kveld i mai. Det deltok hele 62 par fra store deler av landet, og noen utenlandske til og med. Lise Blågestad (Topbridge) - Mads Eyde (Danmark) vant klart, og på 2.plass kom Dag Loe (BK Missklikk) - Wenche Hansen (Nettbus BK, Trondheim). Etter dette spillet var Wenche fornøyd, og hun fikk fortjent ros både fra makkeren og motparten.

Først på et motspillsproblem, nord er motspilleren, øst er blindemann:

Du har hørt at vest har åpnet med 1 ruter og senere vist en balansert hånd med 12-14 poeng, og øst har vist hjerter før hun løftet vests 1NT-gjenmelding til 3NT. Det ser ikke så fristende ut med hjerterutspill nå så du sender i vei kløver knekt som ser bra ut idet blindemann kommer ned. Makker stikker med kløver ess og spiller kløver tilbake til damen. Hva legger du?

Å legge åtteren gjør jo at tieren står etterpå, men hvis makker har nieren bør du avblokkere tieren så makker kan få stukket over kløver 8 med nieren og tatt flere kløverstikk. Du vet at makker ikke kan ha særlig flere honnørpoeng pga. av meldingene, og du blir sittende med den blokkerende tieren hvis du er redd for at vest kan ha nieren tredje og legger din minste kløver. Har vest nieren gir du henne stikk for den hvis du avblokkerer. 

Nord la kløver 8, og da var forsvarets kløver blokkert siden det så slik ut fra start:

Vest hadde kun kløver 7 så å ablokkere tieren ville fungert godt, syd ville fått sine kløverstikk (fire i alt) så snart nord kommer inn og spiller åtteren.

Syd burde lagt styrke på utspillet i stedet for å stikke med esset. Det indikerer at syd har kløverlengde og ønsker å sikre seg inntak i fargen, for med andre kløverkombinasjoner stikkes bare før det spilles en kløver tilbake.

Men nå hadde Wenche Hansen fått en sjanse. Hun vant for kløver dame i andre stikk og spilte spar til knekten og hjerter opp. Nå kunne antagelig nord gjort det litt vanskeligere for spillefører slik hjerterspillet gikk også etter ikke å ha funnet avblokkeringen i kløver. Men Wenche fikk greit ordnet seg to hjerterstikk, og situasjonen ble slik etter at også sparstikkene bar innkassert:

Nå visste spillefører at nord hadde en hjerterstopper, og sjansen var at han også hadde ruter konge. I diagramsituasjonen fridde hun seg med hjerter 8. Nord kom inn og måtte spille unna ruter konge til kombinert saks slik at damen ga stikk og det ble ni stikk. Pent!