EM dag 2 - To store norske seiere!

Det norske laget i åpen klasse startet dagen med en litt tung kamp mot Polen. Det ble bare små utslag på spillene, og de fleste gikk i polsk favør. Ingen spill ga mer enn 6 IMP, og den tette bataljen endte med 25-6 til Polen.

Spillene som gikk polsk vei var typisk sånne 6-impere som der Polen meldte en knallhard utgang utenfor sonen. Kortene satt perfekt sammen og trumfen måtte ordne seg med ni trumf, damen manglet. Da den gjorde det ble det 420 til Polen, 170 til Norge og 6 IMP ut. Om det er en trumftaper eller ikke utgjør på slikt en 12 IMP-sving, -6 i stedet for +6 inn om det er bare ni stikk.

Med 5,20 VP i den kampen falt Norge til 5.plass. Men i de to neste kampene gikk det meget bra for Norge. Først ble Bulgaria feid av banen med full pott til Norge, 20 VP. Det ble fulgt opp med sterke 18,44 - 1,56 VP mot Kroatia. Etter det ligger Norge på 2.plass bak Litauen som litt overraskende leder med en meget høy score (84VP) etter sterk spilling i de fem første kampene.

Et spill i runde 4 ble de fleste steder avgjort i utspillet. Ved svært mange bord forærte utspilleren på øst sin stol spillefører det niende stikket i 3NT.

Hva ville du spilt ut etter 1NT fra nord (15-17) - 3NT som var et ganske vanlig meldingsforløp?

Allan Livgård var den norske spilleren som stod i fare for å bomme her. Han valgte å sende i vei ruter 5 (norske), og det var bra nok.

Dette er en helt vanlig 3NT selv uten hjerterstopper, for med 3-3 i hjerter hos N/S avhenger 3NT normalt kun av at hjerteren ikke sitter 5-2 hos motparten. Den satt 4-3, men som du ser satt både ruter og kløver uheldig, og det er bare åtte stikk med kun tre i de to fargene.

De som spilte spar ut fra øst forærte spillefører tre sparstikk da han hadde nieren og tieren som gjorde at vest sin dame ble rullet opp, og finesse med tieren ordner etter den starten tre sparstikk og ni i alt. 

Livgårds ruterutspill var altså nok til å bete kontrakten og de ikke feiler senere i motspillet. Spillefører hadde kun de åtte stikkene, Norge +100.

Noen forsøkte ruter 10 i utspill. Det ble kostbart. Da gikk knekten på draget i første stikk, og merk syds ruter 8 som etter ruter 10, liten, knekten og honnør blir et viktig kort. Etter den andre ruternhonnøren fra nord oppdages sitsen, og nå har det blitt en markert finesse med syds K-8-7 over østs 9-x. Da blir det fem ruterstikk til spillefører. 

Også Christian Bakke fikk liten ruter ut mot sin 3NT. Han tok tre runder ruter, og da måtte vest kaste riktig. Han visste ingenting om kløverfargen. Han må kaste to spar så blir det nok bet. Men han kastet en spar og en kløver, og da fikk Christian fem kløverstikk og endte opp med hele ti stikk i utgangen, +630 og 12 IMP til Norge.

Mot slutten av kampen mot Bulgaria gikk den bulgarske spilleføreren bet i en 6NT der det nesten er vanskelig å se for seg hvordan det gikk til. 

Den eneste måten å unngå tolv stikk på her ser ut til må ha skjedd omtrent slik: Spillefører har fått seg ett sparstikk for damen, og senere spiller han på skvisinnspill mot syd. Men hvorfor det? Alle i din lokale klubb vil vel bare ta kløverfinessen og ta tolv stikk?

Men altså å tenke skvisinnspill er muligheten for å tråkke seg bet her. Det var nettopp det som skjedde fikk jeg bekreftet fra Christian Bakke akkurat nå. Og Brogeland hadde vært med på å tegne dette bildet for spillefører da han som syd gikk innpå med 2 spar etter starten 1 hjerter fra vest og 2 kløver (en flertydig, kunstig melding) fra øst. Da er det kanskje ikke så rart at vest plasserte kløver konge hos syd?

Utspillet var spar 6 som gikk til liten, nieren og damen. Så ruter ess, hjerter til bordet og ruter K-Q for å se om knekten faller. Det gjorde den ikke, og spillefører hadde kun 1+6+3+1 = 11 sikre stikk. Vi som ser alle kortene vet jo at det fra start gikk an å ta tre kløverstikk i dette spillet, kongen sitter jo behagelig i saksen. Men det vet ikke spillefører, spesielt ikke siden syd hadde meldt.

Spillefører tok nå all hjerteren. Hvis syd har kløver konge blir han skviset, men spillefører må tippe på fordelingen. Bl.a. vet han ikke hvem som har ruter knekt. Til slutt satt Boye (syd) med spar ess, ruter knekt og en kløver. Han kunne godt (og kanskje vel så sannsynlig?) sittet med spar ess og to kløver med kongen, dvs. han var i så fall skviset. I så fall er det riktig å spille spar til syds ess for å få kløver opp i saksen med to kort igjen. Og det prøvde bulgareren, men det ble fiasko da Boye tok beten med spar ess og ruter knekt - en nesten magisk bet.

Aa-Livgård spilte også 6NT, men de noterte +1440 som ga 17 IMP til Norge og bidro godt til utklassingen av Bulgaria.