Brutalt (fra The Lederer Trophy)

Her er et spill fra The Lederer Trophy hvor De Botton med flere norske spillere nesten gikk helt til topps (rapport om det her i bloogen 26.februrar - "Sterk norsk innsats i the Lederer Trophy"). Her er et spill fra turneringen hvor Thor Erik Hoftaniska - Nicolai Heiberg-Evenstad ikke var nådige mot sine motstandere. 

Åpner du ofte tynt med balanserte kort? Dette spillet viser at det ikke alltid er så lurt. Det er klart det kan være fordeler med en offensiv meldestil, men det kan og være farlig om mostanderne er på hugget. 

Her passet både vest og nord. Nord som sa pass i andre hånd var Thor Erik, og enkelte ville nok åpnet med 1 spar med de kortene. Det gikk altså pass-pass, og i tredje hånd virker det vel ikke så farlig å åpne? Øst sa 1 ruter. Syd (Nicolai) passet, og vest meldte 1 spar. Da gikk det to passer, øst så ingen grunn til å melde noe mot en passet makker. Så dette så da riktig så rolig og trivelig ut. Men så smalt det. Nicolai doblet opplysende med syds kort. Vest var ingen ringere enn den uforlignelige svensken Peter Fredin. Han forstod hvor dette fort kunne ende, i 1 spar doblet som vil være grusomt. Så han tok ut på direkten med 2 ruter som kanskje ville være vanskeligere fpr N/S å få straffedoblet. Men da doblet Thor Erik med nords kort. Den doblingen må logisk si at han har en del verdier, men det er også logisk at det er spar han har siden vest flytter fra 1 spar. Nicolai stod med på doblingen. Så det ble å spille motspill mot 2 ruter doblet for det norske paret.

Det som startet så fredelig ble ikke særlig hyggelig for Ø/V. Øst spilte den doblede delkontrakten ganske bra, men så grusomt som det satt ble det likevel 800 i bet!

Det er farlig å stå opp om morran heter det, og det ser også ut til at det er farlig å melde i det hele tatt om man spiller mot Hoftaniska og Heiberg-Evenstad.

 

 

 

SPILLEPRØVE

Her er et spill hvor det handler om å kjenne igjen en variant som forekommer i forskjellige forkledninger. I dette tilfellet bør det vel ikke være alt for vanskelig å se løsningen, men flere bra spillere overså den. 

Som syd har du blitt spillende 4 hjerter ettter at øst har vært innpå med en sperremelding i ruter. Vest spiller ut ruter konge som øst stikker over med esset og tar for ruter dame, vest følger farge. Så kommer ruter knekt fra øst. Hva gjør du nå?

Hvis du trumfer lavt trumfer vest over og spiller spar. Da blir du avhengig av at de resterende trumfene sitter 2-2, for du kommer ikke over til syd for å ta en tredje trumfrunde. Hvis vest har ttrumfet fra akkurat tre trumf går det bra, trumfen tas ut og kløverstikkene innkasseres. 

Bedre er det vel å trumfe med nieren. Om øst har hjerter 10 vinner hjerter 9 stikket og du kan ta to runder trumf. Så igang med kløverfargen, for overgang til syd så du kan få tatt ut trumfen finnes ikke. Men hvis trumfen sitter 3-2 fra start går dette bra. De vil få ett trumfstikk ved å stjele en av kløverrundene, men deretter står resten.

Begge disse løsningene går galt om trumfen sitter 4-1 da de kan stjele og spille spar så det blir enten en spartaper eller en trumftaper til. 

Hva med å trumfe høyt (dame eller knekt)? Det stikket vinnes, så A-K i trumf. Men også etter den starten er det fare på ferde om trumfen sitter 4-1. Hvis den med fire trumf kan trumfe i andre eller tredje kløverrunde spiller han spar, og det må bli bet siden motspilleren har igjen en trumf som du ikke får tatt ut. 

Her er hele spillet før du får løsningen (om du ikke allerede har sett den).

Ved det bordet jeg satt trumfet syd høyt - feil spilt. Nå ville det blitt bet om vest hadde kastet en kløver. Og hva kan være mer naturlig enn å kaste en verdiløs kløver fra tre små? Men vest kastet en spar så spillefører etter to runder trumf rakk å spille tre runder kløver før vest kunne trumfe. Så en fjerde kløver med sparavkast. Vest kunne stjele, men nå sto resten. Utgangen ble altså vunnet, men det var etter feil av spillefører fulgt opp med feil av motspiller. 

Løsningen er enkel og logisk. vel, om man ser den er det veldig enkelt...

I tredje ruterrunde skal spillefører simpelthen kaste en spar fra h¨ånden. Samme hva motparten gjør nå får spillefører tatt for A-K i trumf, så spilt spar ess fulgt av spar trumfet hos syd og uttrumfing, resten står. Forsvaret får kun tre ruterstikk.

Den spilleføreren som trumfet høyt i tredje ruterrunde mumlet noe om fare for trumfhøyning hvis han lot øst beholde den tredje ruteren. Men det blir det ikke selv om vest viser seg å ha tieren fjerde i trumf. Hvis det kommer en fjerde runde ruter trumfes last hos syd, vest kan trumfe over, men da trumfes over hos nord fulgt av den andre store hjerteren, spar ess og spar til stjeling og uttrumfing.