Seriemesterskapet - Valg av melding

Sperremeldinger gjør det ofte vanskelig for motparten, det må gjettes. I dette spillet fra kampen mellom årets seriemestre OSLO – THORSEN og MØRE OG ROMSDAL – KINDSBEKKEN var det en vanlig svake 2 åpning som ga syd et ekkelt valg. Vest var giver og alle i sonen. Syd satt med disse kortene:

     SYD

Vest åpner med 2 spar og det går pass-pass til deg. Hva ville du meldt nå?

Det er klart syd må melde, N/S kan jo godt ha en kontrakt her, kanskje utgang. Men ingen melding er perfekt med disse kortene. Å doble kan godt fungere, men det er litt kjedelig hvis makker melder ruter.

Møre og Romsdals syd doblet. Nord meldte 2NT som var Lebensohl, dvs. meldingen ber dobleren om å si 3 kløver. Så kan nord passe med kløverfarge, melde 3 ruter eller 3 hjerter hvis han har en av de fargene, og det meldes slik for å fortelle om svake kort. Direkte melding over doblingen viser bra kort hvis man bruker Lebensohl.

Over syds 3 kløver sa nord 3 ruter. Nå er det ekkelt, men hva kan syd gjøre? Han må passe selv med dobbelton ruter, for makkeren er svak. Syd må håpe makkeren har femkorts farge slik at kontrakten ikke blir for dårlig. Så 3 ruter ble kontrakten - ingen suksess:

Kontrakten 3 ruter ble elendig, og det endte med tre sonebet, OSLO Ø/V +300

Er det noe alternativ til å doble?

Sam Inge Høyland valgte å si 2NT. Det viser vel normalt litt sterkere kort (15-17) uten at jeg med sikkerhet vet hva slags avtale makkerparet har. Det er nok uansett et bra alternativ i denne situasjonen selv om man kanskje lyver på seg litt. Over syds 2NT løftet nord til 3NT.

Vest spilte naturlig nok ut en liten spar. Det kunne godt vært et bra utspill, øst kunne jo hatt tieren eller kanskje til og med en honnør. Men i dette tilfellet vant spar 10 første stikk. Hjerter ess ble presset ut, og nå har ikke Ø/V noen mulighet til å bete den knallharde 3NT-kontrakten. Spillefører hadde tid til å presse ut de sorte essene og det ble 2+3+1+3 = ni stikk, OSLO N/S +600.

For å bete 3NT tror jeg vest må treffe ruter ut. Spillefører slipper den til øst som skifter til spar til kongen og esset fulgt av nok en ruter. Da får Ø/V 1+1+2+1 = fem stikk.

Spillet ga OSLO THORESEN 14 IMP på veien mot gull.