Svakt motspill

I en lagkamp forleden fikk ikke makker og undertegnede klaff i det motspillet vi ser på idag.

I Norge bruker de fleste norsk fordelingsutspill også mot NT-kontrakter. Det kan være bra, men kan også gi litt tvil om utspilleren har en honnør eller ikke. Mange kombinerer "norske" med Smith signal, dvs. det første kortet utspilleren følger på med i det spillefører går i gang med en farge indikerer om utspilleren likte utspillet, eller ikke. Noen bruker høyt kort som "liker utspillet" (for eksempel følger med åtteren fra 8-3-2 i en farge spillefører går på), andre bruker lavt kort som "liker". Det hjelper på for å løse slikt.

Andre bruker invittutspill mot NT, lite kort lover normalt en honnør. Det kan også være bra, men kan forvirre utspillerens makker med hensyn til hvor mange kort utspilleren har i den utspilte fargen.

Ingenting er perfekt.

Vel, her er problemet makker fikk med syds kort:

                                              BLINDEMANN (ØST)

MOTSPILLER (SYD)

Etter pass fra syd åpnet vest med 1 kløver (2+ kløver, vanlig åpning). Nord sa pass, øst viste hjerteren og syd meldte inn 1 spar. Vest doblet for å vise trekorts hjerter. og nord støttet sparen på to-trinnet. Ofte vil vi slik vi spiller melde på tre-trinnet direkte med firekorts trumfstøtte til en majorfarge, enten med 3 spar (sperrende), eller en melding som viser "mixed raise", dvs. firekorts trumfstøtte og typisk 7-9 poeng (vi bruker fargen under 3M som "mixed"). Men her har syd passet først, så nords støttemelding på to-trinnet kan nok godt innebære firekorts støtte, men det er ofte kun trekorts støtte. Øst sa 3 spar, spørsmål om hold, og vest meldte 3NT.

Mot vests 3NT spiller nord ut spar 2 (invitt) til liten fra øst, damen og vests ess. Spillefører spilte seg over på bordet på ruter ess og spilte hjerter. Hva nå?

Kan det hende spillefører forsøker å stjele ett hjerterstikk og så har han ni stikk, så hadde vi fire sparstikk å hente? Husk nord spilte ut spar 2, invitt!

Kanskje kan det være slik, vi må inn med det samme og ta sparstikkene. Men dette spillet handler om sparlengden hos vest og nord, og småkortene i fargen. Så hold tunga rett i munnen idet du leser videre.

Min makker føk opp med hjerter ess og spilte liten spar. Den gikk til nieren fra spillefører og knekten hos nord som fortsatte med spar 8. Hva nå?

Enten hadde nord kn-8-2 i spar fra start, eller han kan ha hatt kn-8-7-2. Spar 8 er på dette tidspunktet den største sparen utenom din konge, men hvis du lar nord beholde stikket for åtteren og han startet med kun tre spar brenner du inne med de to siste sparstikkene. Men hvis nord hadde kn-8-7-2 fra start må du la han få beholde for åtteren slik at han kan spille syveren til din konge så du får fatt i stikk for din femte spar, i så fall betestikket. Og har nord 8-7 gjenværende nå blokkeres fargen hvis du stikker med kongen!

Kan du vite om nord hadde tre eller fire spar fra start?

Makker stakk over spar 8 med kongen og satt selv igjen med 6-5 i spar. Da var det en amatørmessig blokkering på gang siden hele spillet så slik ut:

Spar dame, ess og knekt har altså gått i de to første sparrundene. I tredje sparrunde må syd la nord få for spar 8, da får N/S tak i den opplagte beten siden syd kan stikke over syveren i neste stikk og ta for sin femte spar. Men siden syd stakk over åtteren ble det nord som fikk sparstikk for syveren i fjerde sparrunde. Nitrist! Siden ruter dame satt foran og hjerteren satt snilt fikk spillefører 1+3+3+2= 9 stikk, +600. Ved det andre bordet hadde Ø/V latt N/S spille 2 spar med en bet, 11 IMP ut.

Som sagt ser det amatørmessig ut å blokkere sparen her, men var det så lett for syd? Burde nord ha rett og slett forutsett dette og spilt ut spar knekt?

Syd unnskyldte seg i pausen med at han trodde vest forsøkte å stjele ett hjerterstikk og så hadde ni stikk totalt (som det kanskje kunen ha vært om vest hadde hatt bedre kort i minorfarfgene).

Jeg sa: "Jeg kunne spilte ut knekten, da er problemet løst. Men er det en grunn til logisk å forstå at det mest sannsynlig er kun to spar hos vest?"

Da jeg spurte det spørsmålet stusset makker, men fant svaret. Ser du hvorfor vest ganske sikkert har kun dobbelton spar?

Hvis du fortsatt ikke har svaret, tips: vest er en meget god spiller.

En god spiller med esset tredje i spar (så fall tre spar hos nord) vil neppe stikke i første sparrunde i dette spillet. Spillefører vet ikke hvor hjerter ess er plassert. Følgelig vil han ligge unna to ganger med spar ess og stikke tredje gangen for å bryte forbindelsen i sparfargen, godt spilt og viktig om det er nord med kun trekorts spar som har hjerter ess.