Bridge på nett og face-to-face

Balansen mellom onlinebridge og face-to-face bridge er forhåpentligvis i ferd med å bli funnet av de styrende som organiserer bridgen. I alle fall spilles ikke bare online som en kunne frykte det ville bli etter at online spilling ble så vanlig under pandemien. Mitt inntrykk er at de fleste foretrekker å møtes ved bordet for å spille, men tilhengere av online bridge finnes også.

WBF ONLINE WOMENS TEAMS

Akkurat nå spilles WBF Onine Women Bridge. Det deltar lag fra hele verden. Noen norske lag er også med. Turneringen kan følges på RealBridge. 

Så langt har VIKING GIRLS gjort det ganske bra i den verdensomspennende turneringen. Her er et spill hvor de viste at deltkontraktene teller de også i lagkamp.

Giver nord, alle i sonen

Åse Langeland (syd) åpnet etter pass fra nord og øst med 1NT. Gunn Helness (nord) meldte Stayman 2 kløver. Planen var antagelig å passe 2 ruter hvis syd meldte det. Eller, kanskje invitere tll utgang med 2NT over åpnerens 2 ruter - ingen major? Hvis syd svarer 2 hjerter på Stayman må vel nord si 2NT eller en brutal 3NT, men da syd sa 2 spar passet Gunn på noe som så ut som en god delkontrakt. Og det var det. Motspillet var på ingen måte skarpt, og Åse fikk spilt hjem hele ni stikk, VIKING GIRLS +140.

Ved det andre bordet meldte Ingunn Uran (vest) 2 kløver over motpartens grandåpning. Litt hardt, kanskje, siden det er i sonen og makker har passet først. Men det har en stor oppside hvis Ø/V har litt tilpass og det dreier seg om å kjempe om kontrakten. Og her traff hun godt. Lise Blågestad viste hjerter over 2 ruter fra nord, og da nord var med og sa over østs 2 hjerter avsluttet øst meldingene med 3 hjerter. Det norske paret kunne nok vunnet spillet ved å spille motspill mot 3 ruter også da den kontrakten går bet. Lise vant imidlertid ni stikk i 3 hjerter, VIKING GIRLS +140 den andre veien ved det bordet. Dobbelscoren var verd 7 IMP.

GOLD COAST CONGRESS

Undertegnede befinner seg i øyeblikket  i Broadbeach, Gold Coast, Australia hvor det skal spilles face-to-face bridge i en hel uke i sommer (!)varmen. For sekstiandre gang arrangeres Gold Coast Congress fra nå i helgen til neste helg, og det er som vanlig bra med spillere tilstede fra forskjellige kanter av verden. Neste år håper vi på at noen nordmenn tar seg en skikkelig ferie Down Under og også deltar i denne bridgekongressen.