Seriemesterskapets avslutning

Seriemesterskapet 2023/2024 - de to øverste divisjonene) - skal avsluttes i helgen. Spillingen foregår denne helgen på Hamar, og lagene har igjen fem og en halv kamp å spille.

Etter den første spillehelgen i oktober leder OSLO THORESEN foran MØRE OG ROMSDAL KINDSBEKKEN. Det er imidlertid veldig jevnt. Minst fem lag kan vinne, og flere lag enn det kan godt blande seg inn i medaljekampen. Samtidig kan godt noen av alle de lagene med vinner- eller medaljeambisjoner før helgen havne i nedrykkstriden hvis de får en trist helg resultatmessig.

Det blir garantert en spennende helg både for de i 1. og 2.divisjon, og for de som følger med på mesterskapets avslutning.

Stillingen etter halvspilt kamp i runde 6 av i alt 11 runder finner du her.

Da 1. og 2.divisjon spilte første SM-helg i høst kom dette vanskelige spillet i den siste halvrunden:

 

Hvordan bør disse kortene meldes?

Tja, det spørs jo på mange ting. System? Hvem er giver? Soneforhold? Får man melde i fred? osv osv.

Så la oss omformulere det første spørsmålet til hva er beste kontrakt?

Lilleslem i ruter er bra. Selv om det kommer kløver ut er det fortsatt bra en bra sjanse. Da må hjertefinessen gå. Hvis det ikke kommer kløverutspill er det bare å ta ut trumfen og godspille hjerteren, da er det mer enn nok stikk samme hvor hjerter konge sitter.

Hva med 6 hjerter? Den er også nedlegg om det ikke kommer kløver i utspill. Men om det utspillet kommer er det kritisk. I så fall er 6 hjerter ingen god kontrakt da hjerter konge i så fall må sitte dobbel i saks slik at trumfen kan tas ut med en finesse, så esset som tar med seg kongen og deretter over til vest for å ta ut forsvarets siste trumf.

Hvis Ø/V får melde i fred bør det vel gå an å finne rutertilpasningen, men det er fort gjort at hjerter blir trumffargen i meldingene. I så fall er det kanskje best å stoppe i utgang?

På Lillehammer i oktober var det som så ofte slik at det ikke ble et spill hvor man fikk melde i fred. Slik så hele spillet ut:

 

Som du ser sitter det brillefint med hjerter konge dobbel i saks, så uansett om kontrakten blir 6 hjerter eller 6 ruter, og uansett utspill fyker slem hjem. Dessuten har syd et ganske naturlig utspill, spar konge. Da har spillefører råd til en hjertertaper i slem. Som vi også kan se blir det ikke slik at man får melde i fred her, for syd er giver og N/S er i gunstig sone. Syd vil åpne med svake 2 spar (eller Multi 2R), eller noen steder med 3 spar. Da er det sannelig ikke lett. Har vest til 3 hjerter over åpning med 2 spar fra syd? Vest har egentlig ikke nok HP, men det er en tett og fin sekskorts farge. Nord vil uansett være med på "festen" i disse gunstige soneforholdene for N/S. Det er normalt å si 4 spar med slike kort, firekorts spartilpasning til syds sekskortsfarge. Det er selvsagt en stamp, og for å ta bort melderom for Ø/V som sett fra nords synspunkt ganske sikkert har den høyeste kontrakten og minst utgang i kortene. Da blir det veldig mye gjetting for Ø/V.

I de to toppdisvisjonen (48 lag, dvs. 48 Ø/V par) spilte ett par 3 ruter, og to par fikk for lite poeng da de spilte mot N/S sin 4S doblet. Det var 27 Ø/V- par i utgang, mange i 5 ruter, noen i 4 hjerter. Så var det enkelte par som stampet i 6 spar over Ø/V sin lilleslem, og det kostet 800 eller 1100. Femten av de 48 Ø/V-parene var i slem, +1370 eller mer. De fleste av dem var i den beste slemmen 6 ruter, men det var også noen som spilte 6 hjerter, og ett par som var i den skumle kontrakten 6NT som ville gått et betelass hvis hjerterfinessen tas tidlig og hjerter konge er plassert hos syd.