Feil kontrakt

Av og til kommer man i feil kontrakt. Men alt håp er ikke ute før kontrakten har gått bet. Her er et eksempel fra en lagkamp forleden hvor lover, regler og turneringsleder fikk betydning. 

Giver øst, Ø/V i sonen

N/S var kanskje litt uheldige i meldingene etter at øst åpnet med 2 ruter - Multi, dvs. det ble forklart som "en major". Så syd antok det betød en vanlig svak 2 åpning i en majorfarge. Syd passet, vest sa 2 hjerter pass eller korriger. Hva ville du meldt som nord nå. Å passe er antagelig korrekt. Da vil det mest sannsynlig gå 2 spar fra øst og pass - pass tilbake til deg som kan melde, for eksempel doble opplysende. Men nord doblet 2 hjerter, normalt opplysende dobling og gode kort. Overraskende for nord passet øst, altså han har hjerterfarge. Da var det fare på ferde, og joda, syd hoppet til 4 spar. Kanskje burde syd hoppet kun til 3 spar. I så fall ville nord meldt 3NT og de hadde vært i den riktige utgangen. Men 4 spar ble kontrakten som ble en spilleprøve.

Vest spiller ut hjerter 9 til esset mot 4 spar. Du tar for spar konge, men hva blir det neste trekket?

På syds side av skjermen hadde syd altså fått opplyst at 2 ruter viste "en major". Makkerparet spiller imidlertid med 2 ruter som "en major, maks 7HP", altså en svak multivariant. Slurvete forklart. Og det har stor betydning, for hvis syd får den riktige infomasjonen kan ikke øst ha noen av minorkongene. Hvis det er en vanlig svake 2 hjerter øst satt med er det imidlertid mye mer sannsynlig at øst har en minorkonge, og åpningen var tross alt i ugunstig sone. Etter spar konge prøvde spillefører liten kløver fra nord, treeren fra øst og damen fra syd. Men da ble det bet i en utgang som kan vinnes:

Vest stakk kløver dame med kongen og spilte liten kløver. Spillefører gikk opp med esset, men nå kunne det ikke bli ti stikk lenger. Hvis han spiller mer kløver får vest for knekten og øst får en stjeling i tillegg til at vest må få for trumfknekten.

Da syd fikk vite at han burde blitt forklart at øst ikke kunne hatt mer enn 7 poeng følte han seg litt urettferdig behandling. Og betydningen av 2 ruter var "sløvt" forklart av vest, men bør syd få full justering? Hvor mye kan man tillate seg å stole på vests forklaring når det faktisk ligger et systemkort i nærheten også? Hvordan bør dette spillet eventuelt justeres pga. av feil forklaring?

Ikke vet jeg. Syd sa imidlertid at hvis han hadde visst at øst ikke kunne ha noen minorkonge fordi han har K-Q i hjerter (5 poeng) så ville han spilt kløver til nieren etter å ha tatt for trumfkongen. Da vil vest vært innspilt, sa han. Er det riktig?

Ja og nei. Se hva som kan skje om det altså vinnes med hjerter ess, spar konge innkasseres og så liten kløver til nieren som vest stikker med knekten. Hvis han nå spiller ruter eller liten kløver får spillefører kommet seg hjem i ruter eller på kløver dame og kan ta for A-Q i trumf. Da bør bli ti stikk. Men vest har en mulighet for et nydelig motspill idet han er inne på kløver knekt. Han kan spille kløver konge tilbake! Den må stikkes med esset, og nord er inne igjen! Mer kløver stjeler øst og spiller hjerter. Hvis spillefører stjeler høyt får vest to trumfstikk for J-8-x-x i tillegg til de to stikkene de allerede har. Og om spillefører stjeler lavt eller med tieren stjeler vest over, gir makkeren nok en kløverstjeling og får så forfremmet sin egen trumf til nok et trumfstikk med hjerter fra øst. Vakkert!

Men verken syd eller vest fikk sjansen til å briljere i dette spillet, og det skyldtes på en måte vest feilaktige forklaring. Heldigvis fikk ikke dette spillet betydning for utfallet av kampen. 

Ser du hvordan syd må spille for å vinne 4 spar for egen maskin?

Det er to muligheter. Den klart beste og egentlig ganske logiske hvis en tror vest har begge minorkongene er nok etter hjerter ess og trumf konge å spille hjerter til stjeling selv om han vest vest kan stjele over. Og Vest stjeler vel over, men da er han innspilt og må slippe inn syd. Hvis ikke vest stjeler over har spillefører bra kontroll på det hele.

En annen vinnervariant i 4 spar er spektakuær, men mer som eb skrivebordsløsning og neppe godt spilt. Etter spar konge kan faktisk det faktisk spilles ruter til tieren. Da får vest for ruter konge som sitter i saksen, men det kan likevel vinnes ti stikk ved å løse kløveren med liten til åtteren og knekten og senere spille damen som drar med seg både kongen og tieren! I så fall blir det en kløvertaper, en trumftaper og en rutertaper (!).

 

Et interessant spill, og alt dette oppstod pga. at N/S ikke kom i den "kjedelige" utgangen  3NT hvor det blir minst ni stikk.