LAGFINALEN, dag 2, rapport 2

Det ble storseier i lagfinalens tredje kamp for Studentenes som slo Steinkjer med hele 74 IMP (20-0 VP). Dermed er det laget from Trondheim som har tatt ledelsen i mesterskapet.

I den andre kampen lørdag møter Studentenes BK Konnerud BK som også har gjort det godt så langt og ligger på 2.plass. Kampen mellom de to lagene starter kl. 15.15 og overføres på BBO.

TopBridge BK så ut til å være i stortrøbbel mot Verdal lørdag formiddag, men de hentet seg noe inn. Likevel, det ble en fin triumf for Verdal som vant kampen med 11 IMP (12,38 VP).

Når det er nesten nok verdier til utgang den ene retningen, men det er motparten som melder utgang blir den som regel doblet. Det skjedde i dette spillet i kamp 3 under overføringen av Konnerud BK mot Rubbestqadneset BK på BBO som sistnevnte vant med 15 IMP. Etter det ligger Rubbestadneset på 3.plass like bak Konnerud.

Det skal ikke så mye til før 4 spar går bet her, og det var litt arbeid som måtte gjøres. Men slik det satt, og etter at meldingene hadde avslørt en del om hvordan det satt hadde verken Hans Melby (Konnerud) eller Helge Svendsen (Rubbestadneset) særlig store problemer med å finne veien til ti stikk. Kløveren blir godspilt ved å tippe sitsen, hjerter ess sitter hos syd og gjør at hjerterstikk kan godspilles ved hjelp av å presse ut esset mot trumf (stjele-finesse), og spar konge sitter i saks samt at trumfen er behagelig fordelt 2-2. Det ble ti stikk ved begge bord, +790 og uavgjort spill.

LAGFINALEN - dag 2, rapport 1

Lagfinalens andre dag startet med brak, for det første spillet i den tredje kampen var krutt.

Lederlaget etter to kamper, Konnerud BK møtte Rubbestadneset som lå på 2.plass etter fredagens spilling. Kampen ble overført på BBO.

Per Arvid Andersen (Konnerud) plukket opp denne hånden som nord:

Hva ville du åpnet med, 1 ruter eller 2 kløver?

Det er vel sterke nok kort til 2 kløver. Problemet med den åpningen er at det kan bli vanskelig å få vist kortene i neste melderunde. På den annen side er det heller ikke lett å få makker til å tro at du er så kanonsterk hvis du velger å åpne med 1 ruter.

Etter den vanlige starten 2 kløver – 2 ruter bruker dog enkelte hopp til 3 i major som fire kort i den fargen og fem eller ofte seks rutere, en ekkel håndtype å melde etter kunstig 2 kløver i åpning. Den varianten er perfrekt for disse kortene. Men som så ofte før, med skikkelig fordelingshånd blir det ikke fred å få, motparten har også fordeling.

Per Arvid Andersen åpnet med 2 kløver, og øst for Rubbestadneset sa 3 hjerter. Syd passet (negativ hånd), og det samme gjorde vest. Nå ble det nesten enklere i dette tilfellet, for nord kunne doble opplysende. Da syd meldte 3 spar løftet nord til utgang. Etter pass fra øst og syd doblet vest! Da nord la ned sine kort som blindemann i 4 spar doblet takket Wiggo Andersen (syd) høflig for det man må si er en hyggelig blindemann i en doblede sparutgangen. Slik så hele spillet ut:

En må ha forståelse for vests straffedobling av 4 spar. Det ble imidlertid ikke lett å spille motspill etter hjerter knekt ut til esset, og som alltid, når det blir doblet kan det være lettere for spillefører å lese sitsen.

Inne på hjerter ess i første stikk ba spillefører om spar konge som vest lå unna. Nå skiftet spillefører fot og gikk i gang med ruterfargen. Fordi vest har singelton hjerter kommer ikke øst med i dette motspillet i det hele tatt etter denne starten. Vest fikk kun tre trumfstikk, Konnerud +590!

Ved det andre bordet åpnet også nord med 2 kløver. Øst for Konnerud gikk innpå med kun 2 hjerter. Da det kom tilbake til nord valgte han å si 3 ruter i stedet for å doble. Syd meldte 3 hjerter – krav - noe måtte han jo si. Da nord foreslo 3 spar løftet syd til utgangen 4 spar. Ved det bordet holdt Jarle Melby (vest) fingrene unna doblingskortet. Så spillefører var ikke varslet om at det sannsynligvis satt skjevt i trumffargen.

Å spille 4 spar på nord sin hånd ser egentlig bedre ut enn der syd måtte spille 4 spar doblet og vant den.

Øst spilte ut hjerter til knekt og dame. Spillefører la ned en sparhonnør som vest stakk og spilte kløver ess som ble stjålet hos nord. Det var plutselig ikke så enkelt nå! Da spillefører dengte ned den andre sparhonnøren var det over, kontrakten måtte gå bet. Idet ruteren kom i vinden kunne vest med to sikre trumfstikk (og nå med de to høyeste trumfene) trumfe den tredje ruteren og ta ut nords siste trumf før forsvaret også fikk ett kløverstikk for østs konge – en bet.

Konnerud vant spillet med 12 IMP.

Scorene på dette spillet variert fra Konneruds +590 N/S til +600 Ø/V, og den scoren var for 4 spar redoblet med to bet!

I fortsettelsen av denne kampen plukket Konnerud noen flere IMP og ledet med 27-0 etter bare fire spill. Mot slutten av halvrunden var ledelsen oppe i hele 35-3 før Rubbestadneset kom til hektene. De vant en hardmeldt 4 hjerter som ikke Konnerud meldte (10 IMP). Så kom en vanlig 3NT hvor Nitter for Rubbestadneset åpnet med 3 hjerter mens Konneruds spiller med samme kort nøyde seg med 2 hjerter. Etter åpning på to-trinnet ble det noe lettere for motparten å finne utgangen, og da Konnerud brant den var plutselig kampen mye jevnere. Det ebbet ut med fire IMPs ledelse til Konnerud (35-31).

I dette morgensettet ble det en liten sesasjon da Verdal som ikke startet lagfinalen så bra i går fikk dreisen på det mot TopBridge og ledet hele 42-12. Samtidig fikk det andre laget fra Nord-Trøndelag stryk mot Studentenes (65-10), men dette er altså etter halvspilt kamp (14 spill).

Livescores finner du her.

 

Lagfinalen: KONNERUD BK LEDER

Lagfinalen (NM finalen for klubblag) startet i Kristiansand fredag og avsluttes mandag med den siste av syv kamper. 

Noen av de mest markante profilene i norsk bridge mangler i årets finale. Men dette er syv lag (+arrangørens) som har kommet seg gjennom seks utslagsrunder så noen svak finale er det ikke. Feltet er jevnt, og det er ikke lett å si hvem som skal stikke av med NM-titlene denne gangen. De fleste tips går vel i favør av Heimdal BK, Studentenes og kanskje TopBridge. Det kan imidlertid bli en finale hvor alle slår alle, og da kan det blir svært spennende. Kanskje blir klubben som vinner årets lagfinale en klubb som aldri tidligere har vunnet NM for klubblag. 

Etter de to første kampene er det KONNERUD BK som har tatt teten etter to fine seiere mot de to nord-trønderske lagene Verdal og Steinkjer. 

Alle informasjon om finelen samt bulletiner finner du i Nils Kåre Kvangravens blogg, her. 

Live oppdatering finner du her.  

Det viktigste er å melde og spille godt, da blir det gode resultater. Men bridge er og blir et spill, så flaks og uflaks spiller også en rolle av og til. Her er et spill fra runde 1 hvor noen følte seg litt snytt:

Giver øst. Ø/V i sonen

Hvordan bør meldingene gå etter pass fra øst?

Det avhenger selvsagt av om vest melder inne eller ikke. Om vest sier pass blir det for de fleste grandåpning fra syd, overføring til spar fra nord og superaksept fra syd for å vise maks hånd med firekorts sparstøtte. N/S mangler kanskje noen få HP for slem, men med nikorts trumf til sammen kan det godt være en god slem med omtrent denne samlede styrken. Nord har såvidt til et slemforsøk, og de bør finne frem til den fine kontrakten 6 spar. 

Om ikke 6 spar skal stå må øst ha alle de fire uteværende trumfene. Om vest har dem oppdages det, og knekten fjerde fiskes opp. Men om øst har ett trumfstikk (veldig usannsynlig) er det fortsatt en sjanse. En hjerter kan kastes på kløver. Om hjerter kommer i utspill må riktignok øst med trumfstikket ha minst tre kløver slik at en rekker å bli kvitt hjerteren. Så må ruterfinessen gå. Men merk at ingenting behøves i de andre fargene om trumfen sitter 3-1 eller 2-2. Med andre ord er dette en slem man absolutt bør være i. Men slik satt det:

Det kan hende noen meldte seg på i meldingene med vest sine kort, men Ø/V er i utgunstig sone. 

Fem av de åtte N/S parene meldte 6 spar og gikk en nitrist bet. En har jo grunn til å ha godt håp om at det er uavgjort spill når det en sjelden gang er slik. Det var det ikke for Steinkjer som gikk bet i 6 spar og måtte tåle slemvsving ut mot Rubbestadneset som stoppet i utgang. De to andre som var kun i utgang var Verdal og Konnerud, uavgjort spill med +450 i deres kamp.