Logikk i motspill

I motspill er det ikke sjelden slik at man ikke kan vite med sikkerhet hva som er best å gjøre. Det kan bli ren gjetting. Andre ganger har man mye informasjon samt kanskje fått god hjelp fra makkers singnal(er) til å vite med sikkerhet hva som er riktig. Så er det noen situasjoner hvor det ser ut som ingenting vil nytte. Et slags tips: I de situasjonene kan man forsøke å eliminere de alternativene som i alle fall ser helt håpløse ut. Hvis det da gjenstår kun en farge å spille, spill den selv om det kanskje ser unormalt ut, og selv om du kanskje ikke kan se hvorfor det skulle kunne nytte heller!

Her er et eksempel på en slik situasjon i et spill som jeg presenterte i en treningsøkt forleden.

Meldingene gikk slik:

Syds grandåpning viste 15-17. Etter Stayman 2 kløver fra nord havnet de i 4 hjerter, og du er godt fornøyd med at makker fant ruter i utspill. I slik tilfeller er det opplagt å stikke over tieren, ikke legge styrke. Det kan bli temmelig dumt å legge ruter 2 som styrke om den utspilte tieren er en singelton! Da blir du antagelig sittende å se på de der ruterstikkene resten av spillet, men du får ikke stikk for dem. Så du stikker over og fortsetter med stor ruter, makker følger med nieren. Du prøver en tredje runde ruter og er fornøyd med at den også gir stikk, makkers utspill var fra 10-9 dobbelton. Tre stikk til forsvaret, men hva nå?

Kan makker ha spar ess eller kløver konge?

Neppe, grandåpneren må tross alt ha poengene sine et eller annet sted. Og makker er også med i dette motspillet. Signaler er til en viss grad overvurdert etter min mening, det er ofte nok med sunn logikk. Men det er dog viktig i noen motspill at man signaliserer korrekt for å få til de beste motspillene. I tredje ruterrunde legger makker kløver 9, svakhet (lavt som styrke). Med kløver konge ville vest lagt styrke. Å spille spar eller kløver ser derfor helt nytteløst ut.

Kanskje fri seg med en trumf?

Nei, det frister heller ikke, det kan kun være til hjelp for spillefører hvis makker for eksempel har trumfdamen tynt tredje.

Å spille enda en ruter vil jo være til trippelrenons. Når det er renons både hos spillefører og hos blindemann er å spille den fargen normalt fy-fy. Det kan ofte koste stikk siden det kan stjeles på den ene siden og kastes en taper fra den andre ("ruff and discard"). Men her er det ingen tapere. Det er umulig at å spille spar eller kløver kan føre til noe som helst, og å spille til "ruff and discard" kan neppe koste noe? Og trumf tilbake kan altså hjelpe spillefører. Selv om du ikke ser hvorfor, kan det i en sånn situasjon være lurt å spille det kortet som gjør det usikkert hva som kan skje hvis alt annet er jo håpløst. Derfor spiller du ruter til trippelrenons!

Kanskje uten å ha tenkt gjennom hvorfor du gjorde det har du nettopp funnet et helt nydelig motspill!

Det starter altså med tre ruterstikk til øst, så en fjerde runde ruter til trippelrenons. Spillefører er sjanseløs!

Hvis han trumfer med kongen blir trumfsituasjonen slik:

Vest har nå fått forfremmet sin hjerterbeholdning til sikkert trumfstikk – en bet.

Hvis spillefører trumfer med fireren i fjerde ruterrunde setter vest i syveren som krever esset fra nord. Da vil vest ha igjen Q-9 bak KJ10 og det gir også vest sikkert trumfstikk (esset har jo blitt spilt).

Hva om spillefører trumfer med tieren idet den fjerde ruteren spilles?

Da må ikke vest sovne av å trumfe over med damen. Den vil jo bli overtrumfet med esset. Vest har i så fall kun igjen dobbelton 9-7 som spillefører tar ut med K-J. Da blir det null trumftaper og utgang til notering.

Nei, om syd trumfer med tieren må vest la syd vinne det stikket og lene seg rolig tilbake mens han kaster et annet kort og beholder sine trumfer. Da ser de gjenværende trumfene slik ut:

Igjen har vests trumfbeholdning blitt forfremmet til sikkert stikk og en deilig bet blir resultatet.

Med dette fine motspillet må det altså bli bet i 4 hjerter (hvis vest ikke sovner av og trumfer over syds tier).

Hva om øst ikke finner det glimrende motspillet?

Hvis øst skifter til trumf er spillet over på sekunder, vests trumfdame går i dragsuget.

Hvis øst spiller spar eller kløver i tredje stikk gjenstår et valg for spillefører. Han må tippe hvor trumfdamen er plassert, i utgangspunktet et 50-50 valg. Men syd vet at øst startet med fem rutere og vest med kun to. Da er det ledige plasser («vacant spaces») kommer inn i bildet. Vest som har kun to ruter og følgelig mange flere ledige plasser er favoritt til å ha trumflengden. Derfor er det korrekt å satse på finesse gjennom han. Et bestemt kort (her hjerter dame) sitter oftere hos den med lengde i fargen. Det er selvsagt ingen garanti, men etter for eksempel kløverskift bør det spilles hjerter konge fulgt av hjerter knekt som får seile – ti stikk.

I den nevnte treningskampen ristet øst litt på hodet etter de tre ruterstikkene og så ingen muligheter. Han spilte kløver. Disse spillerne har jo blitt opplært i å unngå å spille til dobbeltrenons og slike ting. Spillefører tenkte litt før hun tippet riktig i trumf og noterte utgang.

Et annet tips: Selv om dette motspillet så veldig fint ut tror jeg de aller fleste bør unngå å spille til dobbeltrenons og slike spektakulære ting. Det vil mye oftere koste stikk enn de få gangene det skaper fantastiske motspill.