Klagenemda melder: Journalisten var for snill...

"Hindsight is a wonderful thing"

Ja, det er mye lettere å være skråsikker i ettertidens klare lys - også i bridge. 

Når en skriver om norske spillere som har gjort det godt, for eksempel nesten har vunnet en stor turnering og kanskje tapt på målstreken, er det klart at de noen ganger kunne gjort enda mer slik at det hadde blitt seier. Men motparten kunne så godt som alltid ha gjort det bedre på noen spill de også. Så det blir litt spekulasjon. Likevel blir det ofte slik at man fokuserer på enkeltspill, gjerne et av de siste spillene som kunne ført til seier i stedet for andreplass.

Idet det skrives her i bloggen føles det feil å være veldig kritisk til noen som har gjort det skarpt, men så manglet de det lille ekstra. Da blir kanskje journalisten av og til litt for snill mot spillere som normalt ellers får mye ros for å ha spilt godt.

Forleden meldte klagenemda at akkurat det var tilfelle etter en artikkel om den dramatiske avslutningen i Spring Fours i England. Og ja, jeg må nok ta tilbake noe av det jeg sa: «Ingen skal komme å si at det er opplagt hva som er riktig å gjøre her». For et par av klagenemdas aller beste analytikere mener det var opplagt feil å gjøre det som ble gjort.

Spillere på det høyeste nivået får mye hederlig omtale og må derfor tåle kritikk også av og til. Og det tror jeg landslagsspiller Tor Eivind Grude (TEG) tåler. Han og makkeren Erik Berg gjorde det veldig bra i Spring Fours forleden. Men omtalen min av den dramatiske storeslemmen TEG gikk bet i mot slutten av finalen var nok for snill. Det ble 17 IMP i skålen og tapt kamp med 8 IMP, men om det hadde blitt satset på den klart beste spilleplanen vil slemmen være hjemspilt etter få sekunder slik det aktuelt satt.

Den videre gjennomgangen er ganske komplisert (og dekker kanskje ikke alt), men det betydningsfulle spillet er meget interessant.

Grude (øst) var altså i 7 hjerter. Syd som skulle spille ut visste mye om Ø/V sine kort. Han spilte ut en liten kløver. Ved første øyekast – hvis en ser kun på Ø/V sine kort – ser det ut som det må gjettes om det skal tas kløver- eller ruterfinesse. Utspilleren (syd) var Andy Robson, en absolutt toppspiller og en skikkelig luring. Det er klart han kunne godt ha spilt ut unna kløver konge for å sette press på spillefører med det samme. Grude tok kløverfinessen, men da var det en bet i storeslemmen allerede etter første stikk.

Joda, å ta den kappen kunne vært riktig. Men det er en alt for voldsom avgjørelse å ta når det faktisk er veldig gode sjanser senere.

Det kan nemlig ofte vinnes tretten stikk selv uten å ta noen av finessene. Hvis trumfen sitter 3-2 som er en 68% sjanse (bedre enn en finesse som er 50%) står 7 hjerter ved hjelp av Reverse Dummy. Dvs. at den korteste trumfhånden (her vest) gjøres til hovedhånd. Dette er beste spilleplan i dette tilfellet, og en får også med seg en liten ekstra mulighet selv om trumfen som her sitter 4-1.

Utspilles stikkes med esset og en kløver stjeles. I dette tilfellet kommer kløver konge på. Spillefører skifter fot og simpelthen tar ut trumfen. Det blir 5+5+1+2=13 stikk (og gode skvismuligheter om spar sitter 5-1). Men hvis ikke kongen kommer på er reverse dummy beste plan i fortsettelsen.

Merk at det ikke er fare for overstjeling i kløver hvis kløver konge sitter hos syd som spillefører jo var avhengig av da han tok finessen i første stikk. Etter den første stjelingen spilles - om ikke kongen kommer på altså - trumf til bordet og nok en kløverstjeling tas. Så østs siste lille trumf over til vest, og en tredje kløverstjeling tas med det nå single trumfesset. Vest spilles inn i spar og den siste trumfen tas ut (3-2 sits) med vests siste trumf.

Et lite tilleggspoeng som spesielt interersserte kan pusle litt med: Idet den tredje kløverstjelingen tas med det da single trumfesset bør ruter ess spilles før det spilles spar til esset for å ta den siste trumfrunden. Det er det såkalte Vienna Coup - en god og av og til nødvendig teknikk.

Om trumfen altså sitter 3-2 behøves kun at sparen går mot slutten. Men det er tilleggsjanser - skvis.

Det kan være viktig å ta for ruter ess før vest spilles inn mot slutten for eksempel om sluttposisjonen er slik idet vest spiller den tredje og siste runden trumf:

En sparrunde har altså blitt spilt, og hjerter konge spilles. Nord blir med slik sits (nord satt med fem spar fra start) utsatt for en show-up skvis siden han også har ruter konge. På hjerter konge kastes ruter 9 fra øst. Om nord kaster ruter konge står selvsagt vests rutere + tre sparstikk til slutt. Om nord kaster spar prøver spillefører sparen som nå går selv om den satt 5-1 fra start.

Hvis ikke ruter ess tas før vest spilles inn på spar ess blir likevel nord skviset. Men da vet ikke spillefører om han skal kaste ruter 9 og satse på at sparen går, eller kaste en spar (kun riktig om fargen sitter 5-1 og det var en skvis) og satse på at ruter konge kommer på.

Hvis det er syd som har ruter konge og fem spar vil han kunne bli skviset i denne sluttpossen siden ruter ess ble tatt, hvis ikke blir øst skviset før syd. Det kan vel dessuten være en skvis i kløver/spar også, også da må ruter ess tas først. 

Det er klart at med trumfen 4-1 hos en motstander går det ikke bra å gjøre vests trekorts trumf til hovedhånd. Den med fire trumf blir lengst i trumf. Men det sitter 3-2 i 68% av tilfellene. Om syd har kløver konge som kun er en 50% sjanse sitter jo trumfen 3-2 i 68% av de 50%'ene, og i så fall er den risikable kløverfinessen unødvendig.

Slik det satt i England behøvdes imidlertid ingen finesse og heller ingen reverse dummy siden kløver konge ville kommet på allerede idet den første kløveren trumfes. Kløver dame ville blitt godspilt og gitt det trettende stikket, og i så fall ville det blitt "norsk" seier i Spring Fours 2023.