Tilbakeblikk på lag SKEIDAR sin triumf i Polen

Den storfine, norske innsatsen i lagturneringen WBT Masters i Sopot forleden druknet litt i Marit Sveaas-turneringen som ble spilt i helgen på Lillehammer. Ufortjent. For lag SKEIDAR med Nicolai Heiberg-Evenstad (15), Stian Evenstad, Arve Farstad (78) og Lasse Aaseng stod for en skikkelig kanonprestasjon i Polen.

Alle resultater, butler osv. fra WBT Sopot finner du på World Bridge Tour sin hjemmeside, her.

Vi tar med et av mange gevinstspill fra kvalifiseringen som det norske laget vant. Dette spillet er ikke type spektakulært, men solid bridge er undervurdert i forhold til alt det oppfinnsomme som mange forsøker seg på.

Du sitter nord, er i andre hånd med alle i sonen. Vest passer og det er din tur. Åpner du med 1 spar, eller er du av den typen spillere som liker grandåpninger litt på siden av det foreskrevne?

Med to dobbletoner kan man åpne med 1NT, men ikke alltid. Om selv om det ikker noen sikker stopper med damen dobbel og knekten dobbel er det egentlig ganske fine honnører å ha hos grandåpner (oppspill opp mot lavhonnørene plassert i siste hånd gir ofte ekstra om makker har noe i fargen). Men det er særlig hvis du har 5-4 i minor at det kan være en bra strategi å åpne med 1NT med slikt. Og spesielt med fire ruter og fem kløver (og fire hjerter + femkorts minorfarge) som kan gi et gjenmeldingsproblem med slike 15-16 poengere. Med fem kort i den høyest rangerte av de to fargene har man sjelden noe stort problem i andre melderunde.

Det kan godt fungere bra å melde 1NT og få meldt fra om styrken med det samme. Men med femkorts majorfarge og firekorts minor tror jeg ikke det er så mye oppside med det, i alle fall ikke i lagkamp.

Slik "teori" er på en måte "i blodet" hos veteranen Arve Farstad, og han åpnet med 1 spar som antagelig de fleste leserne også ville gjort. Men jeg kjenner noen kjente turneringsspillere som vil prøvd seg med 1NT med disse kortene.

Spillet er ganske ordinært, men det ga SKEIDAR 13 IMP. Slik så det ut:

Farstad åpnet med 1 spar og Aaseng svarte 2 kløver som for dem er tvetydig; enten naturlig utgangskrav eller en bra løft i spar. Åpneren sa 2 ruter som var kunstig og viste at han ikke hadde minimum, og syd avsluttet med 4 spar. Der var det to hjertertapere og de manglet trumfesset, så det var en utgang som var avhengig av kløverfinessen. Den gikk, +620 til notering.

Ved det andre bordet må antagelig nord ha åpnet med 1NT, for de spilte i alle fall 3NT.

Om nord åpner med 1NT kan neppe syd kritiseres for å si 3NT direkte med denne fordelingen, selv om de kanskje har system til å finne 5-3 tilpasning. Det er ikke med helt trillrund hånd man bruker varianter for å finne trumfkontrakt etter makkerens grandåpning.

Her var 3NT riktig ille. Øst spilte ut stor hjerter og fortsatte med den andre store, fem hjerterstikk. De måtte få for spar ess også, med andre ord to bet. SKEIDAR +200, og spillet var altså verd 13 IMP for det norske laget.