Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

LAGFINALEN - dag 2, rapport 1

Lagfinalens andre dag startet med brak, for det første spillet i den tredje kampen var krutt.

Lederlaget etter to kamper, Konnerud BK møtte Rubbestadneset som lå på 2.plass etter fredagens spilling. Kampen ble overført på BBO.

Per Arvid Andersen (Konnerud) plukket opp denne hånden som nord:

Hva ville du åpnet med, 1 ruter eller 2 kløver?

Det er vel sterke nok kort til 2 kløver. Problemet med den åpningen er at det kan bli vanskelig å få vist kortene i neste melderunde. På den annen side er det heller ikke lett å få makker til å tro at du er så kanonsterk hvis du velger å åpne med 1 ruter.

Etter den vanlige starten 2 kløver – 2 ruter bruker dog enkelte hopp til 3 i major som fire kort i den fargen og fem eller ofte seks rutere, en ekkel håndtype å melde etter kunstig 2 kløver i åpning. Den varianten er perfrekt for disse kortene. Men som så ofte før, med skikkelig fordelingshånd blir det ikke fred å få, motparten har også fordeling.

Per Arvid Andersen åpnet med 2 kløver, og øst for Rubbestadneset sa 3 hjerter. Syd passet (negativ hånd), og det samme gjorde vest. Nå ble det nesten enklere i dette tilfellet, for nord kunne doble opplysende. Da syd meldte 3 spar løftet nord til utgang. Etter pass fra øst og syd doblet vest! Da nord la ned sine kort som blindemann i 4 spar doblet takket Wiggo Andersen (syd) høflig for det man må si er en hyggelig blindemann i en doblede sparutgangen. Slik så hele spillet ut:

En må ha forståelse for vests straffedobling av 4 spar. Det ble imidlertid ikke lett å spille motspill etter hjerter knekt ut til esset, og som alltid, når det blir doblet kan det være lettere for spillefører å lese sitsen.

Inne på hjerter ess i første stikk ba spillefører om spar konge som vest lå unna. Nå skiftet spillefører fot og gikk i gang med ruterfargen. Fordi vest har singelton hjerter kommer ikke øst med i dette motspillet i det hele tatt etter denne starten. Vest fikk kun tre trumfstikk, Konnerud +590!

Ved det andre bordet åpnet også nord med 2 kløver. Øst for Konnerud gikk innpå med kun 2 hjerter. Da det kom tilbake til nord valgte han å si 3 ruter i stedet for å doble. Syd meldte 3 hjerter – krav - noe måtte han jo si. Da nord foreslo 3 spar løftet syd til utgangen 4 spar. Ved det bordet holdt Jarle Melby (vest) fingrene unna doblingskortet. Så spillefører var ikke varslet om at det sannsynligvis satt skjevt i trumffargen.

Å spille 4 spar på nord sin hånd ser egentlig bedre ut enn der syd måtte spille 4 spar doblet og vant den.

Øst spilte ut hjerter til knekt og dame. Spillefører la ned en sparhonnør som vest stakk og spilte kløver ess som ble stjålet hos nord. Det var plutselig ikke så enkelt nå! Da spillefører dengte ned den andre sparhonnøren var det over, kontrakten måtte gå bet. Idet ruteren kom i vinden kunne vest med to sikre trumfstikk (og nå med de to høyeste trumfene) trumfe den tredje ruteren og ta ut nords siste trumf før forsvaret også fikk ett kløverstikk for østs konge – en bet.

Konnerud vant spillet med 12 IMP.

Scorene på dette spillet variert fra Konneruds +590 N/S til +600 Ø/V, og den scoren var for 4 spar redoblet med to bet!

I fortsettelsen av denne kampen plukket Konnerud noen flere IMP og ledet med 27-0 etter bare fire spill. Mot slutten av halvrunden var ledelsen oppe i hele 35-3 før Rubbestadneset kom til hektene. De vant en hardmeldt 4 hjerter som ikke Konnerud meldte (10 IMP). Så kom en vanlig 3NT hvor Nitter for Rubbestadneset åpnet med 3 hjerter mens Konneruds spiller med samme kort nøyde seg med 2 hjerter. Etter åpning på to-trinnet ble det noe lettere for motparten å finne utgangen, og da Konnerud brant den var plutselig kampen mye jevnere. Det ebbet ut med fire IMPs ledelse til Konnerud (35-31).

I dette morgensettet ble det en liten sesasjon da Verdal som ikke startet lagfinalen så bra i går fikk dreisen på det mot TopBridge og ledet hele 42-12. Samtidig fikk det andre laget fra Nord-Trøndelag stryk mot Studentenes (65-10), men dette er altså etter halvspilt kamp (14 spill).

Livescores finner du her.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.