STERKT AV LAG SILLA (men snublet litt til slutt)

Lag SILLA gjorde det meget skarpt i ALT MIXED V selv om det ble tap i finalen mot lag ALPERT.

Å bli nr. 2 i en slik internasjonal invitasjonsturnering hvor nivået er veldig høyt er et kanonresultat. All ære til for flott innsats til Lise Blågestad, Harald Eide, Ann Karin Fuglestad, Geir Brekka og Erik Sælensminde!

I finalen var det helt jevnt etter første halvrunde. I den andre og siste halvrunden gikk det imidlertid litt galt i et par spill. Ganske tidlig kom en grusom misforståelse som kostet 17 IMP. I spillet etter meldte ALPERT en slem som var nokså marginal,. Det kunne blitt bet spilt fra den siden de fikk slemmen. Utspillet var imidlertid som vanlig ganske tilfeldig, og da det betende utspillet ikke ble funnet føk slemmen hjem. Spilt fra den andre siden ville slemmen vært bedre. Lag SILLA sitt par stoppet i utgang, og dermed ble det 11 IMP - minus 28 IMP på to spill! 

Resten av halvrunden var ganske jevn. Finalen ble tapt med 24 IMP.

 

 

ALT MIXED - Norsk seier i jevn semifinale

Det norske lag SILLA hadde en komfortabel ledelse etter 16 av 32 spill i semifinalen, men ISRAEL slo tilbake og vant andre halvrunde klart. Mot slutten ble det uhyre spennende. Etter fjerde siste spill krympet ledelsen og lagene stod nesten likt. I det spillet fikk Harald Eide og Lise Blågestad det litt vanskeligere enn ved det andre bordet.

Med alle i sonen åpnet nord med 1 kløver. Øst gikk innpå med 1 ruter, og syd sa 1 spar. Vest lot ikke N/S få mye rom til å kommunisere da hun smalt til med 5 ruter! Nord sa 5 spar, og dte kom pass fra øst. Nå må vel nesten syd løfte til slem? Syd har jo vist bare 6+ hp og har 12, og nord klarer altså å støtte på fem-trinnet.

Det er klart at når motparten melder inn/sperrer må åpneren av å til støtte høyere enn vanlig, typisk han/hun blir presset til å si 3 i major fordi støtte til 2 ikke lenger er ledig. Men med vanlige hender (balanserte) bør man passe selv med firekorts støtte. Her melder imidlertid åpneren på fem-trinnet etter et 1-over-1 svar, og da må han ha en meget god hånd. Det kan dog være at han gjør det med fin fordeling. I slike situasjoner bør svareren beskytte åpneren litt og ikke forvente så sterke kort som det kanskje bør forventes. Men det er vanskelig, og det er jo nettopp poenget med sperremeldinger.

Syd løftet til 6 spar, og det er nok veldig menneskelig selv om det ble galt?

Er det feil av nord å si 5 spar?

Nord kunne jo godt ha hatt mye mer i form hav HP sett fra syd sitt synspunkt. Det er lett å si det er feil å melde 5 spar etterpå, men det må være veldig fristende. Jeg tror ganske sikkert jeg ville gjort det selv, men her er det helt sikkert delte meninger. Feil ble det, og ros til vest som slo til med 5 ruter. Etter hjerter ess ut bommet spillefører trumfen og gikk to bet.

Ved det andre bordet startet det likt, men vest sperret "kun" med 4 ruter. Jeg tror det beste prinsippet i slike situasjoner er at hvis man har tenkt å melde over motparten en gang til, dvs. i dette tilfellet stampe i 5 ruter over en eventuell 4 spar, så er det best å gjøre det med en gang da det setter mest press på motparten, de må gjette enda høyere. Spørsmålet er om det er riktig å melde 5 ruter over 4 spar senere. Vest har jo noen bra motspillsverdier i hjerter, og det kan jo hende 4 spar ikke står.  På en annen side kan øst av og til ha andre kort hvor 5 ruter står!

Over vests 4 ruter, riktig eller feil, meldte ISRAEL sin nord 4 spar. Syd hadde sannelig et problem der og, men besinnet seg og passet. Vest passet også, og det er på en måte konsekvensen av å si 4 ruter og ikke 5 ruter første gangen.

Syd har veldig mye ekstra også etter disse meldingene, men 6 av poengene er motpartens farge så det kan kanskje bli litt for tynt i de andre fargene for slem. Andre ganger hvor nord har sterkere kort kan slem være nedelegg.

I 4 spar ble det ti stikk, og lag SILLA tapte 13 IMP.

Om syd hadde gått på mot slem ville de nok stoppet i 5 spar siden det mangler to nøkkelkort, og der kan det vinnes elleve stikk med hjerter ess ut (sparen må tippes). I teorien kan Ø/V bete 5 spar for egen maskin, men det er teori. Men en hvilken som helst annen hjerter i utspill (helt usannsynlig) enn esset nytter det ikke for spillefører, han/hun vil tape to hjerterstikk. Hvis ISRAEL hadde gått bet i 5 spar ville spillet kostet lag SILLA 3 IMP.

Med 13 IMP og kun tre spill igjen var plutselig ledesen kun 3,1 IMP. Et tapt delkontraktspill ville vært nok til å ryke ut. I stedet vant lag SILLA noen få småimp mot slutten og kampen med 7,1 IMP, hvorav 6,1 IMP var carryoveren for bedre plassering i kvalifiseringen.

PHEW!

Finalen mellom lag SILLA og lag ALPERT (med bl.a. Alfredo Versace) spilles i skrivende stund fredag kveld, og halvveis er det helt jevnt der også! Kampen overføres i vu-graphen på BBO.

 

ALT MIXED: Solid norsk ledelse i semifinalen

Det norske lag SILLA kvalfiserte seg ganske komfortabelt for semifinalen i ALT MIXED INVITATIONAL V. Det ble på andreplass, 0,04 VP (!) bak laget som vant.

På det norske laget spiller Lise Blågestad, Harald Eide, Geir Brekka, Ann Karin Fuglestad og Erik Sælensminde.

I semifinalen har de spilt en halvrunde (20 spill) og det skal spilles en halvrunde til fredag morgen. Lag SILLA møter Israel og har en carryover på +6,1 IMP pga. bedre plassering i kvaliken. Men ISRAEL var det eneste som slo SILLA stort i kvaliken da det i den kampen ble norsk tap med hele 63 (!) IMP. Det så imidlertid ikke ut til å være riktig styrkeforhold mellom de to lagene da de møttes torsdag. Lag SILLA leder med 48-5 (imp).

I dette spillet handlet det som så ofte om optimisme eller ikke, men også om system og vurderinger.

Etter 2 grand (20-21) fra syd har nord akkurat nok til at det kan av og til stå slem. Blågestad-Eide meldte kontrollert:

3 kløver var Puppet Stayman, og 3 ruter viste minst en firekorts majorfarge. Så viste nord hjerterfarge (!) med 3 spar, for det gjøres i Puppet Stayman ved at motsatt major meldes for å få en eventuell majorkontrakt spilt av den sterke hånden. Over 3 spar (hjerter) sa Eide 4 hjerter, og Blågestad passet. Syd kunne kanskje vært litt sterkere, og/eller hatt bedre kort?

I denne meldesituasjonen er det viktig å ha mulighet for å vise maks hånd hvis åpneren har hjertertilpasning. Uten hjertertilpasning vil han alltid si 3 grand over 3 spar. Derfor er 4 kløver/4 ruter "ledig" til å kunne vise en maks 2 grand med hjertertilpasning. Det kan være nyttig å få vist hvis svarhånden er på grensen til slem. Følgelig viser 4 hjerter at han ikke har en maks hånd.

Slem er jo i dette tilfellet elendig, og 6 hjerter/6 grand avhenger av dame-knekt dobbel i hjerter.

Selv om N/S forsøker seg litt mer bør det i alle fall kunne stoppes i 5 hjerter da Key Card Blackwood vil avsløre at det mangler både ett ess og trumf dame. Det er selvsagt mye bedre å stoppe i 4 hjerter siden 5 hjerter kan gå bet om hjerteren sitter skjevt. Her var det imidlertid elleve toppstikk, +450.

Ved det andre bordet var nord mer optimistisk:

En kan kanskje med veldig god vilje forstå optimismen, men å kontrollmelde blir i alle fall feil. Etter to kontrollmeldinger meldte de slem. Hvis man går videre er det med så dårlig trumf hos nord mye bedre å spørre med Key Card Blackwood så unngås i alle falle en så dårlig slem som dette.

Med 50-inn ved det bordet var spillet verd 11 IMP for lag SILLA.

Så får du en utspillsprøve.

Vest er giver og passer før nord (Eide) åpner med 1 hjerter. La oss si du hopper til 3 ruter som sperr. Syd dobler (spar), og nord sier 3 grand. Hva spiller du ut?

Øst spilte etter de meldigene ruter dame ut mot 3 grand. Det kan selvsagt være bra hvis for eksempel makkeren har inntak og dobbelton ruter. Men her var det feil:

Ruter konge vant første stikk, og Eide hadde ni raske stikk (2+5+1+1=9), lag SILLA +400.

Ved det andre bodet meldte Sælensminde (øst) inn 2 ruter. Syd meldte spar, nord sa 3 kløver, og da syd viste forsinket hjerterstøtte med 3 hjerter forslo nord 3 grand.

Sælensminde spilte etter dette ut spar knekt! Det gjorde susen, og spillefører vant kun de åtte toppstikkene, SILLA +50. Spillet ga 10 IMP til det norske laget.