ALT MIX: TURBO RETT I TET!

Lag TURBO gikk onsdag rett i tet i ALT INVITATIONAL MIXED IV etter tre solide seiere.

Lag SILLA gikk på et tap i runde 8, men kontret med seier i neste kamp.

Med en kamp igjen å spille er det sikkert at lederlaget TURBO blir å finne i kvart’en, men det er gode muligheter for at de får følge av det andre norske laget som ligger på 10.plass. Det er imdlertid ikke mange VP opp til åttende, og lag SILLA skal møte det laget som ligger på sisteplass i siste runde.

I runde 7 kom et spill hvor det handlet mest om hvem som ble spillefører, og følgelig hva utspillet ble. (Giver syd, alle i sonen)

Gunn Tove Vist (syd) åpnet med 1 spar og hørte 1 grand fra Christian Bakke. Da sa syd 2 kløver som er konvensjonen Gazilli, og meldingen viser en sterk hånd. Nords 2 ruter viser 8+ HP. Syd viste hjerterfargen, nord fortalte om dobbelton spar, og de havnet til slutt i 3 grand med nord som spillefører.

Hvordan spiller du den kontrakten med hjerter konge i utspill fra øst?

Det er jo to farger man normalt vil vurdere å spille på med slike kort, kløver- og/eller sparfargen.

Hvis du prøver kløveren først og den ikke sitter snilt går det ikke å sette opp fargen, for spar ess må brukes som inntak for å spille kløver ess. I så fall må sparfargen sitte rundt. Men det er en slags illusjon hvis du ser på de sorte fargene i denne konteksten.

Den enkle spilleplanen som må føre til ni stikk oppdages er ved rett å slett telle sikre stikk og «enkle» stikk det er mulig å godspille. Det er åtte stikk fra taket, 2+1+2+3. Med hjerterhonnør ut er hjerteren plutselig potte tett, og det er god tid til å godspille ett ekstra stikk der!

Bakke stakk med hjerter ess og spilte hjerter 10 i andre stikk. Nå kan intet motspill stoppe han fra å godspille det niende i hjerter. Hvis de skifter til spar må han bare passe på å bruke kongen og avblokkere K-Q i kløver slik at det er inntak til nord senere for å få tatt det tredje kløverstikket. Bakke vant 2+2+2+3 = 9 stikk, og om kløverfargen hadde gitt fem stikk ville han fått to overstikk.

Pluss 600 var godt nok. Ved det andre bordet åpnet syd med 2 grand. Selv jeg som er tilhenger av ofte å få vist grandintervallet sitt tidlig selv med ikke helt perfekte grandhender synes det er feil med 5-4 i major. Etter 2 grand kan ikke åpneren få vist både femkorts majorfarge og firekorts farge i den andre majoren, og de kan stå i fare for å ikke finne en majortilpasning.

Det er imidlertid litt tilfeldig at det ble galt denne gangen som var fordi 3 grand spilt av syd var veldig vanskelig å vinne etter ruterutspill fra vest. Da det ble en bet ved det bordet vant lag TURBO 12 IMP.

De fleste vant utgang på dette spillet, men nesten en tredel av N/S-parene gikk bet.

For lag SILLA spilte Ann-Karin Fuglestad 4 spar, en bra utgang.

Hun fikk ruter dame ut som ble stukket før hun dukket en hjerter til dem. Dermed får hun utnyttet nords dobbelton spar som stjeleverdi.

Øst fortsatte med ruter, og inne på den andre honnøren spilte Ann-Karin hjerter ess og stjal en hjerter mens vest kastet en kløver. Så fulgte KQ i kløver. Vest stjal og spilte liten ruter. Øst satte i spar 8, men syd kunne stjele over med tieren. Så trumf til esset og kløver ess med avkast av den siste hjerteren. Vest kunne stjele i det stikket, men det var med originalstikk og det siste stikket forsvaret fikk. Spillefører tapte kun to trumfstikk og ett stikk i hjerter, +620. Det var verd 1 IMP da syd ved det andre bordet spilte 3 grand med ni stikk.

I kveldskampen møtte TURBO lag KODA som er et sterkt amerikansk lag. En svært solid kamp av de norske ga ganske klar seier. Vi kommer tilbake med et par spill fra den kampen i neste innlegg.

Resultater, lagoppstillinger bulletiner, butler osv. for denne turneringen kan du finne her.

Slemmer, dyktighet, flaks og uflaks

Fra den pågående onlineturneringen ALT INVITATIONAL MIXED IV tar vi med et par marginale slemspill fra tirsdagens spilling.

Her var det nesten umulig å finne den helt glimrende slemmen 6 kløver. Det eneste som kan ødelegge «festen» i 6 kløver med ti trumf hvor damen og knekten mangler er 3-0 sits hvor motstanderen med tre trumf har sikkert trumfstikk. For utenom trumfen er det er jo som du ser kun en tilsynelatende sikker hjertertaper. At det sitter 2-1 skjer imidlertid i nesten 80% av tilfellene.

Disse kortene viser hvor mye kontroller (ess og konger) betyr når det dreier seg om trumfkontrakter, og som her kombinert med noen verdifulle dobbeltoner. Det blir veldig få tapere! Om det er «softe» verdier (damer og knekter), men like mange HP er det mye vanskeligere å unngå noen tapere.

Det var naturlig nok ikke lett å finne 6 kløver i dette spillet. Åpneren vil jo vise en 12-14 grand.

Mot TURBO sitt N/S-par åpnet dessuten vest med 2 hjerter, og det gikk pass-pass før syd sa 3 kløver før nord avsluttet med 3 grand - helt normalt. Også ved det andre bordet ble 3 grand kontrakten.

Hvis man melder en så nydelig slem som dette er det uflaks om den går bet. Da spillet forekom satt faktisk kløveren 3-0!

Der jeg så på i kampen mellom norske TURBO og SWEDEN MIXED var det svenske N/S paret veldig fornøyde da de oppdaget at kløveren satt 3-0. Kommentarene i chatten tydet på at de trodde de hadde unngått en egentlig fin slem, men en slem som uheldigvis går bet. Det ser jo ut som om det er en taper i hjerter og en i trumf?

Men der tok de feil, for 6 kløver står. Ser du hvordan?

Spillet er som tatt ut av en lærebok om eliminasjon og innspill. Det betyr at når ett stikk nødvendigvis må gis bort og det er en mulig taper til, så må det stikket som motpspillerne må få for bli gitt dem i en situasjon hvor de ikke har frikort og må gi en favør idet de kommer inn og må spille noe tilbake.

Etter ruter dame i utspill til esset tas en trumfhonnør, og den begredelige trumfsitsen oppdages. Da er det kun en mulighet, et innspill. Den andre trumfhonnøren kan tas. Ruter og spar kan elimineres med A-K og en stjeling. Hjerteren bør spilles med honnør fra nord først, så liten mot syd, så ikke øst kan få trumfet en honnør hvis det sitter 6-1 i hjerter. Hvis han trumfer etter hjerter kongen er spilt og det følger liten hjerter mot syd så blir det på luft, og ingen hjertertaper.

Etter å ha eliminert spar og ruter og innkassert de to hjerterhonnørene ser det slik ut:

Det som må til fordi trumfen sitter så ugunstig er at han med tre trumf har kun dobbelton (eller singel) hjerter. I diagramsituasjonen som spillefører har endt opp i etter å ha eliminert sidefargene spilles trumf til østs dame. Han må spille spar eller ruter til dobbeltrenons, og det stjeles på den ene siden mens en hjerter forsvinner fra den andre.

Simsalabim, ingen hjertertaper!

Det er vel litt flaks at øst ikke har en hjerter til, men som sagt uflaks at trumfen satt 3-0. Og det er vel på en måte dyktighet å melde slem, og i alle fall dyktighet å vinne den ved hjelp av det fine innspillet.

I denne kampen hadde til vanlige solide Gunn og Fredrik Helness noen stygge spill, men de gjorde såpass mye bra også at det sammen med solide saker fra Tonje og Boye Brogeland ved det andre bordet ble en fin seier mot lederlaget i runde 6. Helt mot slutten kom dette spillet:

Meldingene gikk slik med Fredrik nord og Gunn syd:

Det startet med tre naturlige meldinger, så 2 hjerter som fjerde farge krav. Det er en glimrende konvensjon som ikke viser lengde i fjerde farge, men bare etablerer en kravsituasjon som gjør det komfortabelt å finne riktig utgang, eller noen ganger bruke konvensjonen for å invitere til slem i en kravsituasjon.

Over syd sin 2 hjerter – fjerde farge krav – viste nord ekstra lengde i ruter, og syd støttet kløveren. To kontrollmeldinger fulgte, og Fredrik gikk på med Key Card Blackwood. Da alle nøkkelkortene og trumf dame var bekreftet på plass, og Fredrik ikke helt kunne seg for seg kort syd kunne ha hvor det ikke var gode sjanser i 7 kløver, meldte han det. Nord har grunn til å forvente en majorkonge hos syd etter disse meldingene, og hjerter konge dekker opp den fargen, spar konge gir avkast for nords lille hjerter. Skulle syd mot formodning ikke ha det kan det sett fra nords synspunkt fortsatt være muligheter hvis syd har ruter dame, slik at den fargen kan gi avkast for syds hjertere. Det må være spill for 7 kløver, og det var en fin kontrakt.

Etter spar ut til esset var det lett å se at om trumfen sitter 4-0 går det galt, men det kan det ikke gjøres noe med. Det er imidlertid i underkant av 10% sjanse for det. Etter to runder trumf spilte Fredrik ruter ess og stjal en ruter. Så en tredje runde trumf til nord og nok en ruterstjeling. Ruterfargen var godspilt, og nords ene hjerter kunne kastes på spar konge – nords hånd stod og +2140 til notering!

Selv om dette var godt meldt av lag TURBO sitt N/S-par så er det et poeng at de fikk melde helt i fred. Øst kunne meldt inn, og noen strakk seg til Michaels Cuebid over 1 ruter – en sprek melding i faresonen. Hvis det enten meldes inn 1 spar, eller 2 ruter (Michaels) blir det vanskeligere.

Ved det andre bordet hvor Tonje og Boye Brogeland satt Ø/V doblet sistnevnte nords 1 kløver som var en sterk, kunstig melding. Doblingen viste begge major (antar jeg, muligens er det begge major, eller en annen mulighet?). Med slike kort er det fint, og ikke særlig farlig å være med for å forstyrre litt med tofargede hender. Slik gikk meldingene ved det bordet:

Syds redobling viste 5+ poeng. Dette kan ikke være noe særlig bra del av systemet deres. Det er normalt bedre å komme i gang å melde fargene sine! Hvis de finner kløvertilpasningen bør de i alle fall kunne finne frem til lilleslem som i dette tilfellet riktignok også ville gitt et stort tapsspill (13 IMP). Med bare utgang ved det bordet, og meldt og vunnet storeslem ved det andre ga spillet hele 17 IMP til lag TURBO.

Ingen av de andre 17 N/S-parene meldte storeslem!

Å spille 3 grand er selvsagt ikke særlig bra når det står storeslem. Det ble imidlertid meldt kun utgang ved hele åtte av 16 bord!

Ett Ø/V-par gikk 1100 i bet i 1 spar som ville gitt 7 IMP inn om lagkameratene hadde kommet seg i lilleslem, men de tapte 10 IMP da det ble spilt utgang ved det andre bordet.

Et absurd resultat kom i en kamp hvor Ø/V fikk spille 2 hjerter doblet med kun en bet (-200). Det vant de hele 15 IMP for da lagkameratene var i 6 kløver. I den kampen ga altså +1390 hele 15 IMP inn, mens i lag TURBO sin kamp ville +1390 til det svenske laget gitt 13 IMP ut!