Mens vi venter på lagfinalen (melde- og spilleprøve)

Her får du et spill som «oppvarming» før lagfinalen som starter på torsdag.

Selv om finalefeltet er sterkt og jevnt mangler noen av de mest profilerte, internasjonale norske spillerne. I dette spennende spillet fra en lagturnering online forleden var Boye og Tonje Brogeland i aksjon.

Hvordan vil du og din makker melde disse kortene?

Dette er en bra lilleslem i kløver eller ruter. At kløveren gir taper er veldig usannsynlig, da må øst ha alle de fire uteværende kløverne, kn-9-x-x. Slem avhenger normalt av å unngå å tape ruterstikk – en bra sjanse. Her er hvordan Boye og Tonje Brogeland meldte:

Tonje og Boye fikk her benyttet en spesialkonvensjon etter grandåpning, svaret 3 ruter for å vise begge minorfargene (minst 5-5). Nords 3 hjerter spør om kortfarge. Hvordan vise det kan gjøres forskjellig. Noen melder fargen de har singelton i, andre viser det stegvis, for eksempel laveste melding for kortfarge i laveste rangerte farge hvor hun kan ha singelton (her hjerter). Men legg merke til at øst doblet 3 hjerter som altså var spørsmål om kortfarge. Hvordan blir det da?

I slike situasjoner får svareren to ekstra meldinger, redobler og pass. Her må det være en klar avtale, hvis ikke kan det gå galt!

Dette gjelder også i Blackwoodsituasjoner for eksempel om de melder inn over 4 grand. Vi får to ekstra meldinger, dobler og pass. Dette vet jeg en hel del om, og forleden havnet jeg og makker i storeslem uten trumfesset da vi bommet på nettopp en slik variant som ikke var 100% avtalt.

Tonje var litt usikker på akkurat det, det sa hun i chatten etter meldingene var avsluttet.

De havnet i 6 kløver uansett, og øst spilte ut trumfenieren. To runder trumf viste at øst hadde J-9 dobbel fra start, trumfen satt altså 2-2. Det ser ut til at ruteren må tippes. Enten spille kongen fulgt av finesse, eller toppe ruterfargen. Det er ganske liten forskjell på de to mulighetene, men i teorien litt større sjanse for å toppe etter damen med ni stykker til sammen.

Boye forsøkte å utsette rutervalget så lenge som mulig for å se om han kunne få fatt i nyttig informasjon. På et tidspunkt lot han spar dame seile! Hvorfor det, det er jo ikke noen finesse egentlig, han har jo ikke knekten?

Vel, det er ikke det, men vest vet jo ikke om nord (skjult) har god spar, og om vest har en kombinasjon det ikke er så morsomt å dekke med (for eksempel kongen tynt femte, eller fjerde) kan det hende han ikke dekker. I så fall står spar dame, og da tåler spillefører en taper i ruter! Å forsøke dette er gratis, for det er jo bare tolv stikk selv om det er fem ruterstikk å hente.

Øst vant imidlertid stikk for spar konge, og det kokte ned til et valget i ruter. Boye startet med ruter til esset. I det stikket fulgte øst med tieren! Det betyr at en ny mulighet har oppstått, nå kan en finesse tas over vest sin dame tredje om østs tier er en singleton. Ruter knekt ble spilt og vest fulgte med liten ruter. Finesse? Toppe?

Å starte med ruter ess først skapte i dette tilfellet en mulighet for å tråkke feil fordi tieren falt. Men etter ruter knekt fra syd i neste stikk og liten fra vest gikk Boye opp med kongen, og damen stupte. Tolv stikk og +920 ga vunnet slemsving da det ble spilt utgang ved det andre bordet.

Hvorfor gjettet han riktig?

Det er nok ikke så sannsynlig at øst har singel ruter her. Hva vet spillefører? Øst har vist spar konge og doblet 3 hjerter så han har nok minst en honnør der også. Han har også vist dobbel kløver, så med singel ruter 10 ville han hatt ti kort i majorfargene med honnør(er) i begge fargene. Med det ville han kanskje ha meldt inn utenfor sonen mot 1 grand?

Dessuten er det mulig øst ville spilt ut sin single ruter 10 mot 6 kløver hvis han faktisk hadde singelton, heller enn å spille ut trumf fra knekten dobbel.

PS. Merk at hvis syd hadde hatt spar konge i stedet for damen (eller Boye hadde vunnet stikk for spar dame) så tåler spillefører en taper i ruter. Ser du safevarianten i den fargen som sikrer maks en taper (100 %) hvis det altså hadde vært slik at han tålte å gi bort ett stikk i ruter?

Hvis det sitter 3-1 eller 2-2 spiller det ingen rolle hvilken ruterhonnør det startes med, da kan det ikke tapes mer enn ett stikk i fargen. Men om vest har alle ruterne (Q-10-x-x) blir det to tapere om det startes med kongen.

Riktig spill for å gardere seg mot to tapere er esset først. Hvis vest har alle fire blir han sittende i klemma med Q-10-x gjenværende idet sitsen er oppdaget (øst fulgte i så fall ikke farge) og det spilles mer ruter mot nord. Vest får kun ett ruterstikk. Hvis øst har alle fire oppdages det også idet esset blir spilt og vest ikke følger farge, og det spilles simpelthen liten til kongen og liten mot J-x-x gjenværende hos syd idet øst har kun Q-10 igjen. Da blir det også kun en taper i fargen.

KLART FOR LAGFINALEN!

Finalen i NM for klubblag starter torsdag 15.8. og avsluttes søndag. Arrangører er Larvik BK og Horten BK, og lagfinalen spilles på Quality Grand Hotel Farris i Larvik.

Hvilket lag som vinner LAGFINALEN skal avgjøres i Larvik denne uken.

Her er finalelagene (tilfeldig rekkefølge):

Hvem er favoritter?

Selv tror jeg mest på Bergen Akademiske sitt lag og Topbridge 3 (Thorsen). Feltet virker imidlertid jevnt og det vil ikke bli noen overraskelse uansett hvilke lag som tar medaljer. Med en maks turneringen kan godt gullmedaljen havne i en av de andre klubbene om de får til en maks turnering.

Det blir fra årets finale overføring (streaming) slik som fra festivalen, og det er igjen Markus Lund som vil være ansvarlig for det. 

Vi kommer selvsagt tilbake med resultater og spill her i bloggen. 

Det finnes en Facebook-gruppe (NM for klubblag - finale 2020) hvor mye informasjon kan finnes, og den finner du her.