LAGFINALEN: Tromsø tok ledelsen

I Larvik startet torsdag finalen i NM for klubblag ("Lagfinalen") med to kamper. Det skal spilles i alt syv kamper (alle mot alle), hver kamp 2 x 14 spill.

Både Tromsø BK og Bergen Akamdemiske BK startet med to klare seiere og Tromsø leder 2 VP foran BAK.

Alle resultatene, butler osv. finner du her.

Arrangørene Larvik BK og Horten BK har en mesterserskapsside på internett med all informasjon, bla. link til bulletinene. Den finner du her.

Vi tar med et spill fra kveldskampen torsdag.(Giver vest/alle i faresonen)

           NORD

Åpner du med dette etter pass fra vest?

Det er et stilspørsmål. Noen par åpner med nesten alle balanserte 11-poengere, andre passer alltid. Selv tror jeg en mellomting er best, dvs. åpne hvis man har en brukbar femkorts farge, eller to bra fire-korts farger og spesielt hvis man har majorfargene. Ut fra det er dette ikke en åpning, og passes blir kontrakten 3 grand spilt av syd fordi han vil vise 20-21 grand. Nord vet da at de har 31-32 balanserte til sammen, og det er normalt ikke nok til slem. Men det er altså på grensen til slem det her. Og om det skal åpnes eller ikke er rett og slett et spørsmål om stil.

To par endte i 6 grand spilt av nord, Berset-Ekren (BAK) og Grime-Sundeng (Vikersund). Det må være lov å si at det er en nokså tøff lilleslem. Hvis det kommer hjerter ut må «alt» sitte, da tåles ikke at en finesse går galt. Men ved begge bord hvor 6 grand ble kontrakten unngikk spillefører hjerterutspillet og hadde litt bedre tid.

Uten hjerter ut kan man tåle at en minorfinesse ryker. Hvis for eksempel kløver dame sitter hos vest er det kun tre kløverstikk, og i så fall må det vinnes fire stikk både i ruter og spar som sammen med hjerter ess kunne gitt tolv stikk. Så lenge kløveren sitter så snilt som her behøves «kun» fire stikk i enten spar eller ruter hvis ruterfinessen går.

Der Markus Lund fulgte spillet på youtube streamen kom ruter 7 ut fra øst til damen og kongen. Kløverfinessen ble tatt fulgt av en kløverhonnør til, men spillefører ventet med den tredje kløverhonnøren. Det var mange ting som kunne forsøkes her for ekstra stikk, og en spar ble spilt til kongen før liten hjerter mot damen ble prøvd. Det må selvsagt spilles liten hjerter (beholde esset), for da har man fortsatt kontroll selv om vest har hjerter konge. Det hadde han og stakk damen med kongen fulgt av nok en hjerter. Derfra er det med åpne kort tolv «enkle». Men det er med åpne kort, for spillefører vet jo ikke at spar knekt stuper.

Kommentatorene (Lund, Harding og Grude) gjorde ikke den klassiske kommentatorfeilen å se seg blind på at "her er det jo fire enkle sparstikk". De påpekte at med en slik sparfarge kan det godt være riktig å ta finessen. Det er jo bare å flytte spar knekt over til øst som har fire spar og en liten spar tilbake til vest så er det riktig spill å ta finessen. Men kommentatorene oppdaget også at det oppstår en show-up squeeze mot øst.

Idet kløveren testes ser spillefører at den trettende kløveren står. Hvis det så spilles ruter ess og ruter til knekten oppdages at øst har igjen ruter 10. Så spilles kløver 10 med disse kortene igjen:

Spillefører vet altså ikke hvor spar knekt er plassert, men det har ingen betydning!

På kløver 10 må øst kaste en spar for å holde ruter 10 som spillefører vet han har, og syd kvitter seg med hjerter 4. Da toppes sparen, for øst kan umulig holde sparen nå, han har jo igjen ruter 10.

Show-up squeezen gjør at det i sluttposisjonen vinnes om øst hadde knekten fjerde/femte fra start eller vest har knekten maks tredje.

Så lenge vest har fem hjerter og er alene om den fargen kan heller ikke han holde sparen i sluttposisjonen, så det er faktisk en slags dobbelsidig show-up squeeze dette.

Det er imidlertid ikke helt sikkert at det skal spilles sånn mot slutten, for ruter 7 i utspill kan jo ha vært fra dobbelton. I så fall kan det ble fire ruterstikk etter å ha fått på damen i første stikk ved senere å ta esset og ruter til finesse med nieren hvis vest følger lavt tredje gangen. I så fall kan det være riktig å ta sparen fra topp først for å se om den går, og/eller finne ut mer om sitsen, så satse på ruteren. Spillefører vet ikke dette sikkert, men hvis ruteren forsøkes før sparen, etter tredje runde kløver kommer det altså nokså av seg selv. Og det gjør det selvsagt om man rett og slett toppspiller sparen også. Det er mange variasjoner og muligheter i dette spillet, men merkelig nok er det ganske vanskelig å gå seg bet i slemmen selv om vinnersjansen i utgangspunktet er ganske liten.

Begge parene som var i 6 grand vant den. Det ga 12 IMP siden det ble spilt 3 grand med tretten ved de andre bordene (hjerterutspill fra vest).