"FØLG REGLA!" (1)

«Klagenemda» er et nyttig korrektiv for oss bridgejournalister. Det er en gruppe som typisk følger veldig godt med og har god peiling på bridge. De er raske på labben om noe blir feil hva enten det er analyser, facts eller andre ting. Jeg setter stor pris på «Klagenemda» og tilbakemeldinger fra andre og for å kunne korrigere feil og kanskje følge opp interessante ting. Vi bridgejournalister må for å forbedre oss tåle å høre det. Selvsagt er det fint med både ris og ros.

«Klagenemda» har fått et nytt medlem, Frank Svindahl som befinner seg i Warszawa.

Frank Svindah har som vanlig rett i det han sier...

Han ber meg korrigere et utsagn i et innlegg forleden hvor jeg sa det var han som var oppfinneren av den gode læresetningen «Følg regla!»

Frank presiserer: «Jeg er kanskje den som har mast mest på bridgespillere om å følge regla, men det medfører ikke riktighet at jeg har skapt læresetningen. Jeg adopterte den fra våre kjære avdøde Onkel Roy (RKK/Roy Kristian Kristiansen) som var et bridgegeni».

Alt det der stemmer, inkludert det med bridgegeni"'

IKKE FJOLL! FØLG REGLA!

RKK: "Du fulgte nok ikke regla der makker, bare så du er klar over det"

Regler er selvsagt nødvendige i bridge, også for makkerparet. Det kan dog sikkert diskuteres i hvor stor grad vi bør være rene regelryttere både i bridge og ellers. Men i bridge er det best å ha en god del klare regler/avtaler for makkerparet. Riktignok er det i meldingene ikke alltid kortene passer helt til systemet, og da må man nok finne den beste «løgnen».

Likevel, å ha gode avtaler er bra. Er det veldig mye system og avtaler er det imidlertid et problem at alt må huskes og. Og det er også slik at det er mange følge-ting som må avtales. Det blir ikke nok å si «vi bruker den og den konvensjonen», for det er alltid situasjoner som ligner andre situasjoner, og meldingene kan gå litt forskjellig slik at det ikke holder hvis avtalene er for vage.

I en av kampene i den pågående ALT MIXED V var det mye god bridge, men det var også flere klare misforståelser fra begge lag.

Vi tar med et par situasjoner som viser hvor viktig det er at begge spillerne husker «regla», og følger dem. Her er den første, og den andre kommer i et senere innlegg.

Giver syd, ingen i sonen.

Her valgte øst å åpne med 1 kløver selv om det ikke er så langt unna godt nok for en kravåpning. Hånden er litt for sterk for 1 kløver, litt for svak for 2 kløver slik mange spiller.

Etter 1 kløver – 1 hjerter (som viste spar) reverserte (sterkt) vest med 2 ruter (tilsvarende 1 kløver-1spar, 2 ruter for de som ikke bruker såkalte kløverføringer). 2 ruter viser normalt fire-korts farge og sterke kort, og planen var å få krevd slik at åpneren kan finne ut mer om svarhåndens kort. Da sa øst 2 hjerter, fjerde farge som uten en revers normalt er kunstig krav til utgang. I denne meldesituasjonen – etter en reversmelding – er det imidlertid et behov for andre regler…

(1 hjerter = 4+ spar)

Reversmeldinger kan jo komme så lavt som dette, eller høyere hvis åpnerens andre farge er hjerter eller spar.

En vanlig konvensjon brukt av eksperter etter åpnerens reversmelding er at den laveste meldingen av 4.farge eller 2 grand viser veldig svake svarkort, og makkerparet kan i så fall fortsatt stoppe i delkontrakt hvis reversmelderen har minimum. Andre meldinger er krav. Konvensjonen kalles «Blackout» og den kan du lese mer om her.

Den kan brukes litt på forskjellige måter, men hovedprinsippet er altså at her ville alt fra 2 spar og oppover fra øst over reversen 2 ruter vært naturlig og vist bra kort, mens 2 hjerter indikerer at øst er svak. Så i vår meldesituasjon er 2 hjerter såkalt «Blackout» hvis makkerparet har avtalt det. Da skal normalt åpneren melde 3 kløver hvor de kan stoppe (kanskje 2 spar) med en vanlig, minimums reversehånd, men hvis åpneren har mye ekstra må hun bryte ut av det hele og hoppe slik at makkerparet kommer seg i utgang.

Det gjorde vest da hun hoppet til 3 grand som sier «jeg har så mye at vi skal i utgang samme hvor svak du er». Øst passet.

Ø/V var antagelig ikke på bølgelengde, for hvis konvensjonen er fulgt har altså øst vist svake kort med 2 hjerter, og vest må derfor ha kanonkort for å si 3 grand, minst 18-19 poeng, kanskje enda litt mer. Derfor burde muligens øst løftet i alle fall ett hakk til 4 grand som en invitt?

Men hvis øst hadde fulgt «regla», eller brukt samme regel som vest, ville han ikke meldt 2 hjerter, men 2 spar som naturlig og krav og samtidig vist bra kort. I så fall ville en kravsituasjon vært etablert, og vest ville hatt gode muligheter for å bringe makkerparet til slem.

Både 6 kløver og 6 grand spilt av vest (hjerter konge beskyttet) er enkelt å vinne siden kløveren ikke sitter skjevt, og det blir tretten stikk om ikke nord tar for hjerter ess med det samme.

Slem ble meldt og vunnet ved fire av de ti bordene. Kanskje de fulgte regla?