Helness -Helgemo til finale!

I den internasjonale online-lagturneringen OCBL OCTOBER CUP ble semifinalene avgjort fredag.

DANMARK møtte storlaget NICKELL i semifinalen og viste ikke overdreven respekt fra start. Danskene ledet med 16 IMP etter 16 spill (av 48) før NICKELL kom tilbake i andre sett, men DANMARK var fortsatt foran, dog med kun 1 IMP!

Utover i siste sett ble imidlertid NICKELL litt for sterke. Likevel, DANMARK har gjort en meget sterk innsats i denne kvalitetsturneringen hvor deendte helt på topp i kvalifiseringen!

I semifinalekampen FRANCE SUD mot LEVINE (Tor Helness-Geir Helgemo) startet sistnevnte lag forrykende og ledet med 59 IMP etter det første av tre sett (3 x 16). I andre sett slo det franske laget litt tilbake, men stillingen før de 16 siste spillene var at LEVINE var foran med 42 IMP.

Etter en god start i siste sett (se spillet) ble det nesten en formalitet selv om FRANCE SUD fikk til noen bra svingspill inn.

LEVINE blir å finne i finalen lørdag hvor de møter NICKELL – en «drømmefinale».

Vi kommer tilbake med de offisielle resultatene og flere spill i neste innlegg, men idet semifinalen er i ferd med å avsluttes tar vi med det et spill som fikk et meget spesielt resultat fra starten av semifinalen mellom LEVINE og FRANCE SYD.

Ville du likt å spille slemkontrakt med disse kortene, og hvis svaret er ja, hvilken slem?

Det er jo en rutertaper, så det må tippes korrekt på hvor hjerter dame er plassert. Det ser litt ut som om det ikke spiller særlig stor rolle om det er spar- eller hjerterkontrakt, eller kanskje er grandkontrakt bedre?

Mot Helgemo-Helness stoppet det franske N/S-paret i utgangen 4 spar. Syd åpnet med 1 spar, Helness (vest) hoppet innpå med 3 kløver som for dem viser ruter og hjerter (minst 5-5), og etter dobler fra nord (verdier) hoppet syd til 4 spar med pass rundt. Det er vel helt greit, og selvsagt ser det ut som en veldig trygg utgang når det jo er en ganske bra slem. Men utgang i spar var ikke tingen:

Helness (vest) spilte ut hjerter mot 4 spar, og Helgemo kunne trumfe. Tilbake kom ruter til esset, og mer hjerter ga øst for en trumf til. I det stikket spilte vest sin minste hjerter – Lavinthal – som indikerte at han ønsket seg kløver tilbake. Fortsatt hadde vest to inntak via to (!) kløverstjelinger, og dermed fikk forsvaret for alle seks trumfene sine pluss ruter ess - fire bet i 4 spar!

Ved det andre bordet meldte Meckstroth-Rodwell 6 grand etter en sterk 1 kløveråpning fra syd og naturlig, svakt innhopp 2 ruter fra vest. Da spillefører tippet hjerteren noterte han tretten stikk siden vest lå unna med esset i første ruterrunde, LEVINE +1020. Spillet ga hele 15 IMP inn for LEVINE.

Et ganske vanvittig resultat; ved det ene bordet går N/S fire bet i en tilsynelatende bombesikker utgang, ved det andre bordet blir det tretten stikk i slem i samme retning!

I den andre semifinalen ble det også sving i dette spillet. Marquardsen-Norris meldte og vant 6 grand for Danmark. Katz-Nickell var i 6 spar og gikk fem bet – 15 IMP!

OCBL CUP - Nordmenn og dansker til semifinalen!

I OCBL OCTOBER CUP ble kvartfinalene spilt torsdag. Lag LEVINE (Meckstroth, Rodwell, Levine, Wold, Helgemo, Helness og Molberg) tok ledelsen med 31 IMP etter første sett av tre (3 x 16 spill) mot lag DONNER.

Andre sett gikk med noen få IMP i favør DONNER, men i tredje sett hadde LEVINE full kontroll og vant kampen med 61 IMP.

I kvartfinalen møter de det franske laget FRANCE SUD. (uoffisielt, de vant nettopp med kun 3 IMP)

DANMARK har med et lag i denne turneringen, og danskene har gjort det skarpt. De vant sin kvalifiseringsgruppe, og vant også i kvartfinalen. I semifinalen fredag møter de det råsterke lag NICKELL (USA).

Jeg håper selvsagt på at det blir lag LEVINE mot våre danske venner i finalen på lørdag, men det mest vanlige tipset vil vel være at det blir "drømmefinale" med NICKELL mot LEVINE.

Ett av lag LEVINE sine gevinstspill tidlig i kvartfinalen var ganske spennende fordi Helgemo-Helness egentlig var nokså høyt. Ville du likt å spille slem her?

Motparten meldte ikke. Idet vest krevde til utgang (XY) etter østs gjenmelding 1 grand (1K-1S, 1NT) viste øst sparstøtte. Nå meldte vest 3 spar som en (liten) sleminvitt. De endte i 6 spar.

Slem er nok i hardeste laget når man ser begge hendene mot hverandre. Det skal dog lite endring til før det vil være en veldig god slem med samme styrke, eller faktisk kanskje med noen færre HP til sammen. Ruter dame er for eksempel verdiløs i dette tilfellet uten at øst vet det.

Slik kortene er må trumffargen løses med en taper, men det er også en mulig kløvertaper. En kløver kan imidlertid kastes hos vest hvis hjerteren kan løses med tre stikk, og i hjerter er det er en finesse som kan tas begge veier.

Hvordan bør trumfen spilles?

Det er ofte fristende å slå esset med en slik kombinasjon. Hvis en honnør faller er alt greit, og hvis ikke må det sitte 2-2. Det er imidlertid noe bedre å ta dobbelfinessen, dvs. liten til tieren først. Senere bør det spilles liten til knekten hvis den første finessen ryker. Da får en med seg K-Q-x or K-Q-x-x foran, og det tapes med den måten å spille fargen på bare hvis det sitter eksakt K-Q dobbel bak.

Dette er imidlertid kun fargen isolert sett, og det kan være faktorer som gjør at det blir bedre å spille esset først. Uten informasjon som tilsier det, eller et utspill som gjør det farlig å slippe dem inn i første trumfrunde (og en har overganger osv.) gir dobbelfinessen best sjanse.

Tor Helness (vest) fikk hjerter 2 ut mot 6 spar. Så han fikk det nødvendige ekstra hjerterstikket med det samme. Alt avhang av trumfen, og spar ble spilt til liten og tieren. Da var det tolv enkle stikk, +1430.

Ved det andre bordet stoppet Ø/V i 4 spar. I den kontrakten var det ikke så interessant, og spillefører fikk en kløvertaper og to trumftapere, +620 til DONNER. Dermed ga spillet 13 IMP til lag LEVINE.