Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

ALT MIXED: Solid norsk ledelse i semifinalen

Det norske lag SILLA kvalfiserte seg ganske komfortabelt for semifinalen i ALT MIXED INVITATIONAL V. Det ble på andreplass, 0,04 VP (!) bak laget som vant.

På det norske laget spiller Lise Blågestad, Harald Eide, Geir Brekka, Ann Karin Fuglestad og Erik Sælensminde.

I semifinalen har de spilt en halvrunde (20 spill) og det skal spilles en halvrunde til fredag morgen. Lag SILLA møter Israel og har en carryover på +6,1 IMP pga. bedre plassering i kvaliken. Men ISRAEL var det eneste som slo SILLA stort i kvaliken da det i den kampen ble norsk tap med hele 63 (!) IMP. Det så imidlertid ikke ut til å være riktig styrkeforhold mellom de to lagene da de møttes torsdag. Lag SILLA leder med 48-5 (imp).

I dette spillet handlet det som så ofte om optimisme eller ikke, men også om system og vurderinger.

Etter 2 grand (20-21) fra syd har nord akkurat nok til at det kan av og til stå slem. Blågestad-Eide meldte kontrollert:

3 kløver var Puppet Stayman, og 3 ruter viste minst en firekorts majorfarge. Så viste nord hjerterfarge (!) med 3 spar, for det gjøres i Puppet Stayman ved at motsatt major meldes for å få en eventuell majorkontrakt spilt av den sterke hånden. Over 3 spar (hjerter) sa Eide 4 hjerter, og Blågestad passet. Syd kunne kanskje vært litt sterkere, og/eller hatt bedre kort?

I denne meldesituasjonen er det viktig å ha mulighet for å vise maks hånd hvis åpneren har hjertertilpasning. Uten hjertertilpasning vil han alltid si 3 grand over 3 spar. Derfor er 4 kløver/4 ruter "ledig" til å kunne vise en maks 2 grand med hjertertilpasning. Det kan være nyttig å få vist hvis svarhånden er på grensen til slem. Følgelig viser 4 hjerter at han ikke har en maks hånd.

Slem er jo i dette tilfellet elendig, og 6 hjerter/6 grand avhenger av dame-knekt dobbel i hjerter.

Selv om N/S forsøker seg litt mer bør det i alle fall kunne stoppes i 5 hjerter da Key Card Blackwood vil avsløre at det mangler både ett ess og trumf dame. Det er selvsagt mye bedre å stoppe i 4 hjerter siden 5 hjerter kan gå bet om hjerteren sitter skjevt. Her var det imidlertid elleve toppstikk, +450.

Ved det andre bordet var nord mer optimistisk:

En kan kanskje med veldig god vilje forstå optimismen, men å kontrollmelde blir i alle fall feil. Etter to kontrollmeldinger meldte de slem. Hvis man går videre er det med så dårlig trumf hos nord mye bedre å spørre med Key Card Blackwood så unngås i alle falle en så dårlig slem som dette.

Med 50-inn ved det bordet var spillet verd 11 IMP for lag SILLA.

Så får du en utspillsprøve.

Vest er giver og passer før nord (Eide) åpner med 1 hjerter. La oss si du hopper til 3 ruter som sperr. Syd dobler (spar), og nord sier 3 grand. Hva spiller du ut?

Øst spilte etter de meldigene ruter dame ut mot 3 grand. Det kan selvsagt være bra hvis for eksempel makkeren har inntak og dobbelton ruter. Men her var det feil:

Ruter konge vant første stikk, og Eide hadde ni raske stikk (2+5+1+1=9), lag SILLA +400.

Ved det andre bodet meldte Sælensminde (øst) inn 2 ruter. Syd meldte spar, nord sa 3 kløver, og da syd viste forsinket hjerterstøtte med 3 hjerter forslo nord 3 grand.

Sælensminde spilte etter dette ut spar knekt! Det gjorde susen, og spillefører vant kun de åtte toppstikkene, SILLA +50. Spillet ga 10 IMP til det norske laget.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.