WINTER GAMES, onsdag

ZIMMERMANN CUP

Joda, Geir Helgemo sitt lag GUPTA fosset videre onsdag og er i semifinalen som spilles torsdag.

Det ble imidlertid en tøff kvartfinale da nordmannens lag møtte PEPSI som består av noen av de beste polakkene (inkludert Pszczola, populært kalt Pepsi) og May Sakr fra Libanon.

GUPTA vant alle tre settene (20 spill i hvert sett) og gikk videre med 35 IMPs margin til slutt.

Her er et spill hvor det ikke uvanlige skjedde igjen, Helgemo vant utgang, ved det andre bordet ble det bet. Såvidt jeg kan skjønne spilte dog Geir ganske rett frem i dette tilfellet, men Pepsi gikk altså bet i utgangen. Var det bortspill av normalt meget gode Pepsi? Døm selv:

Mot Geir (nord) sin 4 hjerter kom den single kløveren ut fra øst. Esset vant stikket og det ble spilt mer kløver mot trumf hos blindemann. Øst kunne stjele med nieren. Han skiftet til spar, og Geir føk opp med esset. Han kunne nå blitt avhenig av at de gjenværende trumfene satt 2-2 samt at ruterfargen ordnet seg med kun en taper. Siden spar dame falt var kun 2-2 i trumf (etter øst hadde brukt en trumf) siden spar knekt kune godspilles for et ruteravkast, og nords tredje kløver kunne trumfes. Og trumfen satt pent, så like etterpå ble det notert +420 i Helgemo-Lorenzini sin kolonne.

Pepsi var også i 4 hjerter, og begge spilleførerne visste at vest satt med en og en halv meter med kløver. Pepsi sin spilleføring ser merkelig ut. Han også stakk kløverutspillet med esset og spilte kløver som øst trumfet med hjerter 9, samme start med andre ord. På sparskiftet fra øst la imidlertid polsk/amerikaneren liten fra syd. Det er kanskje mulig å finne sitser hvor det er riktig, men her ramlet taket i hodet på han. Vest stakk med sin single spar dame og spilte kløver som øst kunne stjele siden han hadde høyere trumf enn bordet (syd) og nord fulgte med kløver. Øst tok så for ruter ess - en bet - og sikret den andre beten ved så å spille spar som vest kunne stjele. Pluss 100 sammen med Helgemo sin +420 var verd 11 IMP for GUPTA.

FMB TROPHY

Lag GILLIS (Crouch, Hydes og Gillis fra England, og Boye Brogeland, Erik Sælensminde og Odin Svendsen fra Norge) hadde en god andre dag i kvalifiseringen og klatret til 7.plass. Det gir A-finale hvor 26 lag spille. Fra kvaliken går minst 22 lag til A (avhengig av hvor mange som dropper inn fra lagturneringen).

Lag ERICHSEN (Leibovitz, Australia og norsk/engelske Espen Erichsen samt nordmennene Tor Eivind Grude-Christian Bakke) ble nr. 11 i kvaliken, også en sterk prestasjon.

Lag De Botton (Hoftaniska, Malinowski) falt akkurat utenfor kvalik, og VIKING HIGHLANDERS (Grøtheim, Tøndel, Høyland og Høyland) kom ikke langt bak der igjen. De manglet en god sluttspurt for å kunne spille i A-finalen i morgen. For dem som ikke spiller A-fianlen blir det B-sluttspill, og til helgen blir det parturnering.

All informasjon fra Winter Games, resultater, bulletiner osv. finner du her.

 

MONACO: Helgemo greit til kvartfinale (m/spill)

I Winter Games i Monaco hadde Geir Helgemo sitt lag GUPTA ingen store problemer med å ta seg til kvartfinalen i Zimmermann Cup da de slo ut et italiensk/polsk lag.

GUPTA vant alle tre settene (3 x 20 spill) og hadde 51 IMPs margin til slutt.

Helgemos makker er franske Cedric Lorenzini (30 år) og de spiller tydeligvis veldig bra sammen.

Her er et spill hvor franskmannen fikk hjem en utgang pga. av et motspill som nok kan diskuteres. Synes du det er svakt motspill?

Mot Lorenzini (øst) sin 4 hjerter spilte syd ut kløver 8 som gikk til liten fra vest, nords knekt og østs konge. Franskmannen la ned trumfesset og så kongen komme på. Da var det klart at nord satt med sikkert trumfstikk, og det var om å gjøre å unngå to tapere i ruter. I tredje stikk spilte Lorenzini spar opp mot kongen. Syd vant med esset og fortsette med kløver. Dermed fikk spillefører en sjanse.

Inne på kløver ess spilte han trumf dame, så spar konge og kastet en ruter før vests siste spar ble trumfet. Nå hadde nord kun igjen ruterne, trumf knekt og en spar. Han blir etter hvert innspilt enten ved at han stjeler østs kløver, eller hvis han nekter å gjøre det blir han til slutt puttet inn på trumfknekten. Da kan han ikke spille spar siden det er til dobbeltrenons og trumfes hos vest med avkast av nok en ruter fra øst. Så han må gi ruterfavør! Spillefører slapp altså med en rutertaper og vant sine ti stikk, utgang til notering.

Ved det andre bordet gikk Zia (syd) innpå med 1 spar, og nord sa 2NT som hos dem viser firekorts trumfstøtte (spar) og en bra hånd. Ø/V fikk til slutt spille 4 hjerter ved det bordet også. Zia spilte ut spar ess, og i andre stikk skiftet han til ruter. Dermed var det ingen mulighet for mer enn ni stikk, en bet og 10 IMP til GUPTA. Ved fem av 16 bord føk 4 hjerter hjem, de andre fikk ni stikk.  

I dette neste spillet så vi noe vi som har fulgt med Geir Helgemo fra før Lorenzini var født har sett mange ganger; han vant en utgang så godt som alle andre gikk bet i. Det er ikke alltid det er briljant spill som gjør at det skjer ofte, men de aller beste griper de sjansene som er der om motspillet ikke er helt på høyden.

Dessverre har jeg ikke fått tak i detaljene som gjorde at 4 hjerter føk hjem etter hjerter 8 i utspill. Det blir derfor litt gjetting, men kanskje spilte Geir ruter i andre stikk og syd vant med esset. Skjer det, (at «feil» motspiller vinner ruterstikket, syd) bør syd kanskje se at det er et faremoment, ruter dame kommer til å bli godspilt. Og innser syd det bør han vel skifte til kløver konge slik at de tar tre kløverstikk og beten. Hvis han fortsetter med trumf går det galt for forsvaret. En ruter trumfes, spar til kongen, ruter til trumf og kongen kommer på. Vests lille spar trumfes og godspilt ruter dame gir avkast for en kløver hos vest.

Det kan vel finnes andre måter det skjedde på at Geir vant 4 hjerter, men det finnes ikke noe BBO fil som viser dette spillets gang. Uansett var det bare trønderens +620 og en 620 til ved de 16 bordene, resten gikk bet i 4 hjerter eller vant delkontrakt. GUPTA sine motstandere noterte +140 og Helgemo sitt lag vant 10 IMP.

I FMB Trophy som består av lagene som ikke kvalifiserte seg for sluttspill i lag gjorde "norske" lag ERICHSEN det skarpt den første kvalifiseringsdagen (av to kvalikdager) og ligger på 4.plass. På det laget spiller Tony Leibovitz (Australia) sammen med Espen Erichsen og Tor Eivind Grude-Christian Bakke. De ligger som nr.4 etter halvspilt kvalik.

Etter to dager blir lagene i denne Board-A-Match turneringen (torsdag) delt inn i A-finale og B-finale. Feltet utvides onsdag med lag som ble slått ut i første utslagskamp i lagturneringen, og de som blir slått ut i kvartfinalen kan også komme med. Slik jeg leser reglene blir det 26 lag i A-finalen, og kun de 22 beste i kvalifiseringen er sikret A-finale siden de fire lagene som blir slått ut av Zimmermann Cup sin kvartfinale onsdag har anledning til å gjøre «drop-ins».

Lag GILLIS med Brogeland, Sælensminde og O. Svendsen ligger bra an til å komme seg til A-finalen. De ligger på 16.plass etter første dag. De BOTTON med Hoftaniska og Malinowski ligger på 23. plass.

Alle resultatene, bulletiner og annen informasjon fra Winter Games finner du her.