Utspill til besvær...

Er du en av de mange som føler utspill er veldig vanskelig?

Han mange mener er verdens beste bridgespiller (Geir Helgemo) sa en gang til meg at "utspill er den delen av bridgen som har kostet meg flest poeng". Så det er ikke bare du og jeg som sliter med det...

Denne artikkelen kan kanskje være en liten trøst til (alle?) de som synes de bommer utspillet hele tiden.

Mens vi venter på flere spill og resultater fra de pågående Winter Games i Monaco har jeg sittet og reflektert litt over alt som skjedde i mine siste turneringer, under Gold Coast Congress (Australia) hvor min makker var Terje Lie.

Det ble totalt sett en bra uke, og den voldsomme kalddusjen kom som fortalt tidligere ikke før de siste 20-25 minuttene, etter å ha spilt bridge i over en uke.

Det var brutalt, omtrent som et mareritt.

Utspill kan også være et mareritt. Noen ganger er det helt tilfeldig hva som er riktig utspill, og du kan nesten bare trekke et tilfeldig kort opp fra de tretten du holder i hånda. Andre ganger har man nyttig informasjon og det kan være noen utspill som er dårlige, andre utspill som har mye bedre sjanse til å lykkes. Det er dog aldri noen garanti å få når det gjelder utspill.

I løpet av uken i Australia var det ikke rent få poeng som forsvant pga. utspillsbommer. Det skjedde nok for motparten også, men jeg har noen egne, grelle og kostbare eksempler fra de siste dagene.

I lagmesterskapets semifinale satt jeg nord med dette:

                     NORD 

Vest hadde etter pass fra syd åpnet med 1 spar, og de heiste seg etter hvert opp i 6 spar uten verken kontrollmeldinger eller Blackwood involvert. Har du noe forslag til utspill?

"Hjerter ess", sier du kanskje, «alltid ess-utspill mot slem?»

Vel, jeg er en ess-utspiller mot slem selv. Men «alltid» er et ord det ikke er helt riktig å bruke om bridgesituasjoner. Et ess-utspill kan jo noen ganger gi spillefører det tolvte stikket?

Var det noe mer informasjon?

Jeg bare visste de hadde spartilpasning og vest hadde vist kortfarge (singelton) i ruter. Da øst underveis slo av i 4 spar løftet vest til 5 spar, generell invitt. Er det nyttig informasjon?

Vel, jeg trodde vest for den meldingen hadde kontroll i sidefargene hjerter og kløver, for hvorfor kontrollmeldte han ikke for å finne ut om de manglet kontroll (første- eller andre rundes) i en av de fargene? Følgelig må han vel ha hjerter konge og du sitter bak med A-Q?

Så jeg spilte ikke ut hjerter ess. Hele spillet så slik ut:

Tullemelding (5 spar) av vest, etter min mening, men «never argue with success».

Etter kløverutspill var det tretten stikk i stedet for en bet om hjerter ess blir valget. "Alltid" essutspill mot slem, javel, jada jada..

Lagkameratene våre hadde også meldt slem, og de vant den også! Så dette var "bare" en misset sjanse (for begge lag).

Heldigivis vant vi denne kampen og karret oss til finalen.

I den finalen ble det som du kanskje har fått med deg her i bloggen en ren marerittavslutning.

Terje Lie og jeg var ikke involvert i dramaet mot slutten da vi satt og fulgte med på BBO. Men før det hadde vi flere sjanser, og jeg en kjempesjanse til å hente mer enn nok IMPs i andre sett (av fire), igjen ved å treffe et utspill. Det er et spill hvor den med dårligst kort rundt bordet blir den som avgjør alt.

Jeg satt nord med disse kortene:

                      NORD

Med N/S i sonen og syd som giver, passet vi hele veien. Ø/V fant først kløvertilpasningen sin etter åpning 1 kløver fra vest og omvendt minorhøyning fra øst, før vest viste balansert hånd. Øst var underveis innom en ess-spørremelding (4 kløver) før han plasserte vest i 6 grand. Hva ville du spilt ut?

Det kan ikke være aktuelt å spille ut kløver, fargen de har tilpasning i. Det kan kanskje rulle opp makkers dame tredje, eller damen fjerde, et kort spillefører muligens må gjette hvor sitter plassert.

Spar-, hjerter- eller ruterutspill? Det ser helt tilfeldig ut.

Jeg tenkte at kanskje ruter var farligst, der har jeg jo tross alt litt og utspill i den fargen kan mot makkers dame (for eksempel) rulle opp ruteren for spillefører slik at vår mulige stopper forsvinner.

«Ruter ut mot alle slemmer» sa riktignok noen av de beste norske spillerne i gamle dager (og noen av dem sier det fortsatt), hvorfor vet jeg ikke. Den såkalte regelen gikk gjennom hodet mitt, med en liten, uhørlig latter. Det er også en gammel regel i bridge som lyder slik: «fjerde høyeste fra lengste og beste», men jeg trodde altså ikke at den regelen nødvendigvis burde brukes her. Til slutt falt jeg ned på spar 9, og spar kan vel være like bra utspillsfarge som de to andre alternativene i dette spillet? Slik var det ikke, ruterutspill ville vært flott, ja:

Etter spar i utspill ble det tretten stikk på mindre enn tretten sekunder (mer som null sekunder, "claim"), -1020.

Lagkameratene våre spilte kløverkontrakt, men kunne nok slik meldingene gikk ved det bordet ha funnet frem til 6 grand spilt av øst. Både 6 kløver og 6 grand står nemlig uansett utspill om øst blir spillefører. De kom imidlertid bare til 5 kløver (vest), og vi tapte 12 IMP.

Spillet var altså en gratissjanse jeg hadde fått, og med ruterutspill ville det som du ser blitt fire bet! Det står ikke engang i 3 grand om vest blir spillefører og ruter kommer i utspill (syd får fem ruterstikk)!

Dette spillet forekom ganske tidlig i kampen. Da blir det ikke fullt så tydelig i forhold til sluttresultatet som den dramatiske avslutningen. Men utspillsbommen ga altså 12 IMP ut i stedet for 12 inn med treff, 24 IMP i sving. Det ville jo ha vært nok til seier det også, med god margin…

Dere som leser dette vil kanskje si skribenten kan utspillsreglene, men følger dem ikke...Ikke vet jeg, men det er kanskje på tide å melde seg på et utspillskurs (å holde utspillskurs kommer i alle fall ikke på tale...)